Články

Vybrané vystužené horninové konštrukcie  na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka  z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Vybrané vystužené horninové konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka z pohľadu návrhu, realizácie a monitoringu

Článok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných a zárubných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, tvorených vystuženými horninovými konštrukciami s lícom z gabionových a betónových prefabrikovaných prvkov.