Mladé specialisty může k dozorování přitáhnout digitalizace

Foto: Sekurkon Foto: Sekurkon

Konference Dozorování 2023 proběhne 2. března 2023 v pražském hotelu Clarion. Témata, jimž se bude věnovat, přibližuje Ing. Petra Kůrka, ředitel Úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.

U velkých staveb je dozorování dáno zákonem, ovšem i kdyby tomu tak nebylo, má pro investora řadu výhod. Které považujete za klíčové?

Role technického dozoru stavebníka (TDS) je v procesu výstavby dálničních a silničních staveb nenahraditelná. TDS vnímám jako tým vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří nejen dohlíží na kvalitu prováděných stavebních prací, ale poskytují podporu pro objednatele (ŘSD) při smluvním vedení stavby.

Mění se v poslední době přístup správy staveb?

Novostavby silnic a dálnic jsou v podmínkách ŘSD realizovány zejména na základě smluvních podmínek FIDIC – Červená kniha (takzvaný měřený kontrakt). Současně máme již i několik projektů, které připravujeme a realizujeme na základě smluvních podmínek FIDIC – Žlutá kniha (Design and Build). U obou typů smluv hraje správce stavby zásadní roli. V podmínkách ŘSD jsou dnes používány dva modely. Je to i) správce stavby jako konkrétní zaměstnanec ŘSD, nebo ii) správce stavby jako najatý konzultant. V minulosti byl výhradně používán první z uvedených modelů. V současné době má ŘSD několik staveb, které jsou v pozici správce stavby řízeny najatým konzultantem.

Jaké konkrétní novinky v oboru aktuálně zaznamená jarní konference?

Asi nejvýznamnější novinkou, kterou ve spolupráci s CACE připravujeme, je zavedení standardizovaných smluvních podmínek FIDIC – Bílá kniha i do smlouvy mezi ŘSD a TDS (respektive správcem stavby). Předpokládám, že nové zvláštní smluvní podmínky budou účinné v průběhu prvního kvartálu roku 2023.

Určitě bude na Konferenci Dozorování 2023 řeč o různých aspektech probíhající digitalizace.

Proces digitalizace by byl na samostatné setkání. ŘSD postupně na stavbách zavádí elektronické stavební deníky, systém pro evidenci a schvalování výrobků (CES), inteligentní datová úložiště (DMS). Postupně digitalizujeme jednotlivé schvalovací procesy, ale v tomto oboru nás všechny čeká ještě poměrně dlouhá cesta.

Jaké téma byste vy osobně rád viděl na konferenci, která se po čtyřech letech v Brně přesouvá do Prahy?

Jako hlavní téma v tomto oboru vnímám nedostatek vysoce kvalifikovaných specialistů. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak přilákat mladé lidi do stavebnictví. Příležitost vidím právě v BIM a digitalizaci obecně.