Historie a současnost odvodnění mostů

Současnost Současnost

Vážným nepřítelem mostního objektu je voda! Neprofesionálně a nedostatečně provedené odvodnění mostního objektu, bývá častou příčinou jeho havárie a krátké životnosti, jak často zaznívá na konferencích, školeních a odborných přednáškách s mostní tematikou.

Obdivujeme staleté mosty, které svým provedením bez vážné újmy přežily stovky let a často s minimální údržbou. Skladba kamenných prvků, doplněná často masivními chrliči ve vozovce, rychle a účinně odvedla srážkovou vodu z objektu mostu (pozn.: poslední velký kamenný most na území Čech byl postaven v Plzni v letech 1912 – 1913). V průběhu 20. století, kdy při stavbách mostů byl kámen nahrazen betonem, bylo nadále nutné řešit efektivní odvedení srážkové vody z mostu.

Provedení odvodnění u mostů, postavených ve druhé polovině 20. století, se nevěnovala odpovídající pozornost, jak je patrno z mostních prohlídek a reálného technického stavu. Dlouhodobá přítomnost vody v mostní konstrukci často způsobuje trvalé a někdy neodstranitelné závady, např. degradaci betonu, hlubokou korozi ocelových částí atd.

Není výjimkou, že do objektů, které mají plánovanou životnost až 100 let, zatéká po uplynutí dvaceti let i dříve. Důsledkem toho jsou často nákladné rekonstrukce, v nejhorších případech i výstavba nových mostů.

JIHLAVA – BRNĚNSKÝ MOST

Konkrétním příkladem výše uvedených skutečností byl Brněnský most ev. č. 602-043 v Jihlavě, který byl postaven v roce 1956 a v devadesátých letech byl dvakrát opravován. Další oprava následovala po roce 2000 a zatím poslední rekonstrukce proběhla v roce 2018, kdy projektant navrhl jako nejvhodnější způsob odvodnění vozovky systém VLČEK®, odvodňovač typ labe®II-2014, variantu BR 101. Odvodňovač se vyznačuje především těmito vlastnostmi: nová konstrukce vtokové mříže pro zatížení D 400 se subtilními žebry zamezující ucpávání vtokových otvorů a vtokovou plochou 588 cm2, protiskluzové nálitky na pojezdové straně žeber, zabezpečení mříže v rámu na jedné straně pantem a na druhé nerezovým šroubem, lapač nečistot, v podélném směru límec hrnce nepřečnívá a lze jej přisadit přímo k obrubníku.

Mostní odvodňovače VLČEK® jsou na trhu téměř 30 let a na území České republiky a dalších devíti zemích bylo doposud tímto systémem osazeno více než 3 300 mostních objektů. Základní konstrukce mostních odvodňovačů VLČEK® umožňuje výškovou i příčnou rektifikaci, odvodnění izolace mostovky pomocí drenážních žlábků na límci talíře, nezcizitelnost a další konstrukční detaily přispívající ke kvalitnímu odvodnění mostů.