25 let pokroku v betonech

Lávka v Čelákovicích z betonu TOPCRETE Lávka v Čelákovicích z betonu TOPCRETE

Pražské metro, Trojský most, tunel Blanka, lávka v Čelákovicích, dostavba ÚČOV na Císařském ostrově, rekonstrukce Negrelliho viaduktu, železniční tunely Nového spojení, Strahovský tunel, Zlíchovský tunel, tunel Mrázovka tyto a další významné pražské stavby mají jedno společné a tím je beton z TBG METROSTAV.

Během uplynulých 25 let došlo k výrazným pokrokům v možnostech betonu a společnost TBG Metrostav k mnohým z nich přispěla. V dobách vzniku firmy, před 25 lety, bylo vrcholnou pevností betonu 50 MPa a betonárny nabízely svým zákazníkům okolo 50 receptur. Před 20 lety se v TBG METROSTAV začaly pro stavby vyrábět první samozhutnitelné betony Čechách, dodávaly se pro konstrukci Zlíchovského tunelu. Pro plavené tunely metra C v Holešovicích byly vyvinuty vodonepropustné betony, které se později využily i pro provedení vzduchotechnického kanálu tunelu Blanka, který byl vybudován bez použití vnější hydroizolace. Tyto betony daly základ nynějšímu betonu Permacrete, který je v současnosti hojně využíván pro realizace bílých van. Při výstavbě Trojského mostu byl poprvé v ČR chlazen beton kapalným dusíkem, na základě této zkušenosti je nyní betonárna v Libni první a jedinou, která vlastní zařízení ke chlazení betonu. Zatím největším úspěchem jsou realizace z ultravysokopevnostního betonu Topcrete, u něhož bylo dosaženo pevnosti až 240 MPa. Topcrete byl dodáván pro výstavbu lávky v Čelákovicích a tato stavba získala několik mezinárodních ocenění, včetně prestižní ceny od americké společnosti pro betonové konstrukce. V tuto chvíli je realizována lávka v Lužci nad Vltavou, pro jejíž mostovku byl beton Topcrete také použit.

Vedle výše zmíněných betonů nynější nabídka skoro devíti set receptur obsahuje betonové směsi, barevné, samonivelační, silniční, rychletuhnoucí, mezerovité, stříkané, nesmrštivé, s rozptýlenou výztuží a plno dalších. Neustále jsou vyvíjeny další a lepší směsi, které napomáhají vzniku kvalitních a trvanlivých stavebních děl.

Z celkem pěti betonáren a jedné maltárny je možné bez dlouhých dopravních cest obsáhnout celou Prahu. K dispozici je vedle desítek autodomíchávačů také největší flotila čerpadel betonu v České republice, které vévodí maxi čerpadlo s dosahem ramene 58 metrů. I z hlediska ekologie je přístup společnosti TBG Metrostav výjimečný. Dvě betonárny, které jsou nejblíže centru, mají na břehu Vltavy přístav pro dopravní lodě. Místo těžkých nákladních kamionů je až 80 procent materiálů pro výrobu betonu dopravováno ekologickou lodní dopravou. Díky tomu, že jedna loď nahradí 33 nákladních kamionů, TBG Metrostav ušetřila Praze již přes 250 tisíc kamionů.

TBG Metrostav je přední firma působící na pražském stavebním trhu, jejímž cílem je vyrábět špičkový beton a k němu poskytovat dokonalý servis.

TBG METROSTAV s. r. o.