Rok „Fénixe“ je hlavně o nasazení obnovovacího vlaku SMD 80.N. Rozhovor s Martinem Varechou, předsedou představenstva Hrochostroj a. s.

ASP 08-32 Duomatic – Alča, Rosice nad Labem ASP 08-32 Duomatic – Alča, Rosice nad Labem

Údržba i investiční akce, broušení kolejnic a výhybek, čištění štěrkového lože. Hrochostroj ze skupiny enteria nabízí mateřskému holdingu komplexní služby na kolejích a pokud má prostor, pronajímají své stroje i dalším hráčům na trhu. Do toho buduje nové opravárenské zázemí v Pardubicích a chystá další investice do strojového parku, za jehož rozvoj je zodpovědný předseda představenstva společnosti Martin Varecha.

Hrochostroj je na trhu od roku 2015, můžete popsat genezi společnosti a jak jste se za více jak pět let změnili?
Začínali jsme s jednou pronajatou podbíječkou a jedním kolejovým pluhem, který nám ještě k tomu shořel. Shodou okolností se k nám dostala nabídka na provozování kolejové brusky včetně know-how od našeho německého partnera Schweerbau, a to byl první impulz pro náš dynamický růst.

Jaká je filozofie firmy a můžete vypíchnout nejdůležitější milníky?
Vznikli jsme jako strojní podpora kolejářských společností holdingu enteria, a to je stále naše filozofie. Zbývající kapacitu strojů pak prodáváme ven. Všem těmto zákazníkům chceme ale poskytovat kvalitní servis v souladu s hodnotami naší společnosti, kterými jsou BEZPEČNOST, KVALITA a RYCHLOST.

V železničním stavitelství je rekordní objem zakázek, projevilo se to loni a letos i do vašeho zásobníku práce?
Ano, jsou to spojité nádoby; když roste objem zakázek na kolejářském trhu, pak roste i poptávka po našich strojích, nicméně pro nás to z hlediska obratu nebyl nejsilnější rok. Primárním cílem je sice podpora holdingu našimi žlutými stroji, ale Hrochostroj se podílí také samostatně na realizaci vybraných staveb – ať už formou člena či vedoucího sdružení. A na tom budeme neustále pracovat a rozšiřovat toto portfolio.

S jakým strojovým parkem jste začínali a jaké vybavení můžete klientům nabídnout dnes?
Jak už jsem zmiňoval, začínali jsme s nápadem a potřebou z nouze – to znamená opravdu od nuly. Pak jsme si pronajali od společnosti Schweerbau jednu podbíječku s pluhem a k tomu dokonce hned i brusku. Bohužel tento pronajatý pluh nám shořel. Z toho šoku jsme se museli rychle vzpamatovat a pak to nabralo rychlost. Dnes máme nabízíme 6 segmentů technologií:

  1. směrovou a výškovou úpravu koleje – 1 traťová a 3 univerzální podbíječky, dynamický stabilizátor,
  2. úpravu štěrkového lože – 3 štěrkové pluhy,
  3. čistění štěrkového lože – čistička + 8 MFS vozů,
  4. broušení – kolejová bruska,
  5. svařování – kolejová svařovna,
  6. obnovu kolejového roštu – obnovovací vlak SMD 80.N s 32 speciálními vozy na přepravu pražců.

Co byste označil za vlajkovou loď Hrochostroje v rámci strojového vybavení a plánujete v dohledné době další investice?
Všechny naše stroje jsou pro nás velmi důležité a fungují jako ucelené portfolio, které nám dává smysl. Je to jako v týmu, nemůžu žádný stroj vysloveně vypíchnout – důležité je, jak to celé funguje dohromady. Samozřejmě každý strojový park se musí obnovovat a my hledáme i příležitosti na trhu, kde se jednak můžeme uplatnit, ale také pomoct našim zákazníkům od problémů. Pokud mluvíme o investicích – máme již objednanou novou čističku štěrkového lože C 75 od společnosti MATISA a k tomu další čtyři DHS vozy na přepravu podsítného materiálu od společnosti SRT Italy. Posilujeme také v segmentu broušení kolejnic a výhybek, z toho důvodu jsme objednali renovovanou kolejovou brusku RGH 20 od společnosti HARSCO. Naše nejvýznamnější investice nás přitom ještě čeká ve velmi blízké době – a to do opravárenského zázemí v Pardubicích.

Na jakých významných stavbách jste loni dělali a co vás čeká letos?
Neexistuje stavba významná a méně významná a není rozdíl mezi malou a velkou zakázkou. Každá stavba je pro nás důležitá a ještě důležitější jsou milníky, které nás čekají a posouvají vpřed. Každý rok vyjdeme ven s dalšími posílenými technologiemi. Letos kupříkladu máme rok „Fénixe“, čili implementace obnovovacího vlaku SMD 80.N na stavbách v České republice. To je teď naše priorita, jde totiž o stroj, který na českém trhu po výpadku SUMu výrazně chybí a umí toho mnohem víc než zmiňovaný SUM.

Jaký je podíl prací v rámci pravidelné údržby a investičních akcí?
Naše společnost je stavěna především na údržbové a opravné práce, v tom jsme agilní a dobří. Nebojíme se sice ani investičních zakázek, ale v současné době je přibližně 80 % naší činnosti v pravidelné údržbě.

