Jak lze využít komplexních IT služeb ve stavebnictví?

Zálohování dat je klíčovou podmínkou bezproblémového chodu firmy Zálohování dat je klíčovou podmínkou bezproblémového chodu firmy

Používání informačních technologií není v českém stavebnictví využito na 100% a často ani nejsou v příliš dobrém stavu. Z průzkumu vyplývá, že informační technologie stavaři příliš nepoužívají. Zatím firmy nevyužívají všech možností a spoustu věcí vytvářejí stále manuálně. Projektová dokumentace a téměř veškeré schválené dokumenty, vznikající při realizaci stavby, byly donedávna předávány stále jen v papírové podobě. V posledních letech došlo k velkému pokroku, digitalizace zahrnuje nejen zavedení podávání žádostí na interaktivních formulářích, ale zejména vznik nových digitálních úložišť. Skutečně komplexní nasazení moderních technologií v oboru ale zatím stále chybí.

Představíme vám nyní několik IT systémů společnosti Railsformers využitelných pro podnikání ve stavebnictví. IT řešení pod jednou střechou vám totiž ušetří čas i peníze.

Prostřednictvím outsourcingu IT delegujete péči a starost o výpočetní techniku z hardware i software hlediska na společnost, která se touto problematikou zabývá, a vy se tak můžete v klidu věnovat svému podnikání. Pro malé a střední firmy se jedná o výraznou finanční úsporu. Komplexní správa počítačové sítě zahrnuje v prvé řadě zmapování stavu sítě z hlediska bezpečnosti a výkonu (kontrola antivirových programů na koncových stanicích, nastavení firewallu a zabezpečení síťových prvků před nežádoucím útokem zvenčí, zálohování). Následuje plán budoucího rozvoje s návrhem optimálního řešení pro modernizaci počítačové sítě, s ohledem na cenu a bezpečnost. V případě upgradu síťových zařízení je zajištěn nákup, instalace a zprovoznění síťových prvků do stávající infrastruktury.

K eliminaci a předcházení problémů dochází za pomoci kvalitního monitoringu, kdy se dohlíží jak na stav operačního systému serverů (Windows, Linux), tak na stav klientských stanic (PC a notebooky) a správu síťových prvků (nastavení routerů, switchů, Wi-Fi apod.), LAN, WAN a VPN. Vzdálenou správu má pak pod palcem unikátní černá skříňka Black Box.

Black Box je zařízení pro komplexní audit a správu firemní sítě. Výrazně snižuje náklady, zrychluje řešení bezpečnostních incidentů, zjednodušuje plánování dalšího rozvoje a pomáhá při implementaci požadavků v rámci GDPR. Black Box sbírá a ukládá logy ze všech síťových zařízení na jediný server. Díky tomu lze systematicky procházet obrovské množství informací v historii, a to i v případě, že je sledované zařízení mimo provoz, a rychle tak stanovit příčinu. Nepřetržité sledování síťového provozu a stavu všech zařízení s pravidelným reportem. Při výpadku jakékoli služby obdrží administrátor zprávu a může ihned reagovat.

Zálohování dat je klíčovou podmínkou bezproblémového chodu firmy v případě selhání HW, SW, ztráty dat uživatelem nebo zastaráváním médií. Důležitou funkcí je kontrola záloh, aby nedošlo k jejich selhání (nedostatek místa, hardwarová chyba atd.). Black Box zálohuje systematicky.

Bezpečné úložiště sdílených firemních dat je samozřejmostí. Uživatelé na něj mohou přistupovat lokálně i vzdáleně pomocí různých síťových protokolů (SMB, NFS, AFP aj.).

VPN server zajišťuje zabezpečení a šifrování komunikace. Jde o bezpečný vzdálený přístup do vaší sítě, ke kterému se zaměstnanci prostřednictvím VPN klienta připojí odkudkoliv.

