Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

Výstavba přestupního uzlu „Průběžná“ – 7/2020 Výstavba přestupního uzlu „Průběžná“ – 7/2020

Modernizace trati mezi vinohradskými tunely a Hostivaří je považována za železniční stavbu desetiletí, promění totiž starou dvoukolejnou trať v nové ose prostoru po dlouhá léta nevyužívaném seřaďovacím nádraží na první čtyřkolejnou železnici v Česku. Pro hlavní město tak bude výrazným městotvorným prvkem, jak je tomu u staveb podobného charakteru v jiných velkých evropských aglomeracích. Stavbu pro Správu železnic realizuje sdružení firem Metrostav a. s., SWIETELSKY Rail CZ s. r. o., SMP CZ, a. s., projekt vyhotovil SUDOP PRAHA a. s.

Realizovaný úsek přinese Pražanům jednu novou zastávku a železniční stanici. Železniční stanice Praha-Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s tramvajovou a autobusovou a bude zahrnovat i terminál s čekárnou a odbavovacími prostory, s trochou nadsázky se bude jednat o první S-Bahn stanici na území České republiky.

Zastávku Praha-Eden ocení nejenom fanoušci fotbalové Slavie, ale i širší cestující veřejnost. Nachází se v bezprostřední blízkosti stadionu a cestujícím také nabídne přímý přestup na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady.

Nesmíme zapomínat na přestavbu železniční stanice Praha-Vršovice. Nádraží se promění v bezbariérový dopravní uzel s novým podchodem, který umožní plynulý průchod z Vršovic do Nuslí do prostoru plánované stanice na nové trase Metra D. Obyvatelé Strašnic jistě ocení zrušení stávající dvoukolejné trati vedoucí hustou zástavbou v této lokalitě. Vedení hl. m. Prahy intenzivně jedná se Správou Železnic o využití uvolněného prostoru pro drážní promenádu. Ta bude sloužit pěším a cyklistům, oproti klasické stezce se zachovanými prvky železniční infrastruktury. Vznikne tedy jakýsi železniční skanzen.

NÁROČNÁ REKONSTRUKCE MOSTŮ

Celá rozsáhlá železniční stavba měří 6 km a je vedená v intravilánu hlavního města Prahy. Pro mimoúrovňové křížení tratí a tratí s městskými komunikacemi je třeba zrekonstruovat osm mostních objektů a tři propustky.

Mimořádně náročný je například mostní objekt na křížení tratí Praha Hostivař – Praha hl. nádraží s tratí Praha Malešice – Praha hl. nádraží v těsné blízkosti výrobního areálu firmy Trelleborg (dříve Mitas) a stávající trakční měnírny Třešňovka. Nemalé omezení přináší též přilehlý VKP Mokřady.

Výstavbu mostních objektů komplikuje především nutnost zachovat v co největší míře propustnost trati. V konečném důsledku to znamená, že je nutno jednotlivé mosty realizovat minimálně ve dvou, v mnohých případech ve třech i více stavebních postupech. K zajištění provozu nových tratí jsou nově vybudovány technologické objekty na budovaných zastávkách Zahradní Město, Eden a ve Vršovicích. Významným objektem je trakční měnírna na Zahradním Městě, která nahradí stávající trakční měnírnu Třešňovka. Tento objekt je napájen z distribuce PRE 110 kV.

PRŮBĚH STAVBY

Výstavba probíhá od července 2018. V prvním roce byly sneseny zejména zbytné koleje bývalého seřaďovacího nádraží Vršovice a odstraněny mostní konstrukce. Po snesení starého kolejiště bylo nejdříve vybudováno nové odvodnění, propustky a nové mostní objekty. Do stávající tratě Praha Hostivař – Praha hl. n. byly vloženy provizorní výhybky a trakční vedení. Dále probíhaly práce na železničním spodku a na železničním svršku koleje č.102. Tato nová kolej, po napojení do čekací koleje na Zahradním Městě, převedla v únoru 2019 dopravu tratě Praha Malešice – Praha Vršovice a umožnila výjezd z ONJ.

Následně byly sneseny koleje tratě z Malešic, mostní konstrukce přes ulice Průběžná, V Korytech a U Vršovického hřbitova v Edenu. Na takto uvolněném prostoru pokračují práce na odvodnění, železničním spodku, objektech mostů a podchodu na Zahradním Mostě a v Edenu. V květnu 2019 byly také zahájeny práce v žst. Praha-Vršovice. Nejprve byly odstraněny kolizní objekty a sneseny zbytné koleje, přístřešky, 3. nástupiště a mosty. Ve vzniklém prostoru bylo vybudováno odvodnění včetně retenční nádrže, podchod a rampy na 4. nástupiště, přístřešek a nástupiště. Práce na železničním spodku a železničním svršku pokračovaly přes nový most Botič a Otakarova k hlavnímu nádraží a přes most Bartoškova na Krč, ONJ a do depa. Tyto koleje byly uvedeny do provozu s grafikonem v prosinci 2019.

Od února do dubna 2020 probíhala pokládka výhybek a kolejového roštu směrem k Edenu. K poslednímu dubnu byly v úseku žst. Zahradní Město – Eden uvedeny do provozu koleje č.201, 203 a kolej č.207, průjezdné kolem nástupištních hran. Následně probíhaly práce na železničním spodku a svršku čekacích kolejí Zahradní Město, také kolej č.103 přes most Botič napojená k hlavnímu nádraží a dopojení koleje č.921 přes most Bartoškova. Toto propojení bylo uvedeno do provozu před zahájením letních prázdnin.

AKTUÁLNÍ STAV

V současné době probíhají práce na odvodnění, železničním spodku a mostech mezi Hostivaří a Zahradním Městem, na střední části podchodu ve Vršovicích, mostech Otakarova a Botič. Další práce probíhají i na nástupištích ve Vršovicích a v zastávce Eden pokračuje pokládka dlažby.

Zprovoznění úseku Praha Hostivař – Praha Zahradní Město, dvojkolejně Zahradní Město – Praha Vršovice, včetně zastávky Eden, bude v letošním roce ke změně grafikonu k 13. 12.

Práce budou pokračovat i v následujícím roce 2021, na podzim bude zprovozněn přestupní uzel Zahradní Město a dokončeny práce v železniční stanici Praha-Vršovice.

Ing. Ladislav Šabach, Ředitel stavby
Metrostav a. s., divize 5

Pro článek byly použity pasáže textu zpracovaného Ing. Zbyškem Vozarikem pro časopis Stavebnictví – se souhlasem autora.