Zkušenosti z pilotních projektů BIM v dopravě jsou cenné a přispějí k rychlejší implementaci do procesu

Online konference nazvaná „Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti“, která se konala v úterý 25. května 2021, shrnula dosavadní zkušeností z pilotních projektů a seznámila se stavem přípravy na implementaci BIM v investorských organizacích. Mezi diskutujícími a přednášejícími této akce, kterou pořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci se vzdělávací agenturou SEKURKON s.r.o., nechyběli zástupci českého Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic, Ředitelství vodních cest a zástupci soukromého dodavatelského sektoru.

Konference, kterou moderovala Daniela Písařovicová, byla rozdělená do několika bloků. V nich byl probírán například stav souborového formátu podporujícího sdílení dat IFC, hovořilo se o datovém standardu či způsobu zpracování a grafické a informační podrobnosti. Účastníci diskuzního panelu řešili i problematiku dokumentace potřebné pro technickou specifikaci, bavili se o normách v této oblasti, na přetřes přišly požadavky státní správy ovlivňující BIM projekty či způsoby zajištění přenosu dat a informací mezi objednatelem a zhotovitelem. Přítomní se shodli, že v souvislosti s implementaci BIM do stavebnictví vzniknou i zcela nové role (pracovní pozice) ve firmách a bude potřeba nastavit zcela jiné potřeby komunikace.

Největší ohlas samozřejmě zaznamenaly prezentace konkrétních pilotních projektů a doporučení z nich vzešlá. Plná implementace BIM do stavebnictví bude podle většiny přítomných náročná a bude trvat mnoho let, nicméně konkrétní přínosy jsou neoddiskutovatelné. Ke konferenci se podrobněji vrátíme v některém z dalších čísel časopisu Silnice železnice.   

Záznam živého vysílání: