Přes Šumavu se z Česka do Bavorska jezdí podél Otavy bezpečněji

publikováno:
autor:
Rekonstruovaný mostek přes Račí potok Rekonstruovaný mostek přes Račí potok

Důležitá dopravní spojka mezi českou a bavorskou stranou Šumavy ze Sušice do Kašperských Hor prošla v úseku Dlouhá Ves – Radešov náročnou modernizací. Postarala se o ní společnost SWIETELSKY stavební ve spolupráci s firmou Berger Bohemia. Práce skončily s předstihem v polovině června, od kdy je komunikace opět v provozu. Modernizace zhruba 5,1 kilometrů dlouhého úseku vyšla investora, Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, na zhruba 266 milionů korun.

„Pro sušickou oblast našeho závodu to byla finančně i délkou největší stavba. Trvala 16 měsíců i proto, že v šumavských podmínkách je zima, kdy se práce přerušují, prostě delší,“ říká Pavel Brůžek, prokurista společnosti SWIETELSKY stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ.

Práce začaly v březnu 2019 a zahrnovaly kácení stromů, očistění skalních ploch od nánosů a náletových dřevin, odtěžení nestabilních hornin skalního masivu a také kompletní stabilizaci okrajů vozovky a nezpevněné krajnice gabionovými konstrukcemi. Postaveny byly dva mostní objekty přes Račí a Opolenecký potok, založeny propustky a vybudováno odvodnění komunikace.

Rekonstrukcí prošla nábřežní zeď a skalní masiv byl zčásti zasíťován a zčásti zabezpečen záchytnými ploty. Vše pak završila klasická silničářská práce – úprava autobusových zastávek, frézování vozovky, pokládka nových asfaltových vrstev a nástřik vodorovného dopravního značení a osazení zádržných systémů.

„Plynulému průběhu prací velmi pomohla loňská šestiměsíční úplná uzavírka celého úseku. Během ní jsme mohli odtěžit veškeré nestabilní horniny skalních masivů. Usilovali jsme o ni především proto, abychom zajistili bezpečnost prací a v neposlední řadě samotných řidičů, kteří by jinak staveništěm projížděli. Zbývající opravy již proběhly za částečných omezení,“ říká Michala Jedličková, ekonomka oblasti Sušice, Dopravní stavby Západ společnosti SWIETELSKY stavební.

Opravený úsek navazuje na předchozí etapu dokončenou v roce 2015. Z okrajových části Klatovska a horských oblastí Šumavy se tak lze bezpečněji dostat na nadřazenou dálniční a silniční síť.

(zdz)