MD2 pro Správu železnic

publikováno:
autor:
Vozidlo MD2 Vozidlo MD2

V lednu 2018 tehdejší SŽDC podepsala s firmou NDCon LOGIC, Praha smlouvu v hodnotě 67,8 mil. Kč na dodávku speciálního vozidla pro měření, zaznamenání a analýzu závad v geometrické poloze koleje, měření obrysu hlav kolejnic a jízdu vlastním pohonem a tažení drážních vozidel na dráze celostátní, regionální a vlečce.

Vozidlo dostalo typové označení MD2 (Měřící Diagnostické vozidlo č.2) a bylo vyrobeno firmou Plasser & Theurer, která jej postavila na své typové řadě EM 100. Číslice značí maximální rychlost, zdrojem výkonu je spalovací motor Caterpillar C18 o jmenovitém výkonu 470 kW, přenos výkonu je hydrodynamický a uspořádání náprav Bo´2´. Délka přes nárazníky činí 19,6 m, služební hmotnost 58 t a minimální poloměr pojížděného oblouku 90 m. Ve střední části vozu se nachází pracoviště obsluhy měřicího zařízení, kuchyňka a WC.

Vozidlo bylo vyrobeno v závodě Linz, přičemž firma NDCon LOGIC, jež se zaměřuje na diagnostiku a údržbu železniční infrastruktury a související aktivity, do něj instalovala svoji měřicí techniku. Vůz, jehož EVN zní 99 54 9162 003-6, bude využíván Centrem telematiky a diagnostiky (CTD) Hradec Králové, do ČR přijelo počátkem září 2020. Ve druhé polovině září s ním byl zahájen zkušební provoz. Protože je kromě národního vlakového zabezpečovače LS06 vybaveno i mobilní částí ETCS od firmy CAF Signalling, bylo 21. 9. vozidlo dopravcem Východočeská dráha přepraveno z Pardubic na „Švestkovou dráhu“ (Čížkovice – Obrnice) firmy AŽD. Zde s ním následující den byly zahájeny zkušební jízdy, jak ukazuje snímek pořízený ve stanici Libčeves.

Vůz MD2 je opatřen mobilní částí ETCS ve verzi Baseline 3 Release 2 (specifikace verze 3.6.0) a národním vlakovým zabezpečovačem LS06 s integrovanou funkcí STM (specifický přenosový modul pro rozhraní k OBU ETCS) pro možnost jízdy na tratích bez ETCS vybavených liniovým přenosem kódu. Systém LS06 zajišťuje pro vozidlo ve všech provozních módech funkci kontroly bdělosti strojvedoucího. Dále je vozidlo vybaveno hlasovou lokomotivní soupravou FXM20 společnosti RADOM. Testování prováděly firmy NDCon LOGIC a AŽD a jeho cílem bylo pro účely správné konfigurace mobilní části ETCS stanovit dynamické trakční a brzdové parametry vozidla za různých provozních podmínek a následně zahájit ověřování schopnosti OBU ETCS komunikovat s traťovou částí ETCS.

Testování prokázalo bezproblémovou komunikační součinnost traťové a mobilní části ETCS dodávaných společností AŽD a jejím partnerem CAF Signalling.

Testování zástavby OBU pokračovalo v druhé polovině října testy kompatibility s traťovou částí ETCS na síti Správy železnic ve shodě s příslušnými Pokyny provozovatele dráhy.

Smlouva na dodávku měřicího vozu MD2 stanovuje jeho předání do zkušebního provozu do 32 měsíců od podpisu, což se i stalo, a předání schváleného vozidla Správě železnic do 42 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do srpna 2021. Velice dobrou spoluprací všech zúčastněných stran se daří tento termín krátit a oproti předpokladům se očekává dokončení všech činností spojených s uvedením a ověřením všech technologických celků vozidla včetně procesu schvalování na přelomu roků 2020 a 2021.

„Švestková dráha“ společnosti AŽD se tímto zařazuje k evropským polygonům pro zkoušky ERTMS včetně možnosti ověřování nových funkcionalit ETCS jako je funkce ATO over ETCS nebo využívání GPRS pro datové přenosy nejen pro ETCS. Zároveň společnost AŽD zajistila a zrealizovala na své trati všechna potřebná měření související s instalací, oživením a uvedením mobilní části ETCS do provozu včetně integrace se všemi technologiemi na vozidle.