TOTAL ČR: Naše cesta k speciálním asfaltům

Nová PMB jednotka (PMB – polymerem modifikovaný bitumen) Nová PMB jednotka (PMB – polymerem modifikovaný bitumen)

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. je tradičním dodavatelem asfaltových pojiv a na tuzemském trhu působí již od roku 1993. Asfalty dováží převážně z německé rafinérie Leuna (která produkuje produkty špičkové kvality) přímo z vakuové destilační jednotky bez následné hloubkové konverze. Dále také z rafinérie Brunsbüttel, která je jako jedna z mála v Evropě specializovaná na výrobu asfaltů a asfaltových výrobků, a z dalších rafinérií skupiny TOTAL. Společnost TOTAL ČR se zaměřuje zejména na speciální asfaltové produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Vlajkovou lodí bohatého portfolia produktů je mezinárodně etablovaný, polymerem modifikovaný, asfalt Styrelf, který vyniká zejména zlepšenými vysoko a nízkoteplotními vlastnostmi a extrémní odolností proti tvorbě deformací všech typů. Produktová řada je k dispozici ve všech gradacích požadovaných normou ČSN EN:14023:2010, a dále ve verzi s upravenými užitnými vlastnostmi jako je Styrelf AP s přísadou výrazně zvyšující přilnavost pojiva ke kamenivu.

EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Styrelf ECO2 umožňuje snížení teploty skladování pojiva na obalovně a zejména snížení teploty hutnění při pokládce, díky čemuž dochází ke zkrácení doby pro znovuotevření opravovaného úseku. Dalším neméně výrazným benefitem je omezení nežádoucích emisí a z toho plynoucí snížení negativního vlivu na zdraví a bezpečnost pracovníků. TOTAL ČR verzí Styrelf ECO2 (eliminace CO2) přispívá ke snížení uhlíkové stopy snížením emisí oxidu uhličitého uvolněného pro výrobu energií na ohřev asfaltu a nabízí tím svým zákazníkům jedinečnou možnost zvýšit své renomé jako společnost odpovědná k životnímu prostředí.

Mezi další verze se speciálně upravenými vlastnostmi se řadí Styrelf RC navržený pro recyklaci asfaltových směsí, Styrelf GP pro závodní okruhy a Styrelf INTAKT odolný proti úkapům pohonných hmot a rozmrazovacím postřikům.

BAREVNÝ ASFALT

TOTAL ČR nabízí zlepšení nejen z hlediska technických vlastností, ale i neméně důležitého estetického působení asfaltových vozovek a chodníků svým barevným syntetickým asfaltem Kromatis. Ulice vyasfaltovaná směsí s pojivem Kromatis ve zklidňující zelené, nerušivé okrové nebo nebesky modré zvyšuje standard úrovně bydlení a snižuje absorpci tepla slunečního záření, což obyvatelé měst ocení zejména v horkých letních měsících s neustále narůstajícím počtem tropických dnů. Křiklavě červený odstín asfaltu Kromatis pomůže zviditelnit úseky vozovky v blízkosti přechodů pro chodce, cyklostezek a kruhových objezdů a zvýšit tak bezpečnost chodců a cyklistů. Použitím světlých žlutých odstínů Kromatisu na vozovky v tunelech se zvýší odrazivost světla od povrchu, čímž se sníží náklady na osvětlení tunelu.

SPECIÁLNÍ ASFALTY PRO RŮZNÉ APLIKACE

Pro silniční stavitelství TOTAL ČR nabízí léty ověřenou produktovou řadu Azalt, kterou nabízí taktéž ve verzi se speciálně upravenými vlastnostmi AP a ECO2. Produkt je nabízen ve všech gradacích podle ČSN EN 12591:2009 od nejměkčího Azalt 160/220, přes stálici českých silnic Azalt 50/70 až po nejtvrdší Azalt 20/30 použitelný do směsí litých asfaltů. Pro extrémní požadavky na modul tuhosti a zmenšení tloušťky vrstvy asfaltové směsi nabízí TOTAL ČR tvrdé silniční asfalty Modulotal 10/20, 15/25 a multigrádový asfalt 31/50. Průmyslovým zákazníkům nabízíme oxidované asfalty Covrex s vysokým bodem měknutí dodávaný ve formě pelet, Stelox odolný za vysokých teplot a zvýšenou elasticitou za nižších teplot a Altek ECO2B jako alternativu k oxidovaným asfaltům se sníženou teplotou aplikace. 

