Mateřský region jsme přerostli. Kromě Pardubicka nás zajímají silniční stavby i ve středních Čechách a na Moravě

Petr Janeček Petr Janeček

Petr Janeček má ve společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice na starosti rozvoj silničního stavitelství, které firma systematicky buduje od roku 2016 a podařilo se jí vyrůst ke stamilionovým obratům i solidnímu technologickému zázemí. „V pěti letech se toho povedlo opravdu hodně a je za tím spousta práce všech zainteresovaných. Určitě ale nechceme usnout na vavřínech a plánujeme akvizici ve středních Čechách. Chceme také založit divizi silničních staveb pod naší sesterskou firmou Hroší stavby Morava,“ říká člen představenstva tradiční stavební společnosti.

Dlouhodobě pracujete na výraznějším průniku do silničního stavitelství, jak se zatím strategie daří?
Na silničním trhu se výrazněji etablujeme od roku 2016, kdy se nám společně s partnery Swietelsky a Porr podařilo otevřít obalovnu v Týništi nad Orlicí a zároveň se rozvíjela i pokládková četa, která záhy nezůstala jediná. Dalším krokem byla výstavba obalovny ve Chvaleticích a následný prodej 50 % majetkového podílu firmě Metrostav a. s., který se dotáhl letos na začátku července. S obalovnami a pokládkami samozřejmě přiměřeně rostla i divize silničních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice.

Plánujete další společné výstavby obaloven?
Rádi bychom. Se založením silniční divize na Moravě bychom se rádi pustili do výstavby obalovny na Moravě – ať už sami nebo s někým společně.

Co si slibujete od členství ve Sdružení pro výstavbu silnic a uvažujete, že vstoupíte i do dalších cechovních organizací?
Vnímám to jako správný krok v našem působení na silničním trhu. Jsme velice rádi za vstup, který již plánujeme relativně dlouho, ale došlo na něj až nyní. Pro tuto chvíli jsme plně spokojeni se vstupem do SVS a vstup do dalších organizací neplánujeme.

Máte ambice více ovlivňovat, kam by se stavebnictví mělo posouvat?
Neřekl bych přímo ovlivňovat, ale rádi budeme součástí pracovních týmů SVS, kde můžeme prezentovat náš názor na vývoj silničního stavebnictví a podílet se tak na jeho směřování.

Jaké stavby na silnici letos realizujete a co vše jste v rámci dopravních celků schopni investorům nabídnout?
Do roku 2016 jsme se zaměřovali spíše na stavby v intravilánu. S obalovnami a pokládkou se změnil i náš nabízený produkt a jsme schopni nabídnout i komplexní rekonstrukce silnic I. třídy a obchvaty měst. Intravilán jsme však také neopustili, dá se tedy říct, že nabízíme vše od chodníku po obchvaty měst. Jen dálniční stavby nejsou zatím v našem hledáčku. Hezkou stavbou, kterou nyní dokončujeme pro Pardubický kraj ve sdružení se společností Swietelsky, je „Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“. Krásná stavba v údolí řeky Chrudimky.

Jaké máte v rámci silniční divize technologické zázemí?
Na divizi máme 2 pokládkové čety, každá z nich je vybavena pásovým finišerem Vögele 1800. Hutnící techniku máme kombinovanou, jedna četa je vybavena válci od HAMMu, druhá pak od BOOMAGu.

Klíčové jsou a budou dostupné materiály, jak si stojíte v téhle oblasti?
Sice ve skupině enteria nevlastníme lomy ani pískovny, ale spolupracujeme s naším dlouholetým spolehlivým partnerem firmou Granita, která nám na základě dlouholetých kontraktů poskytuje vynikající servis v dodávkách kameniva na obalovny a pokrývá i naše potřeby drtí pro naše stavby. Tato spolupráce funguje výborně již řadu let. Kámen bude v příštích letech klíčová komodita, otevřít lom v Česku je při současné legislativě nemožné a zásob ubývá. Máme ale stabilního partnera a věřím, že nám zachová přízeň i nadále.

Změnila se s koronakrizí dostupnost kvalifikovaných lidí?
Na divizi máme většinou české spolupracovníky, okrajově nás ale jarní uzavření hranic zasáhlo. Cca 10 % nám zůstalo na Slovensku a Ukrajině. Na druhou stranu to ale významně neovlivnilo výkony na našich stavbách. Uvidíme, co nás čeká nyní. Plány budeme muset přizpůsobit nám dostupným kapacitám. Ale to je stejné pro všechny.

Jaké letos očekáváte výsledky divize a kam až chcete vyrůst?
I přes cenovou úroveň při získávání zakázek, která se mnohdy pohybuje pod 70 % cen předpokládaných investorem, se nám podaří obhájit loňské výsledky na silničním trhu, čehož si vzhledem k dané situaci velmi cením. A příští rok? Chceme pokračovat v mírném růstu v rámci firmy Chládek a Tintěra, Pardubice. V rámci skupiny enteria budeme pracovat na rozvoji akvizice ve středních Čechách a čeká nás budování divize silničářů na Moravě. Celkově tedy chceme rozumně na silničním trhu posilovat a rozšiřovat si oblast našeho zájmu.