Firmy železničního průmyslu jsou stabilními tahouny české ekonomiky – dokazují to jejich hospodářské výsledky za rok 2019

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Podle analýzy Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) vykazují firmy podnikající v tomto sektoru za rok 2019 vysokou stabilitu svých hospodářských výsledků. Celkový obrat firem sdružených v ACRI činil za rok 2019 zhruba 76 miliard korun. Podíl exportu zůstává už tři roky neměnný a činil v loňském roce 54 %, což představuje zhruba 40 miliard korun. Firmy českého železničního průmyslu zaměstnávaly v minulém roce téměř 20 tisíc lidí.  

Základem stability firem českého železničního průmyslu jsou především jejich vysoké investice do inovací, nových technologií a konkurenceschopnosti jejich výrobků. Zásadní měrou se na tomto vývoji odráží také nárůst poptávky po příměstské a městské železniční dopravě jak v České republice, tak i v zahraniční. „Dalšími významnými faktory jsou na jedné straně čerpání evropských fondů v oblasti investičních aktivit v železniční infrastruktuře a v oblasti dodávek kolejových vozidel, a na straně druhé řada exportních úspěchů našich firem“, vysvětluje Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. Fakt, že se české firmy etablovaly i na zahraničních trzích dokazuje i skutečnost, že už několik let vykazují zhruba 50 % podíl exportu.

Podle dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte vytváří firmy podnikající v odvětví železničního průmyslu přidanou hodnotu v objemu 26 miliard korun. Pokud k tomu zahrneme i nepřímé a indukované efekty je to téměř 52 miliard korun, což představuje 1,3% HDP České republiky.

ACRI statistika:

Rok

obrat mil. CZK

export mil. CZK

zaměstnanci

export %

2012

78 000

36 000

20 400

43%

2013

79 000

38 000

19 300

50%

2014

83 000

45 000

20 100

54%

2015

91 000

50 000

21 100

55%

2016

78 000

39 000

20 200

51%

2017

72 000

39 000

19 700

54%

2018

78 000

42 000

19 100

54%

2019

76 000

41 000

19 726

54%

Zdroj: analýza za rok 2019, ACRI