Nového přemostění Orlice se dočká Brandýs nad Orlicí

publikováno:
autor:
Most přes náhon k mlýnu – Brandýs nad Orlicí Most přes náhon k mlýnu – Brandýs nad Orlicí

Lepší propojení obou břehů řeky získá Brandýs nad Orlicí, který se stane i lépe dostupným z hlediska dopravní obslužnosti ve směru od Oucmanic. Přemostění na silnici III/3155 totiž nahradí mostní provizorium, které umožní průjezd i autobusům. Pardubický kraj při řešení současné situace zároveň ušetří více než dvacet milionů korun.

Nýtovaná ocelová konstrukce pocházející z přelomu 19. a 20. století se před lety dostala do havarijního stavu. Z důvodu bezpečnosti musela být přijata mimořádná opatření. „Silničáři odstranili živičné souvrství tvořící vozovku mostu. Tato vrstva most nadměrně zatěžovala. Došlo i k opravě a výměně urezlých ocelových prvků nosné konstrukce. Tímto most získal životnost o několik let déle,“ prozradil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a obslužnost Michal Kortyš. Na případnou rekonstrukci mostu by bylo potřeba získat potřebné finanční prostředky. Zároveň vyřešit místní dopravní dostupnost a přístup podnikatelským aktivitám.

Mnohamilionovou úsporu představuje pro Pardubický kraj skutečnost, že most spojují oba břehy Orlice, bude potřebovat využít Správa železnice, která přes něj hodlá navážet potřebný materiál pro práce na železničním koridoru právě v Brandýse nad Orlicí. Současná situace by navážku materiálu nezvládla. „Po jednání našich silničářů se Správou železnice došlo k dohodě o tom, že mostní provizorium postavené podle našeho projektu bude financovat právě železnice,“ vysvětlil náměstek Michal Kortyš. Pardubický kraj tímto krokem ušetří více než dvacet milionů korun. Stát totiž umožnil Správě železnice most financovat jako vyvolanou investici a postavit ho ještě před započetím prací na koridoru.

Stávající most by nákladní vozidla nemohla využívat a jejich trasa by tak vedla přes Brandýs nad Orlicí. Snížená nosnost současného mostu, který je v havarijním stavu, je problematická nejenom pro nákladní dopravu. Na most mají zákaz vjet vozidla nad devět tun, v případě jediného vozidla nad čtrnáct tun. To znamená komplikaci i pro autobusovou dopravu. Tento most je totiž jedinou přímou příjezdovou cestou do Brandýsa od Oucmanic a sv. Jiří. Nové přemostění by mohlo zpříjemnit život i školním dětem, které jezdí z Oucmanic do Brandýsa. Nosnost nového mostu nebude nijak omezena. Toto ocení i společnost C.I.E.B Kahovec, jejíž závod stojí v sousedství mostu.

V brzké době by měl být vybrán zhotovitel mostního provizoria. „Plán ukončení přemostění je v listopadu letošního roku. Zdejší dopravní provoz pak bude vypadat tak, že osobní automobily budou nadále využívat současný most, nákladní technika dodavatele stavby koridoru, nákladní a autobusová doprava pak bude jezdit po novém mostním provizoriu. Pravděpodobně to bude doplněno o světelnou signalizaci, aby doprava fungovala plynule,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Zda mostní provizorium zůstane na silnici III/3155 delší dobu nebo jej nahradí nový most a provizorium bude využito na jiném místě Pardubického kraje není jasné.