Anti-trespass panely v žst. Křižanov

Anti-trespass panely Anti-trespass panely

Anti-trespass panely (dále jen ATP) byly vyvinuty a designovány britskou společností Rosehill Polymers, divizí RAIL. Od února 2004 jsou celosvětově využívány jakožto velmi účinný prostředek proti nežádoucímu vstupu nejen do kolejiště, ale i pro další zamezení pohybu osob do nežádoucích míst.

Jejich předností je především montáž bez nutnosti zásadní úpravy podkladové plochy, ale také vysoká životnost (25 a více let). ATP jsou vyráběny z recyklované pryže spojené polyuretanem, a to metodou lisování za studena. Lze je jednoduše upravit řezáním (např. kolem sloupů apod). Pro instalaci není vyžadováno stavební povolení.

Ačkoli se v zahraničí těší velké oblibě (především díky mnoha provedeným studiím, které ukazují význam a fungování těchto panelů), v České republice jsou relativní novinkou. V současné době, která akcentuje především bezpečnost, si však nachází oblibu investorů, kteří chtějí zabránit neoprávněnému vstupu nejen do kolejových, ale i tramvajových tratí, a zvýšit tak bezpečnost zejména právě na tratích.

V ČR tak byly instalovány již na několika místech (např. tramvajová trať Praha-Modřany, Praha hl. nádraží, Brno-hl. nádraží) jakožto účinné bezpečnostní prvky.

V dubnu 2021 instalovala společnosti STYL 2000 spol. s r. o., jako subdodavatel společnosti TSS GRADE, a.s. tyto panely v rámci projektu „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“. Investorem této stavby je společnost Správa železnic, státní organizace.

V žst. Křižanov bylo nainstalováno 170 ks anti-trespass panelů. Ty byly instalovány v několika místech. V některých místech byly panely upraveny řezáním. Při volbě lokality byla zohledněna skutečnost, že v tomto místě dochází velmi často k nebezpečnému vstupu osob do kolejiště, a to i přes označení, které upozorňuje na zákaz vstupu. Investor se tedy rozhodl vyřešit tuto situaci instalací ATP panelů.

STYL 2000, spol. s r. o.


Společnost STYL 2000® spol. s r. o. byla založena v roce 1990 s působením především v pozemním stavitelství jako dodavatel zavěšených fasád. Díky dlouholetému působení na stavebním trhu postupně rozšířila svou činnost i na dopravní stavby jako dodavatel produktů z gumového recyklátu pro řešení vibrací a tlumení hluku pro tramvajové tratě (antivibrační rohože, obložky kolejnic). Od roku 2015 je výhradním zástupcem společnosti Rosehill Rail na českém a slovenském trhu.