Dálnice D6 se prodloužila o dalších pět kilometrů. Řidičům se otevřel obchvat Lubence

31. srpna 2021 obchvat těsně před uvedením do provozu 31. srpna 2021 obchvat těsně před uvedením do provozu

Cesta přes střední Čechy do Karlových Varů je opět rychlejší a bezpečnější. Koncem srpna byl uveden do provozu obchvat Lubence, který je součástí budované dálnice D6 spojující Prahu se západočeskou lázeňskou metropolí. Práce skončily podle schváleného harmonogramu, ale nebyly jednoduché. Výstavba hlavní trasy trvala od jara 2018 do srpna 2021. Tvoří ji 4 860 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6 vedoucí od východního okraje Lubence.

Součástí projektu bylo 115 stavebních objektů, včetně mimoúrovňové křižovatky, sedmi mostů a nadjezdů (čtyři na dálnici, tři nad ní), čtyř protihlukových stěn (celkem 958 metrů), tří zárubních zdí (968 metrů) a jedné opěrné zdi. A také 52 přeložek inženýrských sítí nebo několika místních komunikací, měřících celkem 968 metrů.

Začátek úseku hlavní trasy je přibližně 2 000 metrů východně od centra obce. Tam se odpojuje od silnice první třídy, prochází podél železniční trati a stáčí se k severu a následně k západu a kříží komunikaci II. třídy Lubenec – Vroutek. Poté přechází přes lesnaté údolí Blšanky a napojuje se zpět na silnici I/6 západně od Lubence.

Trasa dálnice D6 přitom sleduje současnou silnici I/6, kterou dvakrát kříží. Proto stavba zasáhla i do pozemků, po nichž vedly silnice, polní cesty nebo vodoteče.

Pavel Brůžek, ředitel závodu Dopravní stavby Západ, SWIETELSKY stavební:

„Jako lídr sdružení jsme na tak komplikované stavbě nesli přirozeně největší odpovědnost a dokázali se s touto rolí vypořádat se ctí. To mě velmi těší. Už jsme se podíleli na stavbě či modernizaci řady dálničních úseků, ale v čele sdružení jsme zde byli poprvé.“

NEJVĚTŠÍ VÝZVA

Největší výzvou při stavbě byla výstavba uzlu na začátku úseku, kde byla skládka odpadu a stavěl se zde nadjezd a tři zárubní zdi. To vše v nepříliš únosných půdách a s velmi vysokou hladinou podzemní vody. Vedle technicky komplikované výstavby se na malém prostoru neustále musela koordinovat práce tří závodů společnosti SWIETELSKY stavební.

Radek Mátl, ředitel ŘSD ČR:

„Je hrozně důležité, že dálnice D6 má zelenou. Nebylo tomu tak v historii. Bylo období, kdy se přemýšlelo, zda se dálnice má stavět.“

Dalším zajímavým prvkem na stavbě byla pokládka nízkohlučného asfaltu, který společnost SWIETELSKY stavební v takto velkém rozsahu pokládala poprvé. Po vyhodnocení útlumu hluku laboratoř konstatovala, že pokládka proběhla v pořádku a výsledek byl v porovnání s jinými pokládkami nadprůměrný.

Během zemních prací se v rámci hlavní trasy a mimoúrovňové křižovatky vytěžilo 685 tisíc m3 zeminy. Do násypů se uložilo 100 tisíc mzeminy a 69 tisíc m3 lehčeného kameniva.

Jiří Chaloupecký, starosta Lubence:

„Věřím, že stavba pomůže rozvoji obce. Přibližuje se Praha i Karlovy Vary, začínají se tu objevovat investoři i zájemci o bydlení. Do Varů je to 20 minut, do Prahy necelá hodina. Mladí jsou zvyklí dojíždět a obchvat jim cestu urychlí.“

MILNÍKY

Během výstavby bylo potřeba splnit několik milníků. V roce 2019 šlo o zprovoznění kruhových objezdů v místě budoucího mimoúrovňového křížení v kilometru 76,5. Dále bylo nutné nadjezdy na konci úseku napojit na silnici I/6 za deset dní.

Obchvat Lubence současně významně zlepšil životní prostředí obyvatelům obce, z níž odvedl těžkou nákladní dopravu, tedy snížil hlukovou zátěž o exhalace, které doprava přináší. Přes Lubenec denně projelo několik tisíc automobilů a přejít silnici, která obec protíná, bylo velmi obtížné.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje:

„Pro Karlovarský kraj je každý zprovozněný úsek na D6 obrovským impulzem pro jeho další rozvoj, impulzem pro zvýšení konkurenceschopnosti. Obchvat Lubence je velký bezpečnostní benefit a já si budu přát, aby co nejdříve začala realizace úseků Krupá, Hořesedly, Hořovičky, protože tak vznikne spojnice, která celá povede mimo obce!“

Společnost SWIETELSKY stavební pro Ředitelství silnic a dálnic ČR tento dálniční úsek budovala od dubna 2018 spolu s firmou Strabag. V rámci firmy SWIETELSKY se na pracích podílely tři závody – Dopravní stavby Západ, závod Mosty a závod Speciální stavby. Na projektu se jako dodavatel části zemních prací podílela také společnost DEKAKOM. Celkem dálnice od začátku Lubence až po Bošov měří nyní devět kilometrů. Práce trvaly více než tři roky a stát za ně zaplatil 1,25 miliardy korun za pomoci dotací z Evropské unie.

Dálnice se buduje od 80. let minulého století. Celková délka komunikace je 169 kilometrů, hotové jsou tři úseky, a to mezi Prahou a Krušovicemi, Lubencem a Bošovem a Karlovými Vary a Chebem. Celá stavba by měla být hotová v roce 2026.

Zdeněk Zuntych
SWIETELSKY stavební s. r. o.