Montovaná hala jako ideální servis stavebních strojů

Montovaná hala pro stavební stroje. (Foto: PROMO HALY s.r.o.) Montovaná hala pro stavební stroje. (Foto: PROMO HALY s.r.o.)

Ekonomika České republiky rostla od roku 2016 nevídaným tempem díky nízkým úrokům od komerčních bank. Také ministerstvo dopravy v této době rozjelo mnoho projektů jak na silnicích, tak i železnicích. Díky tomu rostla poptávka po pracích na těchto velkých stavbách a stavební firmy byly nuceny rozšířit svůj strojní park o dodatečné stavební stroje, což momentálně vede k rostoucímu tlaku na servis těchto strojů.

Po každé sezóně se musí každý stroj zkontrolovat, seřídit a opravit. A právě levné montované haly doplněné mostovými jeřáby či zdvihacími zařízeními poskytují ideální zázemí pro servis přímo v prostorách vaší firmy. Naše firma PROMO HALY má bohaté zkušenosti s montovanými halami – od autoservisů, nákladních servisů, průmyslových hal, myček, tak i servisů a opraven finišerů, či obnovovacích strojů na koleje.

SERVISNÍ MONTOVANÁ PRO DÁLNIČNÍ FINIŠER

Každá velká stavební firma potřebuje mít vlastní servisní halu, aby se mohla o svou techniku pravidelně starat. Můžeme navrhnout velice levnou halu, do které se i při menších rozměrech pohodlně vleze i jinak velký stroj, investice přitom mohou být pouze v řádech milionů.

Klasický dálniční finišer má rozměry od 7 do 10m dle typu stroje. Dostat stroj takové velikosti do nějaké rozumné servisní dílny už je trošku problém. Naše firma je schopna navrhnout optimální velikost montované haly dle vašeho největšího stavební stroje a doplnit halu o mostový jeřáb, kladku, či otočný jeřáb pro lepší manipulaci u servisování. Pro dálniční finišer je ideální navrhnout halu 15x24m, výška 5-7m a podélně dát klasická hangárová vrata šíře až 11m pro snadnou manipulaci okolo haly. Můžeme navrhnout i vynechání nosného sloupu přes příhradový portál a dodat veškeré vybavení. Prosvětlení je ideální okny. Stavební práce si může provést i samotná stavební společnost, pro kterou bychom halu zrealizovali.

HALA PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA

Kolejové stavební stroje jsou ještě větší, delší a složitější, čemuž odpovídají i normy, kterými se musíme při projektování zabývat. Drážní vozidla se musí řídit vyhláškou MD č.269/2020 Sb., protože do haly musí vést koleje, aby mohl být stroj servisován i přes zimní období. Ideální pro servis takových strojů je rovněž hala 15m šířky, ale výšky už min 6-8m a doplněnou mostovým jeřábem 3,2t po délce haly alespoň. Optimální délka haly je 72m, aby se vešly dva stroje za sebe. V takové hale lze servisovat najednou až 4 stroje, samozřejmě závisí na velikosti společnosti a počtu i velikosti strojů. Do haly navrhujeme vrata do štítu a rozměru alespoň 5,0x5,5m.

ZATEPLENÍ SERVISNÍCH HAL

Montované haly nabízí velké spektrum tlouštěk a materiálů u sendvičových panelů od minerálních, které mají výborné požární vlastnosti, až po polyuretanové panely (PIR), které vynikají naopak výbornými tepelnými vlastnostmi. Ideální návrh je dát na střechu sendvičový PIR panel tloušťky 120mm (U=0,17 W/m2K) a na stěny navrhujeme nejčastěji panely tlouštěk 100mm  (U=0,23 W/m2K). Takto zateplená hala plně dostačuje na provoz s rozumnými náklady na vytápění.

ENERGIE A FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Na zdražování energii je dobré reagovat využitím obnovitelných zdrojů. U montovaných hal doporučujeme využít energii ze Slunce pomocí fotovoltaických panelů. Proto při návrhu vždy klademe otázku investorovi, zda uvažuje o obnovitelných zdrojích na nově navržené montované hale. Zde stačí konstrukci zesílit o užitnou hmotnost na střeše s rezervou 18-23kg/m2 a fotovoltaické panely pak můžete dodatečně namontovat kdykoliv bez dalších složitých příprav.

Naše společnost má velké zkušenosti s realizacemi všech typů hal, proto pokud uvažujete o jakékoliv výstavbě skladové, servisní, administrativní či jiné haly, obraťte se na odborníky ze společnosti PROMO HALY s.r.o.

Ing. Petr Dostál
www.promohaly.cz

Foto: PROMO HALY s.r.o.