Články

Vybrané vystužené horninové konštrukcie  na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka  z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Vybrané vystužené horninové konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Článok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných a zárubných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, tvorených vystuženými horninovými konštrukciami s lícom z gabionových a betónových prefabrikovaných prvkov.

Vybrané geotechnické konštrukcie na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Vybrané geotechnické konštrukcie na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Príspevok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných, zárubných múrov, stabilizácie svahov a úprav podložia na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec tvorených z veľkého spektra materiálov, od vystužených horninových konštrukcií s lícom z gabionových a betónových prvkov, vystužených protieróznych rohoží v kombinácii so zemnými klincami a stabilizačných geosyntetických prvkov na úpravu podložia násypov.