Lukáš Klee: Ženy ve stavebnictví? Šikovné, poctivé a vytrvalé!

Konference Ženy ve stavebnictví, která proběhla na počátku června, si dala ambiciózní cíl – otevřít diskusi, jak vnést do jednoho z našich klíčových oborů vyšší konkurenceschopnost. Organizátor celé akce Lukáš Klee je přesvědčený, že získat do stavebnictví více žen, především v důležitých rolích, k tomu může významným způsobem přispět.

Proč jste se rozhodl vsadit právě na roli žen v tak typicky mužském oboru, jakým je stavebnictví?

Stavebnictví je o lidech a lidé musí posilovat svoje vztahy. Vytvářet vhodné příležitosti pro komunikaci je prospěšné. Roky jsem cestoval po konferencích v různých zemích, pomohlo mi to vybudovat si kontakty, které pak vedly k tomu, že jsem začal vydávat v zahraničí knihy, získal respekt a pracovní příležitosti. Díky tomu jsme v roce 2019 mohli v Praze udělat velkou mezinárodní konferenci. Ženy mě napadly jako další potřebné téma. Chtěl jsem nějak vhodně zahájit dlouhodobou diskusi o lidech ve stavebnictví vůbec.

Během konference z pódia zazněly silné příběhy. Mladé stavbyvedoucí na stanici metra nebo vedoucí lomu musely zpočátku těžce bojovat s tím, aby je přijali mezi sebe zkušení, ostřílení vlci, často ve věku jejich otců. Jak jste je hledali?

Tyto dámy jsme našli ve spolupráci s partnery konference, tedy stavebními nebo konzultačními společnostmi z oboru. Hledali jsme především ženy „ze stavby“ a podařilo se. Byla to radost a nebylo to zas tak složité. Vystoupení na samotné konferenci, ač jsem prezentace již znal a s vystupujícími připravoval, předčila pozitivně veškerá moje očekávání. Kolegyně to zvládly excelentně. Při sledování příspěvků na konferenci jsem přemýšlel, kolik chlapů ze stavby by na jejich místě k tomu vystoupení takto přistoupilo a takto zazářilo.

JUDr. LUKÁŠ KLEE, Ph.D., LL.M., MBA,

je mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor, pravidelný speaker například pro FIDIC, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce. Více viz www.klee-consulting.com a www.3C-global. com. Kontaktní údaje: lukas@klee-consulting.com.

Jaký je váš osobní názor na roli žen ve vedoucích pozicích?

Do konference jsem se pustil mimo jiné proto, že moje zkušenost se ženami ve stavebnictví je velmi dobrá. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že příliš velké množství mužů ve vedoucích pozicích je nevýhodou. Měl jsem příležitost se přesvědčit, že porovnávání, určitá neomalenost a souboje ega nejsou u mužů ve vedoucích pozicích ve stavebnictví nijak vzácné. Vede to k iracionalitě a je to podle mého názoru někdy až směšné. Ale chci říci, že moje názory se do příspěvků žen nijak nepromítaly. Nechal jsem jim absolutní volnost z hlediska přístupu k vystoupení a společně jsme vše již jen doladili.

Přestože konference byla připravena už dříve, překazil její konání covid. Nyní se konala premiéra. Změnil se nějak pohled na tuto akci za tu dobu, kdy byla nuceně „u ledu“?

Před třemi lety, kdy jsem s tématem přišel, si minimálně polovina lidí myslela, že jsem zešílel. Pak přišel covid a pak i válka. Myslím, že se lidé nyní dívají na věci jinak. Rovnoprávnost je západní téma a my všichni jsme si víc uvědomili, kam opravdu patříme. Že jsme vyspělá země západní civilizace. Zjistili jsme, jak se nám hnusí barbarství a poznáváme, co je skutečné zlo. To nás povede k většímu respektu k západním a křesťanským hodnotám, které náš národ primárně historicky formovaly. Hodnotám, jako jsou pochopení, slušnost a vzájemná úcta. A to nejen k ženám.

Bude mít setkání žen ve stavebnictví nějaký druhý díl?

Neživím se organizováním konferencí. Chci si jen jednou za čas udělat s mými kolegy akci pro radost, kde spojíme lidi, upozorníme na důležitá témata a trendy, a hlavně se všichni pobavíme. Tím pádem témata, místo konání a podobně vždy připravujeme na míru. Téma žen bude ale součástí i další konference. Její obsah jen chceme posunout trochu dále a přidat nové myšlenky.

Jaký byl o účast tentokrát zájem?

Osazenstvo v publiku tvořili nejčastěji zaměstnanci partnerských společností, které si pro ně zarezervovaly většinu vstupenek předem. A nakonec byl o konferenci takový zájem, že jsme museli část zájemců bohužel i odmítat.

Během přestávky mezi prezentacemi jsem zachytila rozhovor dvou dam, během něhož padlo, že ocitnout se jako žena ve stavebnictví je jednoznačně výhodné. Souhlasíte?

Mám pouze pozitivní ohlasy. Zpětnou vazbu pečlivě sbírám a zohledníme ji v rámci navazující akce, která se také bude věnovat lidem a jejich vztahům. Bude se konat pravděpodobně 15. června 2023, opět v Praze. Největšími výhodami v jakémkoli oboru, ale i v celém životě, jsou lidskost, pracovitost a slušnost. Člověk musí být šikovný, poctivý a vytrvalý. Musí si umět poradit, aby uspěl. Mám po konferenci a její přípravě takový pocit, že když se žena na stavbě v rámci stavební nebo konzultační společnosti prosadí, odpovídá obvykle přesně těmto parametrům.

Co jste si vy osobně odnesl z této akce?

Pobavil jsem se. Nabil jsem se. Pookřál jsem a řekl bych, že i trochu zjihl. Pohovořil jsem s mnoha lidmi, které mám rád. Viděl jsem vzájemnou podporu vystupujících žen, jež během setkávání při přípravě akce rostla. Viděl jsem, jak moc řešily, jestli jim to sluší na fotce k medailonku a co si vezmou na sebe. Viděl jsem, jak o sobě pochybovaly a jak byly nervózní. Pečlivě jsem vnímal jejich zdůrazňování trpělivosti a pochopení ve vztazích. Viděl jsem jejich vzájemnou ohleduplnost a zájem o dobré vztahy s kolegy. Viděl jsem, s jakým přehledem a poctivostí zvládly své vystoupení. To vše posílilo můj respekt k ženám. Byla to pro mě radost a čest. Ženy ve stavebnictví byly skvělé.