Koblenz. Vzor pro lanovou dráhu Podbaba–Bohnice

publikováno:

V německém Koblenzu mají už přes 10 let lanovou dráhu přes Rýn. Velkokapacitní gondoly přepravují turisty k pevnosti nad městem. A právě tato lanovka je dávána za vzor při projektování lanové dráhy v Praze spojující Podbabu, Troju a Bohnice.

Koblenz najdeme ve spolkové zemi Porýní-Falc. Lanovka spojující nábřeží v centru města s pevností Ehrenbreitstein byla zprovozněna v roce 2010. Důvodem byla spolková zahradní výstava (BUGA), která se konala v roce 2011 právě v okolí pevnosti. Koblenz tehdy řešil, zda návštěvníky na výstavu přepravovat autobusy, nebo postavit dočasnou lanovou dráhu.

Městská doprava je totiž ve městě se 113 tisíci obyvateli řešena výhradně autobusy. Nakonec zvítězila volba pro lanovku. Tehdejší náklady byly spočítány na 12 milionů eur. Výstavu navštívilo mezi dubnem až říjnem 3,5 milionu návštěvníků a lanovka splnila svoji roli. A nebylo to poprvé, kdy výstava BUGA byla motivem pro realizaci nové lanové dráhy. Už v roce 1957 vznikla gondolová lanovka v Kolíně nad Rýnem. Propojila výstaviště Rheinpark s levým břehem Rýna, kde se nachází ZOO a botanická zahrada. Zatímco lanovka v Kolíně funguje dodnes, u lanovky v Koblenzu se mělo jednat o dočasnou stavbu. Když bylo v roce 2008 rozhodnuto o stavbě, v koncesní smlouvě bylo uvedeno, že lanovka bude v roce 2013 demontována. Město se obávalo, aby nebylo vyškrtnuto ze seznamu UNESCO kvůli změně krajiny v údolí Rýna. Nakonec se povedlo prodloužit provoz lanovky i díky obrovské podpoře místních obyvatel. Nyní platí dohoda nad provozováním lanovky do roku 2026. O dalším osudu není rozhodnuto.

VELKOKAPACITNÍ LANOVKA S TŘÍLANOVÝM SYSTÉMEM

Dráhu nad Rýnem postavila rakouská firma Doppelmayr. Třílanový systém s gondolami byl tehdy použit v Německu poprvé. Dráha s celkovou délkou 890 metrů překonává převýšení 112 metrů mezi dolní a horní stanicí. Podpěry lanovky se nachází pouze u obou stanic, čímž vzniká volné rozpětí 850 metrů mezi podpěrami. Rychlost gondol dosahuje v běžném provozu 4,5 m/s, ale lze ji zvýšit na 5,5 m/s. V klasickém režimu dokáže lanovka přepravit za hodinu 3 000 osob v každém směru. V případě zrychlení gondol lze přepravit až 3 800 osob v každém směru. Dráha disponuje 18 kabinami z nichž každá pojme až 35 cestujících. Panoramatické kabiny přináší cestujícím výhled na město i do širokého okolí. Přepravní doba mezi stanicemi činí 4 až 5 minut. Gondoly se při vjezdu do stanice odpojují od lana a jsou zpomalovány pro výstup a nástup cestujících. Provoz lanové dráhy je z bezpečnostních důvodů limitován rychlostí větru. V případě bouře a větru o rychlosti vyšší než 80 km/h dochází k zastavení provozu. Nicméně náhlá silná bouře z 26. srpna 2011 prokázala, že lanovka zvládne i rychlost větru 147 km/h.

Provozovatelem lanovky je společnost Skyglide Event Deutschland GmbH, dceřiná společnost výrobce lanovky. Jízdné je výhradně turistické. Zpáteční jízdenka vyjde na 13,90 €. Doppelmayr využívá lanovku v Koblenzi coby referenční stavbu, na níž ukazuje, jak může lanovka fungovat v rámci městské dopravy.

LANOVKA PRO PRAHU

Jak jsme popsali, lanovka v Koblenzu neplní funkci městské dopravy. Oproti tomu pražská lanovka má být zařazena do tarifu Pražské integrované dopravy. Její význam nemá být jen turistický, ale má sloužit k propojení Prahy 6 a Prahy 8.

Poprvé byl návrh na lanovku zveřejněn v roce 2016 s tím, že k vybudování by mohlo dojít v roce 2023. To už víme, že se nestane. Původní teze, že lanovka je rychle realizovatelná oproti třeba tramvaji, dostala trhliny. Přesto věříme, že lanovka z Podbaby do Bohnic postavena bude.Nyní se mluví o roku 2026 Typově se má jednat o stejný systém lanovky, jaký je provozován v Koblenzu. Gondoly pro zhruba 35 cestujících a přeprava kolem dvou až čtyř tisíc osob za hodinu v jednom směru podle poptávky. Na trase z Podbaby do Bohnic bude jedna mezilehlá stanice v Troji, u níž je plánován nový vstup do zoologické zahrady. Jízdní doba z Podbaby do Bohnic zabere 7 minut. Cena výstavby lanovky podle posledních informací dosahuje 1,5 miliardy korun. Zatímco v pracovních dnech se očekává u lanovky role dopravní, kdy nabídne Pražanům rychlejší cestování z Bohnic a Čimic do Dejvic a Bubenče, o víkendech se počítá především s turistickou rolí a přepravou cestujících do vyhledávané pražské zoologické zahrady.

V Podbabě bude na lanovku možný přestup z tramvaje a vlaku, v případě Bohnic bude zajištěn přestup na autobusové linky a v budoucnu na tramvaj. V minulosti se hovořilo o tom, že i v Praze bude lanovka pouze dočasná, než se vybuduje nová tramvajová trať Podbaba–Troja–Bohnice–Kobylisy (s tunelovým vedením z Troje do Bohnic). Ta má být součástí jakéhosi „tramvajového okruhu“ města. Jenže s odstupem let se zdá, že tento návrh je už překonaný a ideálním řešením bude realizace návrhu okružního metra E ve stopě Dejvická–Podbaba–Bohnice–Čakovice–Vysočany–Michle–Budějovická–Anděl–Dejvická.