SWIETELSKY Rail CZ instaloval v areálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION unikátní výhybky a kolejové křižovatky

publikováno:
autor:
Pohled do haly nové zkušebny na kolej sloužící k oživování souprav Pohled do haly nové zkušebny na kolej sloužící k oživování souprav

Průmyslová dráha v areálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION v Plzni je o stovky metrů delší. Její rozšíření se stalo součástí přestavby nové zkušebny drážních vozidel. Společnost SWIETELSKY Rail CZ zde vybudovala 8 nových výhybek, 4 kolejová křížení a 1 600 metrů zkušební koleje pro vývojové zkoušky a jejich přímé kolejové napojení na vlečkový areál. Investice za 109 milionů Kč byla výjimečná i tím, že se její součástí staly také unikátní výhybky a kolejové křižovatky v různých konfiguracích rozchodů, konstrukci upevnění i typu zákrytu.

„Zatímco běžná výhybka má dva pohyblivé jazyky a jednu srdcovku, zde mají čtyři jazyky a šest srdcovek. Navíc musely být upraveny pro jízdu železničních a tramvajových souprav. Takto komplikované konstrukce jsou v Česku pouze na tomto místě,“ vysvětluje Tomáš Valík ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ. Náročné práce probíhaly od července 2020 do konce května 2021.

V novém zázemí bude ŠKODA TRANSPORTATION zkoušet a testovat svá drážní vozidla a jejich části. S tím, jak firma roste, potřebuje posílit i tuto oblast.

Nové kolejiště má na vybraných úsecích tři rozchody – normální 1 435, úzké 1 000 a široké 1 520 mm. Část je určena pouze pro jízdy tramvají nebo jiných kolejových vozidel s průchodností směrovými oblouky malých poloměrů R = 110 metrů a méně.

Stavba dráhy jen minimálně ovlivnila existující průmyslové prostory a kde to bylo možné, obnovily se, zachovaly nebo rozšířily zelené plochy.

Nová, špičkově vybavená zkušebna kolejových vozidel, vznikla přestavbou jedné z hal dříve využívané k lehké průmyslové výrobě. Má dva samostatné technologické prostory a její součástí je také několik přístaveb – objekt pro vodní zkoušku kolejových vozidel, ocelový přístřešek nebo sklad. Na tomto projektu za více než 80 milionů korun se podílela sesterská společnost SWIETELSKY stavební. Obestavěný prostor zkušebny, včetně přístaveb, má zhruba 19 890 m3. Dalších 2 119 m3 má samostatně stojící zdrojovna, sloužící jako základna pro elektrickou energii nezbytnou k napájení trakce a zkouškám.

V hale zkušebny vznikly tři průjezdné koleje. Vedou přes montážní jámy zhotovené z monolitického železobetonu. Jejich stavbě musely ustoupit původní betonové podlahy a terén bylo třeba odtěžit o zhruba 2,5 metru. V pruzích podél kolejí jsou obslužné ocelové lávky, umožňující práci shora. Vybaveny jsou výsuvnými podlahovými plošinami pro různé typy a šířky kolejových vozidel.

Na venkovní ploše před zkušebnou vznikla plocha pro přesuvnu kolejových vozidel. „Dříve zde bylo parkoviště, pod nímž se skrýval železobetonový kryt civilní obrany. Ten byl i s vnitřním vybavením počátkem stavby odstraněn. Prostor se pak zasypal hlavně recyklovanými materiály ze samotných demolic,“ uvedl Jakub Balihar, vedoucí projektu SWIETELSKY stavební, závod Pozemní stavby Západ.