Články

Stabilizace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice

Stabilizace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice

Porušení stability sanací je na tratích v České republice mnoho. Občas se ale vyskytnou i takové, které vyvolají zájem nejvyšších politických špiček a médií. A někdy se vyskytnou i takové, které jsou svým rozsahem a složitostí řešené problematiky opravdu unikátní.

Vystužené zemné oporné konštrukcie na stavbe Oosterweel Link, Belgicko

Vystužené zemné oporné konštrukcie na stavbe Oosterweel Link, Belgicko

Projekt Oosterweel Link je nové 15 km dlhé diaľničné spojenie, ktoré realizuje spoločnosť Lantis na dokončenie obchvatu R1 okolo Antverp (Belgicko). Celkové odhadované náklady na projekt dosahujú približne 4,5 miliardy eur.

Vybrané vystužené horninové konštrukcie  na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka  z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Vybrané vystužené horninové konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Článok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných a zárubných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, tvorených vystuženými horninovými konštrukciami s lícom z gabionových a betónových prefabrikovaných prvkov.

Vybrané geotechnické konštrukcie na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Vybrané geotechnické konštrukcie na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Príspevok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných, zárubných múrov, stabilizácie svahov a úprav podložia na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec tvorených z veľkého spektra materiálov, od vystužených horninových konštrukcií s lícom z gabionových a betónových prvkov, vystužených protieróznych rohoží v kombinácii so zemnými klincami a stabilizačných geosyntetických prvkov na úpravu podložia násypov.