Konference Město a jeho architektura

29. května 2024 - 29. května 2024

Rádi bychom vás pozvali na 1. ročník konference Město a jeho architektura, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. Konference se bude konat 29. května 2024 v Kongeresovém centru Praha.

Součástí programu je připraven pro účastníky společenský večer, jehož program bude společný i pro účastníky navazující Konference školství 2024.

O konferenci:

Existuje přímá úměra mezi kvalitním prostředím města a spokojeností jeho obyvatel? Na Svazu měst a obcí ČR si rozhodně myslíme, že ano, a proto pro vás připravujeme konferenci Město a jeho architektura. 

Témata:

  • Podoba a rozvoj městské a obecní architektury.
  • Úloha městského architekta v procesu pochopení kontextu města a jeho rozvoje.
  • Dobře bydlet, dobře se vzdělávat
  • Legislativa – jak soutěžit a jak stavět

 

Více informací
Pozvánka