Jaký máte podíl vlastního byznysu a práce pro jiné zadavatele, než je enteria?
Tento podíl je zhruba 65 : 35 % ve prospěch dceřiných společností holdingu enteria. Z toho jednoduše vyplývá, že 35 % nabízíme externím zadavatelům. Důležité je ale říct, že každý zákazník má od nás stejně kvalitní servis, nezáleží na odebíraném objemu. Samozřejmě pokud od nás odebírá někdo víc a pravidelně, může dosáhnout na výhodnější podmínky. Vše záleží na přístupu.

Jak funguje partnerství se Schweerbau a v čem vám mohou pomoci?
Je to náš strategický partner a na základě našich nových investicí uvažujeme i o mnohem užší spolupráci. Naše společnosti mají podobnou podnikovou kulturu a skvěle se nám spolupracuje. Je to partnerství, u kterého si v případě potřeby můžeme sáhnout pro technologie i know-how. Učíme se od Schweerbau a všechny naše kroky také společně konzultujeme. Obě naše společnosti jsou nadšenci do železnice a jde nám o rozvoj tohoto oboru, proto si také rozumíme.

Jak se daří dodržovat rychlost prací v rámci výluk?
Ať jste jakákoliv společnost a máte jakýkoliv stroj, na výluce se vždy může něco pokazit. Potkává se tady mnoho rizikových faktorů v jeden čas na jednom místě. My se snažíme co nejvíc těchto faktorů eliminovat, například kvalitní údržbou našich strojů, investicemi do strojů a v neposlední řadě do vzdělání našich lidí. Všechno je to dlouhodobá práce, která se nám daří. Výluky tedy dodržujeme, i když cítíme tlak na čas a na jejich zkracování. My to chápeme, ale bezpečnost a kvalita práce bude u nás vždy na prvním místě.

Děláte podpůrnou firmu v rámci skupiny enteria, co je na ní nejtěžší ukočírovat?
Kvalitu práce. Naši interní zákazníci – kolegové z holdingu enteria – jsou ti nejnáročnější. My jsme za to rádi, oni odvádí skvělou práci a minimálně to samé chtějí i po nás. Tento tlak nás posouvá dopředu.

Železniční technika je specifická i lidskou posádkou strojů. Kolik týmů máte a jak se vám daří udržovat dobrou pracovní morálku, protože práce je to poměrně náročná?
Naprostý souhlas, doba se mění, a tak na to musíme pohlížet. Máme obsazeny všechny segmenty po lidské stránce, přitom vysoce kvalifikovaných strojníků je a bude nedostatek. Investujeme do technologií s nižším počtem a menší náročností obsluhy. Snažíme se vytvořit podmínky pro vyvážený pracovní a rodinný čas, např. zastupitelností jednotlivých strojníků. Podporujeme vzdělávání našich lidí, ale nutno říci, že ne každý tuto práci dokáže zvládnout. A to jak fyzicky, tak i mentálně. Je to velmi zodpovědné řemeslo, které je i náležitě finančně oceněno.

Jak se vám daří lanařit mladé lidi z vysokých škol a je zájem o strojařinu v železničních oborech?
Komunikujeme s veřejností rádi, máme profily na sociálních sítích, dáváme rozhovory a jsme otevřená společnost. Hodně lidí železnice baví a naše stroje také. Máme nový keriérní web www.velkaparta.cz a celé to funguje dohromady. Máme navíc skvělý tým, a jak jistě víte, dobří lidé znají dobré lidi, takže některé nové kolegy se nám daří získávat i tímto způsobem. Vysokým školám také nabízíme možnost exkurze na stavbách, případně přednášky u nich na škole. Klidně se nám může kdokoliv ze zájemců ozvat a my to pro ně připravíme. Poskytujeme také stipendia.

Jaké jste měli loni výsledky, jaké plány máte letos a co čekáte od trhu v blízké budoucnosti?
Ve zkratce, celkový obrat minulého účetního období byl zhruba 250 milionů Kč se ziskem před zdaněním 18 milionů Kč. Nyní řešíme stabilizaci firmy z hlediska lidských zdrojů. To je nejvyšší priorita. V blízkém období se připravujeme na aktivaci našich dalších investic a realizaci nového zázemí přímo v Pardubicích.

Jakou máte vizi rozvoje kolejové mechanizace v rámci enterie?
Holding enteria má jednoduchou a českou organizační strukturu. Nezodpovídáme se nikomu v zahraničí, platíme daně v ČR a tady také investujeme. Věci řešíme strategicky a v reálném čase. Od mateřské společnosti máme plnou podporu pro rozvoj a víme, že v tom chceme pokračovat. Mechanizaci však rozvíjíme vzhledem k trhu, který obsluhujeme. Z hlediska následujících investic je zřejmé, že posilujeme portfolia, která již máme v rukou. Musíme si uvědomit, že český trh je bohužel moc malý. Nedává nám ekonomický smysl vlastnit předimenzované technologie. Tady je obrovská výhoda využití strojů od společnosti Schweerbau. V rámci této spolupráce vidíme velký prostor pro růst v konkrétních segmentech, např. zřízení železničního spodku bez snášení kolejového roštu strojem RPM 900 RS, frézování a hoblování kolejnic a výhybek.

Co děláte, když neděláte?
Pořád máme dost práce. Hodně času věnujeme údržbám a vývoji strojů. Leccos umíme a také chceme dělat vlastními kapacitami. Dbáme hodně na vzdělávání. A i když to teď moc nešlo, rádi si také uspořádáme společnou akci, abychom se lépe poznali i mimo práci.

Petr Svoboda