Články

Modernizácia diaľnice D1 Praha – Brno, úsek 2 Mirošovice – Hvězdonice

Modernizácia diaľnice D1 Praha – Brno, úsek 2 Mirošovice – Hvězdonice

Príspevok sa venuje stabilizácii svahov a úprave čela rozšíreného násypu telesa diaľnice D1 Praha – Brno, v úseku 2, Mirošovice – Hvězdonice tvoreného armovanou horninovou konštrukciou so zeleným a kamenným lícom.