Bez webové prezentace už to v dnešní době snad ani nejde. Prezentujte se moderní, přehlednou a uživatelsky přívětivou formou. In-house vyvíjený kontejnerový redakční systém Epublish, aktuálně v 5. generaci, nabízí vyladěnou administraci obsahové i grafické části s možností plně individualizovat jeho nastavení dle vašich potřeb.

Samozřejmostí u těchto webů je úprava pro vyhledávače pomocí SEO a také responzivita pro různá koncová zařízení. Váš nový web bude vždy na špici aktuálních požadavků, což zajistí komplexní marketingová podpora včetně grafiky a copywritingu.

Spolehlivé, sofistikované a komplexní. To jsou webové aplikace na platformě Ruby on Rails. Enterprise řešení pro rozsáhlé projekty, ale také individuální řešení na míru. Vyvíjíme systémy pro efektivní projektové řízení. Díky nim budete přesně a detailně znát stav všech úkolů a zakázek i vytíženost pracovníků a dalších zdrojů.

Chcete vaši společnost digitalizovat a posunout na vyšší a efektivnější úroveň? Prostředí on-line businessu se dynamicky rozvíjí a právě mobilní aplikace vám získá náskok před konkurencí. Rychlé a přehledné prostředí zvýší uživatelský komfort, urychlí a usnadní procesy a ušetří vám výrobní i personální náklady.

Potřebujete mít o vašem podnikání neustálý přehled a evidovat vaše výdaje on-line? Program súčto je revoluční novinkou v účetních systémech. Funguje jednoduše z internetového prohlížeče, tabletu či mobilního telefonu. Pravidelná fakturace probíhá i cv době, když jste třeba na dovolené. Pokud hledáte jednoduchý a přehledný účetní systém pro vedení vaší daňové evidence, tak súčto bude tou správnou volbou s benefitem minimálního měsíčního poplatku, avšak vysokou zárukou bezpečnosti. Provozovatel aplikace je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a garantuje tak, že Vaše data nebudou nijak zneužita.

Tato SaaS aplikace založená na moderních technologiích je provozována na robustních serverech umístěných v bezpečném datovém centru a splňuje tak veškeré požadavky na výkonnost, dostupnost a bezpečnost včetně online zálohování. Servery jsou profesionálně spravovány, a Vy se tak nemusíte starat o zálohování nebo provoz svého serveru a s tím spojenými náklady – súčto dělá vše za vás.

Systém disponuje také pokročilou funkcionalitou uživatelských rolí, které umožňují povolovat a zakazovat činnosti uživatelů v aplikaci. Uživatelské role jsou uživatelům přiřazovány v rámci jednotlivých firem. Nastavení uživatelských rolí zároveň zpřehledňuje uživatelské prostředí, neboť každému se zobrazují pouze ty položky menu aplikace, které má povoleny. Jednoduše tak vaší firmě přiřadíte nového uživatele, obchodního partnera pak můžete jen pozvánkou vyzvat k využívání služeb súčta, aniž byste ho museli přiřadit do své firmy.

Chcete se o tomto účetním systému dozvědět více? Všechny jeho výhody a informace ohledně registrace naleznete na www.sucto.cz.

Nebo by ve vaší firmě našel uplatnění moderní kiosek EvoCat? Vstupní kiosek je víceúčelové zařízení sloužící k interakci s návštěvníkem. Usměvavou recepční sice nenahradí, ale jeho design a funkce vás zaručeně uchvátí. Přístroj je vyroben z umělého kamene, dominuje mu 22′′ LCD dotyková obrazovka a srdcem kiosku je mikropočítač postavený na platformě ARM. Ve standardním provedení obsahuje vydavačku bezkontaktních karet a jejich čtečku. Kiosek je dále možné rozšířit o tiskárnu štítků a propojit s dalšími periferiemi.

Více o našich službách a produktech na www.railsformers.com a www.sucto.cz.

Jsme Railsformers. Váš spolehlivý a flexibilní partner pro komplexní IT řešení.