Společnost AŽD úspěšně pokračuje v dobývání evropských trhů

Foto: AŽD, a.s Foto: AŽD, a.s

Společnosti AŽD, jejíž moderní produkty najdete ve dvaceti zemích světa, se podařilo prorazit na chorvatský a maďarský železniční trh. V obou případech budou české zabezpečovací, sdělovací, řídicí a komunikační technologie instalovány na železničních úsecích klíčových dopravních páteří obou zemí.

V Chorvatsku společnost AŽD uspěla se svou nabídkou v soutěži na dodávku zabezpečovacího a telekomunikačního zařízení na železniční trať Hrvatski Leskovac – Karlovac a uzavřela v Karlovaci za účasti chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće a ministra dopravy Olega Butkoviće smlouvu o dílo s HŽ Infrastruktura (Chorvatská železnice). AŽD bude realizovat své dodávky z pozice hlavního kontraktora. Hodnota zakázky je 263,5 mil. HRK a realizace potrvá 30 měsíců.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ DO CHORVATSKA

Dispečerské pracoviště ve stanici KarlovacV rámci modernizace zabezpečovacího zařízení bude společnost AŽD v Chorvatsku instalovat plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení StationSWing ESA 44, které bude řídit provoz ve třech železničních stanicích (Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko, Karlovac) a dále v šesti zastávkách. Součástí dodávky je také integrované traťové zabezpečovací zařízení, zabezpečení 62 výhybek, instalace systému počítačů náprav a vybavení všech zmíněných železničních stanic a traťových úseků moderními návěstidly s LED svítilnami v počtu více než 200 kusů. AŽD také zajistí dodávky osmi železničních přejezdů, systému pro ohřev výhybek, telekomunikační techniky a úpravy stávajících budov pod architektonickou ochranou. Trať v celkové délce 44 km společnost AŽD vybaví také jednotným evropským vlakovým systémem ETCS úrovně L1 s rozšířením jedné Radioblokové centrály pro ETCS úrovně L2. Tento železniční úsek je součástí panevropského koridoru (Zagreb – Rijeka).

„Chorvatsko dlouhodobě patří mezi strategická teritoria, kam naše společnost vždy chtěla dodávat moderní železniční zabezpečovací technologie. Tento první významný projekt je pro nás současně završením ohromného úsilí a velkou výzvou prokázat kvalitu českých systémů a profesionalitu AŽD. Důvěra k naší společnosti, kterou při podpisu smlouvy vyjádřil premiér Andrej Plenković a ministři chorvatské vlády, nás zavazuje. Zvláště pak poté, co podpisu smlouvy předcházel tvrdý konkurenční boj, kdy konkurenti podali žalobu k nejvyššímu obchodnímu soudu Chorvatské republiky. Ten však rozhodl ve prospěch AŽD,“ řekl po podpisu smlouvy generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

SPOLUPRÁCE NA VÝVOJI V MAĎARSKU

Podepisování smlouvy za účasti Chorvatského premiéraV Maďarsku společnost AŽD podepsala smlouvu s firmou R-KORD (součást holdingu V-Híd) na dodávku zabezpečovacího zařízení a jednotného evropského zabezpečovače ETCS pro projekt Szeged – Röszke – HU/SRB hranice v Maďarsku. V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení bude společnost AŽD v Maďarsku instalovat plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení StationSWing ESA 44, které bude řídit provoz ve dvou železničních stanicích (Szeged – Rendező a Röszke). Součástí dodávky je také integrované traťové zabezpečovací zařízení, dodávka LED návěstních svítilen, železničních přejezdů a také dodávka a instalace stacionární části systému ETCS L1 v celkové hodnotě 5,7 mil. eur. Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji, výrobě a instalaci železničního zabezpečovacího zařízení v Maďarsku. Spolupráce bude zahrnovat aplikaci českého know-how a nástrojů při výrobě finálního zařízení v Maďarsku a také vývoj softwaru speciálně přizpůsobeného maďarským potřebám. 

