Kolejnicové absorbéry hluku, pryžové přejezdy a anti-trespass panely jako efektivní protihlukové a bezpečnostní prvky na železnici

Kolejnicové absorbéry hluku Kolejnicové absorbéry hluku

Investoři z řad Správy železnic a municipalit stále častěji řeší, jakým způsobem se potýkat s protihlukovými opatřeními tam, kde je nemožné použít klasické protihlukové stěny nebo jsou standardní protihluková opatření zbytečně drahá. Řešením může být kolejnicový absorbér hluku, který je již považován za aktivní protihlukové opatření, a to především v místech s traťovou rychlostí 60 – 160 km/h.

KOLEJNICOVÉ ABSORBÉRY HLUKU

Jedná se o bezpečnou součást železničního svršku, která je rychle a snadno realizovatelná. Používá se jako doplňkové protihlukové opatření při nemožnosti provedení běžných protihlukových opatření z dispozičních či urbanistických důvodů. Absorbéry doplňují standardní opatření jako zejména:

  • modernizaci železničního svršku (zpružnění upevnění, výměna kolejnic),
  • údržbu železničního svršku (broušení, odstraňování zjištěných vad, oprava GPK),
  • výstavbu protihlukových stěn a valů.

Výhodou je, že pro absorbéry není potřeba stavební povolení a úspora finančních prostředků přichází zejména v případě, kdy se návrh eliminace akustických emisí pohybuje na hranici hygienických limitů a k překonání stačí relativně menší hodnota akustického útlumu kolejnicových absorbérů než u standardního protihlukového opatření.

Kolejnicové absorbéry navíc Správa železnic, s. o., považuje za aktivní protihlukové opatření, které působí přímo v místě vzniku hluku a vibrací způsobených od projíždějícího vozidla. Největší uplatnění má v oblastech malých poloměrů (R < 500 m) a v místech s traťovou rychlostí v rozmezí od 60 km/h do 160 km/h.

PRYŽOVÉ PŘEJEZDY ROSEHILL RAIL

Moderní kvalitní řešení přejezdů/přechodů od anglického výrobce Rosehill Rail je na celosvětovém trhu používáno více jak 20 let. Na českém trhu dodává tyto přejezdy ve výhradním zastoupení společnost STYL 2000 spol. s r. o. od roku 2015.

Jedná se o cenově efektivnější systém. Všechny panely jsou robustní, ale přesto jednoduše instalovatelné. V případě potřeby mohou být jednotlivé panely velmi rychle odstraněny nebo vyměněny bez nutnosti demontáže celého přejezdu. Tvar panelů je tzv. „fit to cut“ a při výrobě lze panel upravit dle dané geometrie přejezdu, rozchodu koleje, tvaru kolejnic nebo druhu a typu pražců či upevnění. Všechny přejezdové konstrukce splňují požadavky nařízení GŘ SŽDC č.j. 15497/2017-GŘ-013.

V základní nabídce výrobce jsou 3 typy konstrukcí:

  1. Rosehill Baseplated,
  2. Rosehill Rodded,
  3. Rosehill Rodded II. generace

Přejezdové panely mohou být přímo ve výrobě upraveny tak, aby byly vhodné i v místech, kde je trať v oblouku, v místech výhybek apod. Ideální jsou pro středně až vysoce zatížené přejezdy. Jednotlivé panely jsou spojeny tzv. spojovacími přírubami, které zajišťují, aby nedocházelo k posuvu konstrukce v trati.

ANTI-TRESPASS PANELY

Ačkoli se v zahraničí těší velké oblibě (především díky mnoha provedeným studiím, které ukazují význam a fungování těchto panelů), v České republice jsou relativní novinkou. V současné době, která akcentuje především bezpečnost, si však nachází oblibu investorů, kteří chtějí zabránit neoprávněnému vstupu nejen do kolejových, ale i tramvajových tratí a zvýšit tak jejich bezpečnost.

V ČR byly instalovány již na několika místech jakožto účinné bezpečnostní prvky. Příkladem je tramvajová trať Praha – Modřany, Praha hl. nádraží nebo Brno hl. nádraží.

Výrobcem je rovněž anglická společnost Rosehill RAIL. Montáž těchto panelů je snadná a rychlá, neboť není nutné podbíjení a jiné přípravné práce. Stejně tak i případná demontáž při opravných pracích na železničním svršku je rychlá a snadná. Důležitým významem těchto instalací je snížení smrtelných úrazů v nebezpečných úsecích. Pro instalaci panelů není třeba stavební povolení a oproti jiným možným zábranám vstupu (plot, zdi) je výhodou taktéž variabilita (panely lze upravit na místě řezáním), ekonomika a rychlost montáže. Jelikož je panel vyroben z recyklátu a je dále recyklovatelný, jedná se i o plně ekologický výrobek.

STYL 2000 spol. s r. o.


Společnost STYL 2000® spol. s r. o. byla založena v roce 1990 a zpočátku působila především v pozemním stavitelství jako dodavatel zavěšených fasád. Díky dlouholetému působení na stavebním trhu postupně rozšířila svou činnost i na dopravní stavby, zejména jako dodavatel produktů z gumového recyklátu pro řešení vibrací a tlumení hluku pro tramvajové tratě (antivibrační rohože, obložky kolejnic). Od roku 2015 je výhradním zástupcem společnosti Rosehill Rail na českém a slovenském trhu.