Letošní ročník konference Koroze bude i o předpínacích výztužích

24. ročník konference Asociace korozních inženýrů s podtitulem Koroze a ochrana materiálů se bude konat v Táboře ve dnech 20. až 22. 10. 2021. Úvodní sekce pořádaná u příležitosti 100. výročí založení Kloknerova ústavu bude zaměřena na korozi předpínací výztuže železobetonových konstrukcí.

Program této části konference se úspěšně plní. Můžete se těšit na tyto přednášky:

 • Jiří Kolísko a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Vlastnosti předpínací výztuže ovlivněné korozí
 • Ueli Angst (Institute for Building Materials, ETH Zurich): Electrically isolated tendons allowing corrosion monitoring
 • Ladislav Klusáček a kol. (Fakulta stavební, VUT Brno): Multikriteriální hodnocení stavu předpjatých konstrukcí se zaměřením na východiska trvalé ochrany, rozptyl aktuálního stavu pozorovaného poškození a aktuálnost soustavného monitoringu předpínací výztuže
 • David Čítek, Stanislav Řeháček (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Diagnostika předpjatých mostních konstrukcí - příklady z praxe
 • Vítězslav Vacek a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Zkušenosti z hodnocení stavu předpínací výztuže u konstrukcí typu Trojská lávka
 • Petr Pokorný a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Předpínací výztuž z hlediska analýzy korozních produktů
 • Adam Svoboda a kol. (Fakulta stavební, VUT Brno): Kotevní délka kabelů z patentovaných drátů předpjatých mostních nosníků

Tradičními tématy konference jsou pak:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami.
 • Koroze v automobilovém průmyslu.
 • Koroze úložných zařízení a katodická ochrana.
 • Koroze v atmosféře.
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích.
 • Koroze kovových památek.
 • Koroze biomateriálů.
 • Korozní zkušebnictví a monitoring.

Organizátoři konference uvítají jak pasivní účast, tak aktivní účast formou přednášky k uvedeným tématům či jiným souvisejícím s korozí nejen kovových materiálů. Pro studenty bude připravená studentská soutěž (příspěvky v posterové sekci).

Konference proběhne v Hotelu Dvořák, kde si můžete zarezervovat ubytování za zvýhodněných podmínek, pokud v komunikaci s recepcí hotelu uvedete, že jste účastníky konference AKI 2021.

Loňská pandemická situace neumožnila osobní setkání a celá konference se odehrála ve virtuálním prostoru. Ale i tato zkušenost ukázala určité výhody. Virtuální přístup umožní účast i těch, kteří se nemohou zúčastnit osobně. Virtuální přístup umožní účast širší skupině zaměstnanců firmy, aniž by musel mít každý z nich vlastní registraci. Virtuální přístup sníží náklady na účast o cestovné, ubytování a samozřejmě ušetří i čas. Proto je konference připravována v hybridním režimu a nabízí jak osobní, tak virtuální účast.

Program sympozia i ostatních přednáškových bloků bude postupně zveřejňován na stránkách AKI v oddílu Konference (www.aki-koroze.cz/konference.php).

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
Asociace korozních inženýrů, z. s.