Konference HLUK 2023: Jak snížit vliv na zdraví

publikováno:
autor:
Snižování hlukové zátěže na silnici a železnici a problematice vlivu hluku na lidské zdraví se bude věnovat již 8. ročník odborné konference HLUK 2023. Snižování hlukové zátěže na silnici a železnici a problematice vlivu hluku na lidské zdraví se bude věnovat již 8. ročník odborné konference HLUK 2023.

Snižování hlukové zátěže na silnici a železnici a problematice vlivu hluku na lidské zdraví se bude věnovat již 8. ročník odborné konference HLUK 2023. Uskuteční se 30. listopadu 2023 v pražském Stages Hotelu, organizátorem je jako tradičně společnost KONSTRUKCE Media.

K tématům jednotlivých příspěvků, na něž se mohou účastníci konference těšit, patří například Vysokorychlostní tratě a hluk, Seznámení s aktuálním stavem přípravy vysokorychlostních tratí v ČR nebo Účinnost kolejnicových absorbérů.

„V současné době probíhá u Správy železnic schvalování několika typů kolejnicových absorbérů určených pro snížení hluku ze železniční dopravy. Příspěvek shrnuje výsledky měření hluku provedených v rámci provozního ověřování těchto kolejnicových absorbérů a zabývá se otázkou optimálního stanovení jejich účinnosti, kterou lze uvažovat v hlukových studiích,“ avizuje Ing. Lenka Vaňková, která příspěvek připravuje.

Zvýší se opravdu hluková zátěž?

Se změnami v přístupu k posuzování hluku a návrhu protihlukových opatření seznámí účastníky Radek Kropelnický z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nařízením vlády č. 433/2022 Sb., které nabylo účinnosti 1. července 2023, se totiž zvýšily hlukové hygienické limity pro dopravní stavby o pět až třináct decibelů. Vzhledem k tomu, že decibel je logaritmická jednotka, kdy zvýšení o 3 dB znamená dvojnásobnou hlukovou zátěž, vypadá to na první pohled jako skokové zvýšení přípustného hluku. Také proto na nařízení negativně reagovala řada měst a obcí. Přesto však nejde o změnu, která by nutně snižovala komfort obyvatel nebo je ohrožovala na zdraví. Dokonce se totiž ani nedá říci, že limity hluku jsou reálně zvýšeny. Naopak je možné konstatovat, že nové limity jsou nižší než ty původní.

Nařízení totiž podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uvádí provoz dopravních staveb, nevyjímaje železnice, do souladu s realitou. Tyto stavby byly dosud často kolaudovány na základě výjimky, která mírnila požadavky původních hygienických limitů na hluk někdy i benevolentněji než nové nařízení. Například u některých tratí a silnic bylo dosud možné na základě výjimky zkolaudovat stavby s hlukovou zátěží 70 dB ve dne a 65 dB v noci pro železniční dopravu a 70/60 dB pro silniční. Nyní to je maximálně 68/63 dB pro dráhy a 68/53 dB pro pozemní komunikace.

Snižování hlukové zátěže na silnici a železnici a problematice vlivu hluku na lidské zdraví se bude věnovat již 8. ročník odborné konference HLUK 2023.

Nástavce Wavebreaker ve světové premiéře

Světovou premiéru budou mít na konferenci nástavce na protihlukové stěny Wavebreaker. Jedná se o inovativní tlumič rušivého hluku z dopravy založený na aktivním pohlcování zvuku, který se instaluje na protihlukové stěny a zvyšuje tak jejich účinnost. V rámci pilotního projektu byla provedena instalace nástavců Wavebreaker na protihlukové stěně na železničním koridoru Praha–Děčín v železniční stanici Hrobce a bylo provedeno měření hluku k ověření účinnosti nástavců.

Příspěvek Vítězslava Křivánka z Centra dopravního výzkumu bude zaměřen na prezentaci výsledků měření změn hlučnosti povrchů vozovek na dálnici D1 po dokončení její modernizace metodou CPX. Budou představeny analyzované výsledky a závěry z pravidelných opakovaných měření realizovaných na D1 v letech 2014–2022.

Otázkou, zda je liniová dopravní stavba opravdu liniovým zdrojem hluku, se bude na konferenci zabývat Karel Šnajdr ze společnosti Akon. Teoretický náhled na dopravní liniovou stavbu jako liniový zdroj hluku podle něj není v praxi vždy správný. Přednáška se proto bude mimo jiné soustředí na to, jak se s touto problematikou vypořádávají obecně používané metodiky pro výpočet šíření hluku.

Registrovat na konferenci se můžete zde: https://www.konferencehluk.cz/