„Jsme rádi, že naše společnost může přispět k modernizaci maďarského zabezpečovacího Současné dispečerské pracoviště v železniční stanici Karlovac, které projde modernizací zařízení. Tento první významný projekt v Maďarsku je pro nás završením ohromného úsilí a velkou výzvou prokázat kvalitu českých systémů a profesionalitu AŽD. Důvěra k naší společnosti, kterou při podpisu smlouvy vyjádřil generální ředitel holdingu V-Híd István Sárváry, nás zavazuje,“ řekl po podpisu smlouvy generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Na zabezpečení tratě Szeged – Röszke – HU/SRB hranice se budou významnou měrou podílet dceřiné společnosti AŽD Slovakia a Projekt Signal.

NESNADNÝ ÚSPĚCH V POLSKU

Dispečerské pracoviště ve stanici SzamotulySpolečnosti AŽD se daří i v další nové destinaci, v Polsku. Tam před nedávnem dokončila realizaci zakázky Modernizace zabezpečovacího a telekomunikačního zařízení v úseku Poznań – Wronki včetně centra dálkového řízení LCS Poznań Główny III a předala zařízení do užívání správci polské železniční infrastruktury PKP PLK. Zakázka byla realizována v rámci pravidel Žluté knihy FIDIC (Vyprojektuj – Postav) a specifických podmínek smlouvy s PKP PLK. Konečná hodnota zakázky včetně realizovaných změn byla 147,2 zł. V rozsahu prací AŽD byla zahrnuta zabezpečovací a telekomunikační technologie, energetické přípojky a architektura (dodávka technologických kontejnerů, modernizace centra dispečerského řízení LCS Poznań Główny III), přičemž práce byly realizovány ve stavebních fázích v koordinaci s dalšími dvěma stavebními projekty realizovanými polskými firmami Trakcja a Budimex.

V rámci realizace zakázky v traťovém úseku Poznań Główny – Wronki o celkové délce 52 km společnost AŽD dodala, nainstalovala a uvedla do provozu elektronické zabezpečovací zařízení typu StationSWing ESA 44-PL ve stanicích Poznań Główny POD, Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Szamotuly, Pęckowo a Wronki, včetně integrovaného traťového systému ITZZ na mezistaničních traťových úsecích a přejezdových zabezpečovacích zařízeních dodaných společností Scheidt Bachmann Polska. Celý úsek je navíc vybaven systémem dálkového řízení z dispečerského centra LCS Poznań Główny III, které umožňuje zajištění plného provozu železniční dopravy bez nutnosti obsazení výpravčích v rámci místních dispečerských pracovišť jednotlivých stanic.

Centrum dispečerského řízení LCS Poznań Główny III je vybaveno diagnostickým pracovištěm (systém DiagSWing LDS-3 s klientským přístupem místní DLA a globální GDA diagnostiky), systémem přenosu čísel vlaků do národního systému evidence provozních dat PKP PLK (tzv. SEPE2), diagnostikou technického stavu kolejových vozidel (AZDEK, dSAT), dohledovým a ovládacím systémem přejezdů (UZK), systémem kamerového monitoringu prostor přístupných veřejnosti (SMW) a také systémem automatického dynamického informování cestujících (SDIP).

Centrum dálkového řízení LCSFunkci venkovních prvků zabezpečovacího zařízení plní elektromotorické přestavníky typu PointSWing EP-649, návěstidla typu FieldSWing AŽD-70-PL (stožárové, trpasličí a také návěstidla montovaná na návěstních konstrukcích), systém počítačů náprav ACS2000 s kolejovými senzory RSR123 a elektromagnetickými balízami SHP, přičemž všechny prvky splňují požadavky na projektovanou a objednatelem požadovanou traťovou rychlost 160 km/h.

Z pohledu realizace zakázky se společnost AŽD nevyhnula komplikacím vyplývajícím z ne příliš přátelského prostředí k české společnosti při vstupu na polský trh. Panovala počáteční nedůvěra zákazníka k zařízením a technickým řešením AŽD, jejíž součástí byly komplikované procedury schvalování zabezpečovacích zařízení, implementace jejich případných modifikací a zavedení nových variant. Zaměstnanci AŽD museli v rámci realizace projektu opakovaně čelit různým kontrolám polských kontrolních institucí vyvolaným anonymními udáními, což je ve vztahu zhotovitel‐objednatel velmi neobvyklým přístupem. „Realizace tohoto projektu opravdu nebyla vůbec jednoduchá a museli jsme překonat mnoho nečekaných překážek. O to více si vážím úspěšného dokončení a předání stavby PKP PLK. Pevně věřím v další úspěšné projekty realizované naší společností v Polsku,“ uzavírá generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.