Vyšla elektronická kniha Správa dopravní infrastruktury v souvislostech

publikováno:
autor:
Kniha je věnována dopravní infrastruktuře a dopravě v České republice. Její autoři jsou Jan Tichý a Alena Tichá. Kniha je věnována dopravní infrastruktuře a dopravě v České republice. Její autoři jsou Jan Tichý a Alena Tichá.

Vysoká škola logistiky (VŠLG) rozšiřuje nabídku elektronických titulů. Vydala elektronickou knihu Správa dopravní infrastruktury v souvislostech autorů Jana a Aleny Tichých. 

Publikace je určena nejen studentům VŠLG, ale i všem dalším zájemcům o řešená témata. Je dostupná zdarma i přes knihovnu vysoké školy.

Kniha Správa dopravní infrastruktury v souvislostech.Kniha je věnována dopravní infrastruktuře a dopravě v České republice. Zabývá se problematikou stavebnictví v dopravním sektoru a těsně související problematikou dopravy se zaměřením na ekonomiku a management v této oblasti. První část publikace je pojednává o problematice správy majetku, a to jako součásti facility managementu podniku provozujícího dopravní infrastrukturu. Uvedeny jsou tři vzájemně propojené oblasti, a to za prvé dopravní infrastruktura v České republice, dále problematika správy dopravní infrastruktury v rámci facility managementu a za třetí je uvedena případová studie zaměřená na vybudování vnitropodnikového informačního systému pro řízení správy a provozu dopravního areálu.

Druhá část publikace je zaměřena na problematiku dopravního systému státu. Je věnována novému přístupu k řízení vazeb mezi jednotlivými entitami, které v souhrnu představují dopravní systém státu. Jedná se o tři vzájemně propojené oblasti, kterými jsou zaprvé dopravní prostředky, za druhé provoz dopravních prostředků a za třetí dopravní infrastruktura. Tyto tři segmenty spolu s jednotným kalkulačním vzorcem a komplexní maticí financování vytvářejí novou metodu hodnocení vývoje dopravního systému, tzv. index zdraví sektoru dopravy.

Kniha ke stažení: ZDE