SWIETELSKY stavební na dálničním okruhu D0

V rámci první etapy, zahrnující severní polovinu západní části mostu, se sneslo a následně předrtilo více jak dva tisíce tun betonu a železobetonu V rámci první etapy, zahrnující severní polovinu západní části mostu, se sneslo a následně předrtilo více jak dva tisíce tun betonu a železobetonu

Na Pražském dálničním okruhu D0 od 9. dubna probíhá stavba nového mostu přes Chlumeckou ulici v Praze 9, která začala demolicí původního mostu z roku 1981. „V rámci první etapy, zahrnující severní polovinu západní části mostu, jsme snesli a následně předrtili více jak dva tisíce tun betonu a železobetonu. Během demolice a při samotné stavbě nového mostu se odtěží a přesune téměř pět tisíc tun zeminy,“ říká k prvním pracím Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty, SWIETELSKY stavební.

Takový postup prací umožňuje na druhé polovině mostu zachovat provoz v režimu 2 + 2 ve výrazně užších pruzích. Na východní část dojde až příští rok, kdy bude stát most nový.

Společnost SWIETELSKY stavební zakázku získala jako lídr ve sdružení s firmou Colas CZ s cenou 168,5 milionu Kč bez DPH. Nabídlo také nejrychlejší práci 198 dní za jednu polovinu (maximum požadované investorem bylo 214 dní na jednu polovinu). Celá stavba bude realizovaná v průběhu dvou stavebních sezón. Výsledkem bude nový most s vyšší kapacitou 3 + 3 jízdní pruhy.

„Konstrukčně jde v každém jízdním pásu o jeden most. To umožňuje práce rozdělit. Tedy dopravu převést vždy na jeden most, odstranit druhý most a postavit nový,“ uvedl Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty společnosti SWIETELSKY stavební.

KONSTRUKCE STAVBY

V průběhu tří měsíců se na stavbě založily opěry a pilíře prostřednictvím 24 velkoprůměrových pilot průměru 1,2 metru a délek 9,7 až 12,2 metru.

Pracovalo se na spodní stavbě mostu, kterou tvoří masivní železobetonové základové bloky a železobetonové dříky opěr a pilíře. Celkem bude na spodní stavbu západního mostu použito přes tisíc m3 betonu a téměř 150 tun betonářské výztuže.

Na spodní stavbu bude prostřednictvím 8 kalotových ložisek, umístěných na obou opěrách, osazena nosná konstrukce. Tu tvoří 18 předepnutých prefabrikovaných nosníků spřažených železobetonovou deskou.

Nosníky překlenou dvě pole o rozpětí 26,6 metru. Celkem se na nosnou konstrukci použije 930 m3 betonu. Při montáži se doprava ve Chlumecké ulici omezí podobně jako během demoličních prací.

Nosná konstrukce je opatřena izolačním souvrstvím chráněným vrstvou z litého asfaltu, na který se položí asfaltový koberec. Na krajích nosné konstrukce budou železobetonové římsy, osazené mostním svodidlem, na nižší straně doplněným o mostní zábradlí.

„Projekt zahrnuje více stavebních objektů, především řady 400, jejichž koordinace je zásadní pro hladký průběh celé stavby. A ten je nutný, protože nejpozději na podzim, než začne zimní údržba, musíme skončit. Pro nás je tedy klíčový začátek listopadu,“ dodal Michal Blahovič.

Západní most tedy musí být uveden do provozu nejpozději k 1. 11. 2021 a východní k 1. 11. 2022. Tato část bude navíc doplněna protihlukovou stěnou na římse mostu v délce 248 metrů a navazujícími sjezdy a nájezdy na D0.

V PROVOZU ZA ROK

Celý opravený most se plánuje uvést do provozu ve 3. čtvrtletí 2022 a to ve stávajícím režimu 2 + 2 jízdní pruhy každý v šířce 3,75 metru. Zprovoznění na 3 + 3 průběžné jízdní pruhy bude možné až po dokončení úseku D0 510 Satalice – Běchovice, tedy tzv. Vysočanské radiály, s jejímž zahájením se zatím počítá nejdříve v roce 2023.

Most byl postaven v roce 1981 jako součást stavby R1 Satalice – Běchovice a do provozu uveden koncem roku 1984. Od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí. Zejména horní stavba je ve velmi špatném stavu a stav mostovky se blíží havarijnímu stavu. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Zdeněk Zuntych
SWIETELSKY stavební s. r. o.