ŘSD zvyšuje kapacity parkovacích stání a kvalitu služeb na dálničních odpočívkách

Odpočívka Šlovice, D5 Odpočívka Šlovice, D5

Zajištění dostatečného a komfortního prostoru pro odpočinek a občerstvení. To je cílem Ředitelství silnic a dálnic v dlouhodobé strategii při správě odpočívek podél českých dálnic.

Vedle budování zcela nových se ŘSD soustředí též na rozšiřování kapacit stávajících odpočívek a na jejich modernizaci, která zvýší kvalitu a kapacitu těchto míst.

ŘSD ve své koncepci dělí odpočívky podle kapacity a nabízených služeb na malé, střední a velké. Velké na své ploše disponují čerpací stanicí a restaurací, místy pro posezení a dětským hřištěm. Kamionům poskytují nejméně 70 stání, osobním autům nejméně 50 míst a autobusům osm. Střední odpočívka je vybavena pumpou nebo stravovacím zařízením. Malá odpočívka má WC a místo pro posezení.

Na odpočívkách motoristé tráví kratší či delší přestávky, které jsou v případě řidičů kamionů ze zákona povinné. Zvyšující se objem tranzitní dopravy však vyvolává potřebu nových stání, kterých je v současnosti nedostatek. ŘSD, vědomo si chybějících kapacit, proto intenzivně pracuje na přípravě nových odpočívek. V mnoha případech však při potřebě změně územně plánovací dokumentace naráží na odpor samospráv, což přípravné a povolovací procesy prodlužuje či často přípravu odpočívek zcela zastaví, neboť aktuálně připravované odpočívky byly prověřeny z hlediska jejich umístění a alternativa ve většině případů již neexistuje. Přesto se kolem dálnic v České republice aktuálně připravují stovky nových parkovacích míst. V pokročilém stadiu přípravy je nyní 729 stání. Nejvíce nových míst vznikne u nejvytíženější dálnice D1, kde má u čtyř odpočívek (Vyškov, Jamenský potok a oboustranná odpočívka Milenov) v následujících letech přibýt 173 míst.

Značný nedostatek parkovacích míst má v současnosti dálnice D3. Tento tah se v posledních letech výrazně prodlužuje, ovšem stále má jen jedinou odpočívku, a to oboustrannou na svém počátku u Mitrovic. Změní se to po dostavbě odpočívky u Chotýčan, která po obou stranách dálnice zajistí téměř 200 nových míst pro všechny druhy vozidel, z toho 80 pro nákladní automobily. Tato stavba má od konce října 2021 již vybraného zhotovitele a část přípravných prací byla realizována již při stavbě dálničního úseku mezi Ševětínem a Borkem.

Ještě blíže k dokončení má střední oboustranná odpočívka u Dolní Rovně na Pardubicku, která je budována spolu s úsekem dálnice D35 Časy – Ostrov. Do provozu půjde na konci příštího roku a nabídne řidičům kvalitní obslužné zařízení v podobě čerpací stanice Shell, jejíž výstavba by měla započít v příštím roce. Na odpočívce je ještě vyhrazen prostor pro restauraci, pro kterou se zatím nepodařilo vysoutěžit nájemce. Odpočívka Dolní Roveň nabídne v každém směru 64 stání pro osobní auta, 6 stání pro autobus, 6 stání pro karavany a 39 stání pro nákladní automobily. Na této dálnici vznikne v úseku Džbánov – Litomyšl malá odpočívka Hrušová, která se bude stavět také rovnou s dálnicí, a to od roku 2023.

