Sympozium Mosty 2022 osvěžily nové tváře

publikováno:
autor:
Mezinárodní sympozium a výstava se letos konala pod heslem Mosty – stavby spojující národy a generace. Mezinárodní sympozium a výstava se letos konala pod heslem Mosty – stavby spojující národy a generace.

V pořadí již 27. sympozium Mosty letos přivítalo přes 680 účastníků, zúčastnilo se 33 vystavovatelů a zaznělo celkem 63 odborných příspěvků. Každoroční setkání expertů, kteří si vyměňují zkušenosti s výstavbou silničních a železničních mostů ve všech fázích přípravy a realizace, je nejvýznamnější mostařskou akcí v České republice.

V Brně se 16. a 17. června na prestižní akci organizované tradičně firmou Sekurkon sešli architekti, zástupci projekčních kanceláří, stavebních a technologických firem i klíčoví zástupci investorů, které spojuje láska k mostům. Nechyběli ani vrcholoví manažeři a techničtí specialisté Ministerstva dopravy, ŘSD, SŽ, krajských samospráv i menších obcí.

„Sympozium Mosty 2022 bylo velmi úspěšné,“ může konstatovat Ing. Dana Wangler, předsedkyně přípravného výboru sympozia. „Počet účastníků byl opět rekordní a přípravný výbor připravil velmi zajímavý odborný program, o čemž svědčila vysoká účast na přednáškách v jednotlivých sekcích.“

TECHNOLOGICKÉ NOVINKY I VZÁCNÁ OCENĚNÍ

Program sympozia je primárně zaměřen na české a slovenské mostní konstrukce, ale dotýká se i zajímavých zahraničních staveb. Rovněž propojuje realizační firmy s akademickou sférou, která je zastoupena elitními technickými školami České i Slovenské republiky. V roce 2022 bylo sympozium zaměřeno v první řadě na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostů v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Cílem sympozia je ukázat plánované investice v dopravním stavitelství, klíčové realizace nových i rekonstruovaných mostů a technologické novinky v dodavatelském řetězci. Během slavnostního zahájení zazněla zdravice ministra dopravy Mgr. Martina Kupky a s opakovaně vyjádřeným potěšením zahájil celou akci místopředseda Poslanecké sněmovny doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, jenž také předával čestná uznání za výjimečná mostní díla roku 2020.

„Musím ocenit velmi dobrou skladbu atraktivních mostů, ze kterých jsme vybírali,“ říká odborný garant sympozia Mosty profesor Pavel Ryjáček. „Je to i dokladem toho, že kvalita mostního inženýrství u nás je na vysoké úrovni. Také jsem rád, že i přes nepříznivé události ve světě byla na účastnících sympozia cítit uvolněnost a radost ze setkání s přáteli a kolegy. Účast byla mimořádná, a to zejména mladých perspektivních lidí z oboru mostů. Celou akci vnímám proto velmi pozitivně, a to i s ohledem na řadu zajímavých a přínosných příspěvků.“

SETKÁNÍ GENERACÍ

Zájem poutala i výstava, na které tři desítky partnerských a dodavatelských firem využily možnost představit novinky ve svém stavebním segmentu. Vyhledávaným vrcholem sympozia pak byla opět společenská část, na níž se mají účastníci příležitost neformálně sejít a vytvořit si tak předpolí pro budoucí byznys. Setkání se konalo v Pivovarské a vydařilo se i díky skvělému letnímu počasí.

„Je pro mě velká radost, když vidím, jak se hezky generačně prorůstáme,“ svěřila se Dana Wangler. „Potkávám spoustu známých tváří, ale i hodně nových. To je pro obor velmi důležité. Dokonce jsem si osobně vyslechla pochvalu od mladých účastníků, kteří zde byli poprvé a určitě se budou vracet. Byla jsem také moc ráda, že jsme sympozium zvládli i ve zcela novém obsazení na straně organizátora. Na přípravu jsme měli osm měsíců a mohu potvrdit, že to byl opravdu křest ohněm.“

PODZIMNÍ SEMINÁŘ

Na sympozium navazuje již komorněji pojatý Diskusní seminář, který se bude konat 13.–14. října 2022 v Tereziánském dvoře v Hradci Králové. Dvoudenní program obsahuje i vycházka po hradeckých mostech a výlet s prohlídkou nového železničního mostu přes Labe v Rosicích, mostu na D35 přes železniční stanici Uhersko a dvou dalších zajímavých mostů. „Naposledy se konal na podzim 2019 a to, že se nám jej opět podařilo připravit, je znamení, že se vracíme do standardního scénáře,“ pochvaluje si Dana Wangler a prozrazuje, že obě pečlivě zvolené exkurze, které jsou součástí programu, představují pro zapálené mostaře opravdové lahůdky.