Modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec zajistí alternativu přetížené silniční dopravy

publikováno:
Budoucí stav – modernizovaná železniční stanice Kladno. Budoucí stav – modernizovaná železniční stanice Kladno.

Nárůst kapacity a bezpečnosti dopravy mezi hlavním městem a Kladnem, omezení hlučnosti nebo stovky nových parkovacích míst pro auta i cyklisty. To jsou hlavní přínosy modernizace tratě Kladno – Kladno-Ostrovec, která úspěšně pokračuje. Za projektem stojí sdružení v čele se společností EUROVIA CS ze Skupiny VINCI Construction CS.

Z Kladna, největšího středočeského města, denně dojíždí autobusy nebo osobními auty za prací do Prahy asi 10 tisíc lidí. Komunikace ale už takový nápor nezvládá, tvoří se kolony a z cesty do práce se stává noční můra.

Východiskem z této situace by měla být železnice, která odlehčí přetížené silnici a stane se tak využívanou alternativou v dopravě do hlavního města. Trať a zastávky ovšem nejsou dnes kvůli nízké kapacitě a zastaralosti na tuto možnost vhodně přizpůsobeny. Proto EUROVIA už koncem loňského roku začala její modernizaci.

Nevyhovující stav

Železniční stanice Kladno, nástupiště.Původní trať je jednokolejná a ve zmiňovaném úseku Kladno – Kladno-Ostrovec prochází v těsné blízkosti obytné oblasti bez jakýchkoli protihlukových opatření. Na trati je také několik železničních přejezdů, které vedou přes frekventované silnice, a vozidla na určitých místech přejíždějí až čtyři koleje najednou. Nevýhodou je také fakt, že trať nemá trakční vedení. To vše se nyní mění.

Zásadní modernizace se také dočkají jednotlivé železniční stanice. Ty nesplňují bezpečnostní standardy, protože cestující často musejí při nástupu do vlaku překračovat jednotlivé koleje. Zastávka Kladno-město pak nemá dostatečné napojení na okolní pěší a cyklistické trasy, a tak zde často cestující nepovoleně vcházejí do kolejiště.

Projekt slibuje zásadní změny

Probíhající modernizace se týká zhruba pětikilometrového úseku. „Úsek trati Kladno – Kladno-Ostrovec bude po dokončení prací zdvoukolejněn a elektrifikován, vzniknou nová nástupiště, podchody a další objekty. Součástí naší stavby je i modernizace stanic Kladno a Kladno-Ostrovec a zastávky Kladno-město, která se přesune blíže k centru. Zlepší se také prostupnost Kladna pro chodce a cyklisty,“ vysvětluje Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Upravovaný úsek začíná hned u průmyslové zóny Kladno-jih. Novou konfiguraci získává téměř celé kolejiště. U železniční stanice Kladno vznikají dvě nová zastřešená nástupiště propojená podchodem, aby cestující již nemuseli vstupovat do kolejiště. Tento podchod povede navíc i pod frekventovanou ulicí Milady Horákové, a tak zajistí cestujícím větší bezpečnost a pohodlí při cestování do a z této stanice. V rámci projektu se také počítá s bezbariérovým uzlem mezi vlakovou a autobusovou dopravou, který doplní dostatečná kapacita pro parkování. Vzniknou zde parkoviště K + R, P + R, a dokonce parkoviště pro kola. Součástí stavby bude rovněž kompletní rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno.

Základní informace
Název: Modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel: EUROVIA CS, STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha
Doba realizace: 11/2022 – 8/2025 – modernizace trati, 12/2028 – plná elektrizace (bude probíhat v koordinaci s navazujícími úseky Praha–Ruzyně–Kladno)


Podchody, přejezdy, výtahy i eskalátory

Modernizace přináší změny také v železničních přejezdech. Ten ve Wolkerově ulici bude nahrazen podjezdem, díky čemuž se zrychlí doprava, která nebude nijak omezena spuštěnými závorami. Za podjezdem bude trať pokračovat ve stávající stopě, jen bude dvoukolejná. Druhý přejezd, a to v ulici Petra Bezruče, bude rovněž nahrazen podjezdem. Zde se čekají rozsáhlejší úpravy, v jeho blízkosti se totiž přeloží silnice z Velké Dobré do jiné trasy, aby se následně napojila prostřednictvím nově vzniklého kruhového objezdu v ulici Železničářů. Přejezd u ulice Františka Kloze bude zachován a trať, která prochází okolo rodinných domů a domova důchodců, bude doplněna protihlukovými stěnami.

Přeložka horkovodu v železniční stanici Kladno-Ostrovec z důvodu umístění nových nástupišť.Obyvatelé Kladna se mohou těšit na několik podchodů, které zlepší napojení na pěší trasy, sportoviště i na hromadnou dopravu, a to zejména u železniční zastávky Kladno-město. Ta se přesune do jiné lokality a zastávky autobusové dopravy se nově budou nacházet přímo nad železniční tratí. Cestující se k nim snadno dostanou po schodech, výtahem nebo po eskalátorech. Vlivem poměrně rozsáhlých úprav také následně dojde k úpravě okolních chodníků a přiléhajících komunikací.

Nakonec i železniční stanice Kladno-Ostrovec se dočká modernizace. Nová nástupiště budou propojena bezbariérovým podchodem, dojde k vybudování nových přístupových chodníků a celý plánovaný dvoukolejný úsek skončí před železničním přejezdem u ulice Antonína Suchého.

Odbočka na letiště

Modernizace úseku Kladno – Kladno-Ostrovec usnadní dopravu po Kladně i směrem na Prahu. Celý projekt modernizace vlakového spojení mezi Kladnem a metropolí, jehož je zmiňovaný úsek koncovou součástí, je naplánován až do roku 2030. Postupná modernizace jednotlivých úseků poskytne cestujícím rychlejší, bezpečnější, ale hlavně ekologičtější dopravu a umožní další rozvoj železniční dopravy v okolí hlavního města. V neposlední řadě také díky navazující železniční odbočce poskytne alternativu dopravy směr klíčový dopravní uzel v naší zemi – Letiště Václava Havla Praha.

Autor: EUROVIA CS