Proměnou prošla v nedávném období řada stávajících odpočívek. Investice do rekonstrukcí se projevily vyšší nabídkou služeb, kvalitnějším mobiliářem, novým veřejným osvětlením, jež je úspornější a šetrnější k životnímu prostředí či lepším kvalitou povrchů. V několika případech došlo na změnu uspořádání dispozičního řešení odpočívek tak, že se na úkor mnohdy naddimenzovaného počtu míst pro osobní vozidla nebo zelených ploch navrhla stání pro nákladní automobily. O navyšujícím se počtu parkovacích míst svědčí také data. Na 136 provozovaných dálničních odpočívkách je momentálně k dispozici 3 032 stání pro nákladní automobily, přičemž v roce 2018 bylo na 132 odpočívkách 2 660 stání pro nákladní automobily. Během posledních tří let tak pro kamiony přibylo téměř 400 nových parkovacích ploch.

Konkrétně došlo v uplynulých letech či měsících na rekonstrukci či zkapacitnění odpočívek napříč téměř všemi dálnicemi: Humpolec (D1), Rokycany (D5), Rozvadov (D5), Rohlenka (D1), Ladná (D2), Rajhrad (D52), Stará Huť (D4) či Siřejovice (D8).

V případě odpočívky Studený na kilometru 70 D1 ve směru na Brno šlo o speciální projekt, kdy se obnovila léta uzavřená odpočívka. Původní odpočívka vznikla na místě v 70. letech minulého století. Její rekonstrukci zahájilo ŘSD v červnu 2020 a zprovoznilo o zhruba rok později. Nově řešená plocha nabízí nová parkovací místa pro 12 nákladních a 26 osobních vozidel, dále pro 2 autobusy a 3 pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy. Navíc Policie ČR zde má k dispozici své vyhrazené stanoviště.

Odpočívka je vybavena korporátními toaletami se třemi kabinkami, pisoáry, kabinou pro ZPT vybavenou sklopným přebalovacím pultem a sprchou. Kromě parkovací části řidičům slouží též relaxační zóna se 44 lavičkami, 7 lavičkami se stolem a 24 odpadkovými koši. Součástí odpočívky je i fitness koutek se čtyřmi posilovacími stroji. Základní občerstvení je zajištěno pomocí automatů. Toalety jsou zdarma. Odstínění od provozu na dálnici přináší jeden z nových prvků na našich dálnicích, a to gabionová zeď. Tato byla vybudována i např. na odpočívce D1 Vyškov vlevo nebo v rámci rekonstrukce odpočívek D5 Šlovice.

Při modernizaci se myslelo též na bezpečnost, a proto odpočívka disponuje dohledovým kamerovým systémem. Informace o aktuálním počtu volných míst pro kamiony zajišťuje systém pro sledování obsazenosti stání, který je na odpočívce osazen a jehož data bude zpracovávat NDIC.

Na odpočívkách se u D1 Studený zmíněný koncept takzvaných korporátních toalet (korporátní z důvodu jednotného designu v barvách ŘSD) začíná prosazovat stále více. Pilotním projektem se stala odpočívka Kurovice na D55 otevřená v srpnu 2019. Součástí vybavení odpočívky je kromě WC automat na nápoje, cvičební prvky pro dospělé a dětské hřiště. Celkem odpočívka pro oba směry nabízí 90 míst pro osobní automobily, z toho 8 pro invalidy. Na odpočívce může stát 40 nákladních aut, 8 autobusů a 6 karavanů. Aktuálně probíhá dokončování stavby korporátních toalet na odpočívce D1 Rohlenka vlevo (směr Brno) a soutěží se doplnění korporátních toalet a vybavení uvedeného u Kurovic i na odpočívku D1 Stránecká Zhoř, kde služby v minulosti zajišťoval, nyní už zkrachovalý, motel.

V rámci nového přístupu k odpočívkám je na webu ŘSD dostupná mapová aplikace k odpočívkám, kde lze u všech provozovaných odpočívek zjistit rozsah nabízených služeb a počet stání pro jednotlivé typy vozidel. Totéž lze zjistit u postupně přibývajících odpočívek připravovaných, u kterých je často k dispozici i informační leták s podrobnostmi a informacemi o průběhu přípravy. V rámci mapové aplikace lze také zjistit, zda není některá stávající odpočívka, např. v důsledku rekonstrukce, uzavřena.

ŘSD ČR