Rozšířili jsme síť našich obaloven

Obalovna v Provodíně patří mezi nejmodernější provozy v Česku (foto: COLAS CZ) Obalovna v Provodíně patří mezi nejmodernější provozy v Česku (foto: COLAS CZ)

Díky akvizici firmy Silnice Žáček získala společnost COLAS CZ novou obalovnu v Provodíně, která patří mezi nejmodernější provozy v Česku. Zároveň do zkušebního provozu uvedla novou provozovnu ve Vrbicích. COLAS CZ tak posílí své aktivity v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Až dosud patřilo do sítě společnosti COLAS CZ celkem jedenáct obaloven a jedna výrobna polymerem modifikovaného asfaltu, která se nachází v Holubicích u Brna. Na mapu Česka v prvním letošním pololetí nicméně přibyly další dvě provozovny, které významným způsobem posílí aktivity naší stavební firmy zejména v regionech, kde jsme kvůli geografickému rozmístění provozů byli dosud v nevýhodném postavení.

Koncem letošního dubna se COLAS CZ stal stoprocentním majitelem rodinné firmy Silnice Žáček z České Lípy. Do naší rodiny jsme tak uvítali společnost s tradicí a výbornými referencemi, za níž byl vidět kus dobré práce. Z hlediska závodu Obalovny měla akvizice významný pozitivní efekt – Silnice Žáček totiž provozuje obalovnu v Provodíně. Tamější výrobní areál, kde je umístěna betonárka a jedna z nejmodernějších obaloven asfaltových směsí v Česku, osazená technologií Ammann Universal s hodinovým výkonem 240 tun, významně rozšíří pole působnosti naší oblasti Sever, pod kterou bude Silnice Žáček nově organizačně spadat. „Po začlenění moderního provozu v Provodíně získáme velkokapacitní výrobní základnu asfaltových směsí, která bude vysoce konkurenční co do ceny i kvality,“ vysvětluje Pavel Keller, ředitel oblasti Sever.

Z nového „přírůstku“ bude těžit i náš závod Lomy, který zvýší dodávky kameniva právě do Provodína. „Výhodou bude zcela jistě i fakt, že se posílí pozice našeho lomu Císařský poblíž Šluknova, který byl osvědčeným dodavatelem českolipské firmy již před akvizicí,“ vysvětluje Michal Bednář, vedoucí obchodního oddělení závodu Obalovny. V neposlední řadě provozovna v Provodíně posílí také synergické efekty uvnitř naší společnosti. Velkou výhodou obaloven patřících pod COLAS CZ totiž zůstávají vlastní vstupní materiály pro výrobu asfaltových směsí, zejména kamenivo z interních dodávek závodu Lomy a modifikované asfalty z vlastní modifikační stanice v Holubicích.

Druhou letošní novinkou na mapě našich provozoven je obalovna v katastru obce Vrbice u Valče, která leží na hranici Karlovarského a Ústeckého kraje. Vznikla na místě brownfieldu, kde dříve stával areál JZD. Jádrem stavby, která započala v zimě 2019/2020, je staronová technologie Ammann Uniglobe 240, která byla zakoupena v sousedním Polsku od firmy Skanska a převezena právě do Vrbic. Obalovna nebude mít významnější vliv na životní prostředí ani nebude obtěžovat obec Vrbice hlukem – nejbližší dům je od míchačky živičné směsi vzdálen více jak 350 metrů. Použitá, ale takřka nová technologie umožní přidávání R-materiálu do asfaltové směsi. Maximální projektovaná kapacita je 150 tisíc tun obalované směsi za rok. Výhodou novostavby vrbické obalovny bude fakt, že si COLAS CZ vytvoří zázemí pro další možné zakázky v Karlovarském kraji, a to zejména s ohledem na předpokládanou výstavbu dálnice D6. Celkově tak jde o významnou posilu naší divize Silničního stavitelství, oblast Západ.

Souběžně se začleněním obou zmíněných obaloven do „rodiny“ provozoven společnosti COLAS CZ probíhá ještě jiný významný proces – modernizace výroben horkých asfaltových směsí. Stejně jako ostatní klíčoví hráči v oboru, sleduje i COLAS CZ nejnovější trendy v oboru. Jedním z nich je přidávání recyklátu (R-materiálu), jehož využívání je navíc od loňska díky nové legislativě jednodušší. V Rančířově u Jihlavy byla
letos v zimě instalována technologie, která umožní přimíchávat až pětinový podíl R-materiálu do výsledné asfaltové směsi. Ve fázi projektové přípravy nebo vyřizování stavebního povolení jsou technologické investice do dalších tří provozoven – Čenkov, Soutice a Sudoměřice u Bechyně. „V současnosti máme devět obaloven, které jsou schopné zpracovávat znovuzískaný asfaltový recyklát, a to v rozsahu od 0 až 30 procent celkového objemu směsi,“ upřesňuje Michal Bednář.

Kromě R-materiálu je trendem v obalovnách i využití kombinované technologie ohřevu. Diverzifikace zdrojů umožňuje efektivně vykrýt maximální špičku spotřeby a ve výsledku vede k ekonomičtějšímu provozu. Tam, kde je to možné, instaluje naše společnost hořáky sušícího bubnu s možností použití více paliv. Modernizaci provozu ale provádíme také pomocí výměny řídících systémů. Bylo tomu tak letos v případě již zmíněné obalovny v Rančířově, kde originální systém firmy Benninghoven nahradila česká technologie Progress 2020 společnosti FLAP, s nímž má řada obaloven včetně COLASu CZ dobré zkušenosti. Jak diverzifikace paliva, tak efektivní technologie řízení vedou v důsledku ke snižování nákladů a ochraně zdrojů. Spojování ekonomických i ekologických přínosů bude jistě trendem i do budoucna. A naše společnost se na takovém směřování chce rozhodně i nadále podílet.

COLAS CZ, a. s.