Nové autobusové nádraží v Sázavě

V jednom z nejmalebnějších měst na řece Sázavě bylo potřeba postavit nový dopravní terminál. Pro hlavního zhotovitele, Dopravní stavby Bohemia s. r. o., dodala společnost mmcité+ a. s. zastřešení dvou ostrovních nástupišť pro autobusovou dopravu.

Byly zvoleny lehké, otevřené konstrukce, vhodné pro město, jehož symbolem je stejnojmenná řeka, a které se proslavilo v oblasti sklářského průmyslu. Vycházejí z typového zastřešení qadra, které bylo poprvé použito ve španělském pobřežním městě Aviles, ale v Sázavě u něj došlo k mnoha inovacím.

Nástupiště jsou 16 metrů dlouhá a dohromady obsluhují pět autobusových stání. Aby i při této délce zůstala jednotlivá stání pro uživatele přehledná, jsou jasně zvýrazněna modrými a červenými stříškami. Tyto dvě barvy, spolu s bílou barvou konstrukce, jsou tradičními vodáckými barvami a také barvami města Sázavy. Ve spolupráci s investorem, Městem Sázava, a projekčním atelierem Lucida byly přesně specifikovány barvy a použití znaku a vlajky města v horní části tzv. totemů, výrazných vertikálních prvků, které v sobě kombinují několik funkcí. Každé nástupiště má svůj totem: jedno červený, druhé modrý, umístěný zhruba v jedné třetině. V celkovém pohledu díky nim nástupiště připomínají míjející se parníky.

Dodávka mmcité+ zahrnovala i mobiliář. Typové zastřešení qadra, z nějž sázavský projekt vycházel, má speciálně navržené lavičky i opěrky zakomponovány přímo do konstrukce. Poprvé zde však byly použity i integrované koše na tříděný odpad. Výrazným prvkem je tady grafický potisk a polep skel: naznačuje opěradla za lavičkami nebo třeba i označníky autobusových stání, které jakoby levitují pod skleněnými panely ve střeše. Prosklení střech i skleněné totemy jsou výsledkem snahy o maximální využití skla a představují inovace typového zastřešení. Kvůli zachování stylové čistoty sloupů a také pro snadnější údržbu zde byly použity dvorní vpustě pro odvod vody v nosných prvcích. Konstrukce je vyrobena z oceli a opatřena ochranou proti rzi ze žárového zinku a polyuretanového laku. Je zastřešena sendvičovým panelem a zahrnuje i integrované osvětlení. Mobiliář sestává z HPL desky v barvě nástupiště v sedací nebo opěrné části, namontované na ocelovou konstrukci. V Sázavě jsou nástupiště vybavena i integrovanými informačními klaprámy na skle.

Qadra je vhodná také pro železniční dopravu, v Jinonicích je například použita jako přístřešek na vlakové zastávce.