Stavba D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Most C 231 na dálnici D 48 přes polní cestu a vodoteč v km 22,032 Most C 231 na dálnici D 48 přes polní cestu a vodoteč v km 22,032

Přestavba bezmála dvanáctikilometrového úseku silnice I/48 na dálnici D48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na Frýdecko-Místecku je ve své druhé polovině. Na náročné stavbě, která zahrnuje mimo jiné i 147 stavebních objektů rozložených po celé délce stavby, se podílí řada výrobních provozů Metrostavu. Stavbu vede tým Ing. Jiřího Capila a pracuje zde ve sdružení s firmami Swietelsky a Colas.

Samotná stavba je rozdělena na dva úseky. Ten první vede z Rybí do Příboru a je dlouhý asi 5,5 kilometru, ten druhý, v délce asi 6 kilometrů potom od Příboru k mimoúrovňovému křížení Rychaltice. Uprostřed trasy dálnice se totiž nachází mimoúrovňová křižovatka Příbor-západ, která byla zhotovena v předstihu v rámci výstavby obchvatu města Příbor.

V srpnu 2019 byla v rámci druhé etapy výstavby dokončena jedna polovina přestavby silnice I/48 na dálnici D48, na kterou byl převeden veřejný provoz v režimu 1 + 1 – tedy jeden směr na Bělotín a jeden na Český Těšín.

Nejprve bylo třeba rozšířit silniční těleso, postavit mosty a vybudovat novou vozovku na jedné polovině budoucí dálnice, pak na novou polovinu dálnice převést veřejný provoz.

Na dvou souběžně realizovaných úsecích je nyní prováděna třetí etapa výstavby, při níž se realizuje druhá polovina dálnice, včetně středního dělícího pásu, směrově rozdělené v kategorii D 25,5/120. Na začátku třetí etapy bylo potřeba nejprve zbourat zbylou polovinu stávajících mostů. V současné době je na jedenácti mostech dokončena vrchní stavba. To znamená, že jsou již hotové nosné konstrukce mostů a po nich budou následovat činnosti týkající se izolace a asfaltového souvrství, včetně příslušenství mostů.

V létě bude na začátku úseku předčasně zprovozněn pravý most C 231 přes polní cestu a vodní tok, který je dlouhý 257 metrů a má celkem šest polí.

V trase jsou takřka dokončeny zemní práce na rozšíření zemního tělesa, a také je dokončena zemní pláň, včetně kanalizace a drenáží. Nyní realizujeme pokládku konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě, a zahájili jsme i pokládku mechanicky zpevněného kameniva. V dílčí části trasy jsme aktuálně realizovali pokládku cementobetonového krytu z důvodu převedení dopravy a dokončení prací na tomto úseku. Dále je mimo jiné v realizaci 9 protihlukových stěn v dálce 4,3 km.

V letních měsících nás čeká pokládka cementobetonové vozovky v celém zbývajícím úseku stavby, na to bude navazovat pokládka asfaltového souvrství a monolitických betonových žlabů. Poté budou provedeny kabelovody, SOS hlásky a další vybavení (příslušenství) dálnice, včetně dopravního značení a montáže zádržných systémů.

Stavba je velice rozsáhlá a náročná nejen počtem objektů či intenzivního provozu v jejím okolí, ale museli jsme si poradit i se složitou dopravní obslužností a logistikou navážení materiálů na stavbu. Na stavbě se významně podílí provozy mostních technologií a zemních prací a také střediska betonových a asfaltových vozovek Metrostavu.

Ing. Jiří Capil
Metrostav a. s.