Fórum koľajovej dopravy 2020

17. březen 2020 - 18. březen 2020

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy je významnou udalosťou v kalendári medzinárodného železničného odvetvia. Každoročne sa na podujatí stretávajú zástupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Témy konferencie:

  • Stratégia, financovanie a dlhodobé ciele dopravnej politiky Slovenska, regiónu V4 a EÚ
  • Rozvoj koľajovej dopravy, vers. životné prostredie, urbanizmus a demografický vývoj – aspekty ovplyvňujúce koncepciu
  • Smart city a smart železničná doprava / BIM – jedinečná forma prípravy, realizácie a prevádzky dopravnej infraštruktúry

Místo konání: Hotel DoubleTree by Hilton

Více informací na www.fkd.sk.

Reklama

Vážené čtenářky a čtenáři,

od roku 2020 jsme spustili nový web časopisu SILNICE ŽELEZNICE. Všechny historické články lze dohledat na „staré verzi webu“ - old.silnice-zeleznice.cz. Pokud jste si na své firemní stránky některý z našich článků někdy vložili, upravte si v administraci odkaz - vložte slovo „old“, čili old.silnice-zeleznice.cz/ … (link článku). Odkaz bude plně funkční.

Kalendář akcí