RAIL BUSINESS DAYS je setkáním firem a odborníků v oboru kolejové dopravy

publikováno:
autor:

RAIL BUSINESS DAYS je prezentací a setkáním firem, institucí a odborníků působících v oboru kolejové dopravy s mezinárodním přesahem.

Koná se od 23. do 25. února 2021 v Kongresovém Centru Praha.

Původně se měla akce konat v listopadu, ale z důvodu aktuální situace a vyhlášení nouzového stavu byla akce přeložena na únorový termín. O akci je velký zájem, ale současná situace neumožňuje některým firmám, především pak zahraničním, se do konce roku zúčastnit podobných akcí. Proto je přesun RAIL BUSINESS DAYS logickým krokem.

Co nabízí akce RAIL BUSINNESS DAYS? Primárním cílem akce je setkání odborníků a firem na jednom místě, sdílení informací a posílení obchodních aktivit a vztahů. Svým konceptem je to výjimečná a moderní akce.

Nabízí příležitost pro setkání výrobců vozů, výrobců komponentů pro kolejovou dopravu, provozovatelů, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí, odborníků a médií. Celý koncept, v ČR prozatím ne příliš rozšířený, vychází z podnětů firem a institucí a obtížných podmínek letošního roku. Také v oboru kolejové dopravy vnímáme útlum obchodních aktivit a komunikace, což ve velké míře ovlivnilo právě nesetkávání se na veletrzích a výstavách, které byly s ohledem na situaci rušeny či přesouvány.

“Těší nás velký zájem z řad firem v kolejové dopravě, institucí i odborných škol. Partnery akce jsou například společnosti WALBO GROUP, BONATRANS GROUP, AŽD Praha, ŠKODA Transportation, SIEMENS MOBILITY a AMIT. Jsme rádi za záštitu Ministerstva dopravy a průmyslu, ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu i Svazu průmyslu a dopravy.” vyjádřila se ředitelka RAIL BUSINESS DAYS Monika Svobodová.

RAIL BUSINESS DAYS je ojedinělá svými třemi vzájemně se doplňujícími programy - prezentačně-obchodní  zónou, konferenční částí a neformálním večerem.

Prezentační a B2B zóna zajišťuje vystavovatelům i návštěvníkům místo pro obchodní jednání a setkání s obchodními partnery. Cílem dvou prezentační dnů je posílení obchodních vztahů s klienty a prezentace firem i produktů. Obchodní část akce RAIL BUSINESS DAYS probíhá v Malém společenském sále Kongresového centra Praha. Nabízí pro vystavovatele typizované expozice vybavené nábytkem, komfort vystavovatelům podporují organizační a cateringové služby.

Doprovodná konference v prostorách Terasa A, B je členěna na tématické bloky. V rámci oficiálního bloku se představí zástupci MOP, ACRI, Svazu průmyslu a obchodu, ŠKODA Transportation, DFJP a ČVUT. Dále budou probíhat moderované tématické přednášky firem, které jsou doplněny vždy diskusí s účastníky. Konferenční část RAIL BUSINESS DAYS je moderní moderovaný koncept, jehož podstatnou součástí je živá diskuse účastníků. Konkrétní příspěvky přednášejících jsou navrhovány a komunikovány s firmami i institucemi, aby byl obsah této části praktický a užitečný pro účastníky a aby zahrnoval oblasti a otázky aktuálně řešené a trendy, které v oboru kolejové dopravy rezonují.

Konferenční část bude živě přenášena na vlastní platformě RAIL BUSINESS DAYS, což umožní široké odborné veřejnosti vzdálené připojení do diskusí a sdílení informací, které mohou být pro účastníky užitečné.

V neposlední řadě akce nabízí RAIL BUSINESS DAYS také neformální setkání s obchodními partnery na večerním rautu s programem. Neformální část v závěru prvního dne v reprezentativních prostorech ZOOM v Kongresovém centru Praha zajistí příjemnou atmosféru a vzájemné sdílení informací.

Akce RAIL BUSINESS DAYS je navržena tak, aby zajistila co největší efekt pro obchodní aktivity a co největší hodnotu sdílení informací a zkušeností napříč oborem. I z tohoto důvodu nejsou účastníky akce pouze výrobci vozů, komponentů a provozovatelé, ale také firmy zaměřené na správu a výstavbu infrastruktury, logistiku a spedici, dopravní instituce a úřady a také oborové školy.

Více na www.railbusinessdays.com.