VYSOKÁ ÚROVEŇ AUTOMATIZACE SKLADU ASFALTŮ

Společnost TOTAL ČR bedlivě sleduje potřeby zákazníků, je si vědoma nutností nabídnout zákazníkům kromě vysoce kvalitních produktů také nadstandardní servis, a to zejména s ohledem dodávek asfaltu na obalovny v přesný čas a s odpovídajícím technickým servisem. Z těchto důvodů se společnost rozhodla umístit část svých skladovacích kapacit do České republiky. Ve skladu asfaltů v Kouřimi TOTAL ČR disponuje skladovací kapacitou 5,5 kt a řadí se k největším skladovacím kapacitám v ČR. Unikátním systémem in-line blend a aditivace je firma schopná nabídnout všechny gradace silničních asfaltů Styrelf a Azalt.

In-line blend spočívá v tom, že se základní druhy asfaltů mísí na základě receptur tak, aby byly splněny podmínky specifikací jednotlivých gradací. Výsledný produkt tak vzniká smísením z jednotlivých komponent těsně před nakládkou do autocisterny. In-line blend asfaltů dává možnost posunout výslednou kvalitu produktu v mezích norem doslova na přání, což umožňuje skutečně individuální přístup k jednotlivým zákazníkům. Z každé naložené autocisterny je odebrán vzorek a každodenní laboratorní rozbory zaručují stoprocentní kontrolu nad kvalitou produktů, která je pro TOTAL ČR stěžejní prioritou. Sofistikovaný systém skladování a produkce asfaltových pojiv je možný pouze díky pokročilému stupni automatizace, který se ve skladu asfaltů v Kouřimi neustále zvyšuje a jde ruku v ruce s nastupující érou průmyslu 4.0. Digitalizace celého procesu od objednání, přes výrobu až po dodání přináší úsporu cenného času nejen týmu Bitumen, ale také zákazníkům. Napadlo by někoho ještě před několika málo lety objednat si asfalt přes mobilní aplikaci, nakládku autocisterny provést přes jedinečný QR kód a začít stáčet asfalt na obalovně v zákazníkem požadovaném čase? Díky nejmodernějším technologiím používaným v TOTAL ČR a díky skladu asfaltů, který je otevřený 24 hodin denně 7 dní v týdnu, se toto stalo realitou.

HISTORICKY NEJVYŠŠÍ INVESTICE DO VÝROBY

Pro to, aby skupina TOTAL završila svou snahu vybudovat moderní výrobní sklad asfaltů a upevnila svou roli lídra ve speciálních asfaltech, rozhodla se provést historicky největší investici v ČR a postavila vlastní výrobu polymerem modifikovaného asfaltu. Výstavba nejmodernější technologické jednotky proběhla po dvou letech náročných příprav v první polovině loňského roku. Zprovoznění jednotky se uskutečnilo v květnu, a to za účasti expertů ze skupiny TOTAL. Od června se pak TOTAL ČR stal oficiálně výrobcem polymerem modifikovaného asfaltu v České republice. Pro provoz plně automatizované jednotky je potřeba pouze jednoho pracovníka a výroba může probíhat téměř nepřetržitě. Obrovskou flexibilitu pro výrobu speciálních polymerem modifikovaných asfaltů poskytuje možnost použít při výrobě zároveň rozdílné druhy polymerů. Sofistikovaná technologická jednotka je zakomponovaná do digitalizovaného procesu výroby asfaltů a zapadá do strategie automatizovaného provozu společnosti TOTAL ČR.