Praha získala téměř 34 milionů korun na rekonstrukci Barrandovského mostu

publikováno:
Barrandovský most je nejvytíženějším mostem v Praze. Barrandovský most je nejvytíženějším mostem v Praze.

Hlavní město Praha obdrželo finanční příspěvek ve výši 33 891 754,73 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tyto prostředky využije na důležitou rekonstrukci a modernizaci Barrandovského mostu a na zlepšení protihlukových opatření v jeho blízkosti. 

Barrandovský most je jedním z hlavních dopravních tahů v Praze a zásadním prvkem dopravní infrastruktury celé České republiky. Finanční podpora od SFDI zajistí jeho dlouhodobou bezpečnost a zvýší nejen kvalitu jízdy pro všechny uživatele, ale i obyvatel přilehlých oblastí.

„S druhou etapou rekonstrukce Barrandovského mostu nyní jdeme postupně do finále. Letos vše probíhá bez významných komplikací. A to díky zkušenostem, které jsme už nasbírali a pečlivému dohledu na její průběh. Z pohledu Prahy se jedná o rekonstrukci století, i s ohledem na každodenní vytíženost této významné dopravní tepny. Tu zdaleka nevyužívají pouze Pražané a jde tak o nejvytíženější automobilový most v republice,“ uvádí Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy.