KOMATSU zahájila společné ověřovací testy PoC (Proof of Concept = Ověřování koncepce) pro elektrifikaci malých a středních hydraulických bagrů

publikováno:
autor:

Komatsu Ltd. podepsala dohodu o spolupráci s firmou Proterra Inc ze Spojených států amerických, aby získala dodávky špičkových systémů akumulátorových baterií od Proterry s cílem umožnit společnosti Komatsu elektrizovat svá malá a střední hydraulická rýpadla. Komatsu plánuje od roku 2021 urychlit test PoC (Proof of Concept = Ověřování koncepce) a v období 2023 až 2024 zahájí komerční výrobu elektrických bagrů.

Proterra je lídrem v technologii elektrifikace užitkových vozidel. Prostřednictvím svého programu elektrického pohonu Proterra (Proterra Powered program) tato společnost dodává své systémy akumulátorových baterií a elektrifikační řešení, aby pomohla výrobcům těžkých a užitkových vozidel po celém světě elektrifikovat svá vozidla.

V dubnu 2020 uvedla společnost Komatsu na trh elektrický minibagr PC30E-5. Pro své malé a středně velké modely dostane Komatsu vysoce výkonné akumulátorové baterie a periferní zařízení, které Proterra vyvinula díky své nejmodernější technologii vytvořené v průběhu let jako přední severoamerický výrobce elektrických dopravních vozidel. Komatsu se zároveň chystá spolupracovat s Proterrou jako s jedním ze svých strategických partnerů na PoC testy. Během těchto testů Proterra a Komatsu vyvinou optimální systém akumulátorových baterií pro malá a střední hydraulická rýpadla, která vyžadují velký výkon. Flexibilní platforma akumulátorových baterií Proterra využívá mimořádně vysokou hustotu energie a je vysoce přizpůsobitelná potřebám uživatele. To je jejich podstatná výhoda umožňující firmě Komatsu dát do svých rýpadel optimální balení akumulátorových baterií díky skloubení jejich funkce s klíčovými komponenty, které byly vyvinuty společností Komatsu. Tento výrobce stavebních strojů také očekává vytvoření dalších výhod díky integrování technologie partnera se svoji vlastní, jako je například jednotná technologie pro vývoj skříně strojů.

Komatsu je vedoucí společností v tomto odvětví díky vývoji produktů, které jsou určeny k tomu, aby přispěly ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Takovým příkladem jsou hybridní hydraulická rýpadla vyrobená v této organizaci, která se stala v roce 2008 první hybridní stavební mechanizací na světě a elektrický minibagr PC30E-5 od stejné firmy, který byl uveden na trh jako stroj pro půjčovny domácího vybavení.

Podle svého tříletého střednědobého plánu řízení (Fiskální rok 2019 – Fiskální rok 2021) „DANTOTSU hodnot: Společně VPŘED pro Trvale Udržitelný Rozvoj”, Komatsu pracuje na dosažení trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím pozitivního cyklu zlepšováním výnosů a řešení problémů ESG (ESG = Environmental, Social and Governance = Životní prostředí, Sociální a Řízení). Komatsu také podporuje cíle snížení emisí CO2 o 50 % od roku 2010 do roku 2030. S cílem dosáhnout tohoto záměru Komatsu usiluje o to, aby dodával vysoce kvalitní, velmi účinné produkty, služby a řešení, která jsou určena ke zmírnění dopadu na životní prostředí v reakci na změnu klimatu a také ke zvýšení bezpečnosti.

Jelikož se obavy o změnu klimatu zvětšují po celém světě, Komatsu plně využívá svých vytvořených technologií pro hybridní stavební stroje a elektrická mini rýpadla.

Komatsu bude rovněž rozvíjet spolupráci s různými svými strategickými partnery. Tímto způsobem Komatsu vyvine elektrické stavební stroje, které jsou charakterizovány nulovými výfukovými plyny a podstatným snížením hluku, zatímco jejich výkon při výkopových pracích bude na stejné úrovni jako u modelů poháněných motorem.

Komatsu současně dodržuje svůj závazek vysoké kvality a spolehlivosti, usiluje o maximalizaci své firemní hodnoty a zároveň pracuje na dosažení bezpečných, vysoce produktivních, inteligentních a čistých pracovišť budoucnosti prostřednictvím DANTOTSU hodnoty (řešení ESG a zlepšení výnosů prostřednictvím vytváření hodnot pro zákazníka).

KOMATSU SLAVÍ 100 LET NA TRHU

Společnost KOMATSU má hodnoty založené na technologických inovacích a výrobě, které umožňují dlouhodobě udržitelnou budoucnost, v níž se daří lidem i firmám, aniž by výrazně zatěžovali planetu. V tomto duchu zahajuje KOMATSU vzpomínkové oslavy ke 100. výročí svého vzniku.

KOMATSU dlouhodobě pracuje na tom, aby měla maximální důvěru zákazníků, akcionářů, distributorů, dodavatelů, obchodních partnerů a všech ostatních zainteresovaných subjektů.

Považujíce 100. výročí svého vzniku jako komunikační příležitost pro posílení a rozšiřování povědomí o své obchodní značce a pro vyjádření uznání všem zainteresovaným subjektům za jejich podporu v průběhu let, společnost KOMATSU uskutečnila vzpomínkové oslavy a bude usilovat o trvale udržitelný růst do budoucnosti.

Firemní identita

Komatsu definovalo svoji firemní identitu tím, že přemítalo o růstu své organizace, který byl vytvořen jeho předchůdci, a o svých vztazích se společností. Konkrétně Komatsu formuloval svoji misi a vizi jako svůj cíl společně se svými hodnotami.

Firemní identita také zahrnuje součásti, které již byly vytvořeny během historie společnosti: základní principy, KOMATSU Way, celosvětový kodex obchodního chování KOMATSU, jakož i strategie včetně střednědobého plánu řízení. Dále společnost KOMATSU přichází s novým mottem „Společné tvoření hodnot“. Jelikož se náš podnik a zainteresované subjekty dále diverzifikují, budeme usilovat, abychom tento příslib naplnili prostřednictvím našeho globálního působení. Video popisující obchodní značku KOMATSU je k dispozici na internetové stránce ke 100. výročí založení společnosti.

Hodnoty

  • Ambice – inovujeme a vždy volíme náročný přístup bez obav z neúspěchu
  • Houževnatost – ačkoli je práce obtížná, zůstáváme věrni našim slibům a spolehlivě je prosazujeme
  • Spolupráce – vytváření hodnot vychází z týmové spolupráce, inkluze, respektu, diversity a ve „win–win“ postoji ke všem vztahům
  • Spolehlivost – abychom si zasloužili a udrželi důvěru, jednáme vždy upřímně, bezúhonně, čestně a komunikujeme transparentně

Web ke 100. výročí společnosti Komatsu: https://komatsu-100th.com/en/