Zájemci o bakalářské studium na Fakultě stavební ČVUT mají druhou šanci na podání přihlášky

publikováno:
autor:
Až do 31. července 2024 se mohou zájemci hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině. Foto: ČVUT Až do 31. července 2024 se mohou zájemci hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině. Foto: ČVUT

Stavařina, architektura nebo geodézie? Zájemci o studium, kteří si dosud nestihli podat přihlášku, mají na Fakultě stavební ČVUT v Praze ještě šanci. Až do 31. července 2024 se mohou hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině.

Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavitelství a Civil Engineering. Z těchto studijních programů si mohou v druhém kole přijímacího řízení vybírat uchazeči o studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pro přijetí musí splnit dvě podmínky: mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou a úspěšně projít přijímacím řízením. To se pro všechny studijní programy skládá z testu z matematiky, zájemce o studium programu Architektura a stavitelství čeká ještě pohovor z architektury.

Test z matematiky lze uchazečům prominout za dobré studijní výsledky na střední škole z matematiky nebo za úspěšnou maturitu z předmětu Matematika nebo Matematika rozšiřující, a to dle daných kritérií. O prominutí přijímací zkoušky není nutné žádat, stačí dodat potřebné dokumenty. Uchazeči, které příjímací zkouška z matematiky čeká, mohou využít možnosti přípravy nabízené Fakultou stavební ČVUT – k dispozici je například ukázkový test z matematiky či možnost si nanečisto online vypracovat test z matematiky, kde je k dispozici i jeho vyhodnocení.

Pro středoškoláky s výbornými výsledky v matematice má Fakulta stavební ČVUT připravené motivační stipendium – získat ho mohou ti, kteří složí výborně maturitní zkoušku z Matematiky nebo z Matematiky rozšiřující, nebo mají výborný průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika a maturovali dle českého nebo slovenského školského zákona, nebo jestliže skvěle uspějí v příjímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT, zároveň se musí zodpovědně zhostit začátku bakalářského studia na fakultě.

Podrobnosti o studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze lze získat zde, přihlášku lze online podat zde.