V prostějovské výhybkárně dokončují výstavbu nové haly lisovny

publikováno:
Architekti podle požadavků zadavatele navrhli jednolodní halu v celkové délce 118 a šířce 46 metrů. Barevnost panelů je přizpůsobena škále, která se uplatňuje i na dalších místech v areálu firmy. Architekti podle požadavků zadavatele navrhli jednolodní halu v celkové délce 118 a šířce 46 metrů. Barevnost panelů je přizpůsobena škále, která se uplatňuje i na dalších místech v areálu firmy.

Rozsáhlá dostavba jednoho ze stěžejních výrobních objektů nyní finišuje v prostějovském sídle společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. (DTVS). Před dokončením je nová hala lisovny konců železničních jazyků, která firmě umožní nejen zproduktivnění stávající výroby, ale také výrobu komponent pro výhybky určené pro připravované úseky vysokorychlostních tratí (VRT).

Všichni, kdo alespoň občas procházejí nebo projíždějí Kojetínskou ulicí v Prostějově, si už určitě všimli nové budovy opláštěné sendvičovými panely v různých barvách, která jako by do průmyslového areálu ani nepatřila.

„Stáli jsme před rozhodnutím, zda se přidržet tradičního stylu staveb v našem areálu s režným zdivem, betonovými římsami a dřevěnými okny, nebo postavit něco opravdu moderního,“ říká manažer dostavby areálu Radan Blažek.

Mezi několika architektonickými návrhy zvítězilo řešení brněnské projekční kanceláře PEND. „Konstrukci tvoří ocelové rámy opláštěné panely s izolační vatou,“ upřesňuje Radan Blažek.

Bez nové haly lisovny by nebyla firma v budoucnu konkurenceschopná

Architekti podle požadavků zadavatele navrhli jednolodní halu v celkové délce 118 a šířce 46 metrů. „Nepodpírají ji žádné sloupy, což je nestandardní řešení,“ upozorňuje Radan Blažek.

Výhybky pro vysokorychlostní tratě jsou totiž specifické svojí délkou. Ve stávajících provozech DTVS by nebylo možné bez přijetí zvláštních bezpečnostních a organizačních opatření zajistit výrobu některých klíčových komponent potřebných pro kompletní sestavení plánovaných geometrií vysokorychlostních výhybek, tedy i těch nejštíhlejších a nejdelších. Právě ty budou podle zahraničních zkušeností využívány při plánované výstavbě VRT v ČR.

Barevnost panelů je přizpůsobena škále, která se uplatňuje i na dalších místech v areálu firmy, zejména v administrativní budově, která před pěti roky zahájila spolu s přilehlým parkovištěm první etapu projektu dostavby areálu. Dominují bílá, šedá, oranžová a černá.

Vlastní zdroje, žádné úvěry

Výstavba a pořízení základního technologického vybavení nové lisovny je podle generálního ředitele DTVS Marka Smolky největší investicí v letošním roce.

„Podařilo se nám zajistit profinancování stavby a pořízení nezbytného základního technologického vybavení z vlastních zdrojů bez nutnosti čerpání bankovních úvěrů. Zodpovědné a uvážlivé řízení investiční výstavby nám umožnilo pozitivně reagovat také na současnou hospodářskou situaci, aniž bychom museli hledat úspory na úkor našich zaměstnanců,“ říká Marek Smolka.

„Vynaložení těchto investičních nákladů je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti firmy i pracovních míst do budoucnosti,“ upozorňuje předseda představenstva DTVS Roman Šlézar. „Přesto jsme dokázali najít prostředky i pro další navyšování tarifní složky mezd, které proběhlo od 1. července,“ uvádí Roman Šlézar.