Články

Historie a současnost odvodnění mostů

Historie a současnost odvodnění mostů

Vážným nepřítelem mostního objektu je voda! Neprofesionálně a nedostatečně provedené odvodnění mostního objektu, bývá častou příčinou jeho havárie a krátké životnosti, jak často zaznívá na konferencích, školeních a odborných přednáškách s mostní tematikou.

Historie hydroizolací mostů

Historie hydroizolací mostů

Příspěvek se zabývá hydroizolacemi mostů na území České republiky od minulosti po současnost.