„Jsme připraveni spolupracovat i na návrhu asfaltových směsí“

publikováno:
autor:
Obalovna Týniště (Foto: Kateřina Klenorová) Obalovna Týniště (Foto: Kateřina Klenorová)

říká Petr Janeček, ředitel divize silničních staveb Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. V portfoliu má od roku 2015 Obalovnu Týniště a od června 2019 i Obalovnu Chvaletice.

Jaké obalovny má skupina enteria ve svém holdingu a jaké mají technologie?
Skupina Enteria má třetinový podíl v Obalovně Týniště, kde je osazena technologie Unibatch 180 od firmy AMMANN. Tato obalovna zahájila provoz v roce 2016 a vyrobila již přes 250 tis tun asfaltových směsí. Druhou obalovnou, v které je skupina Enteria 100% vlastníkem, je 18. června 2019 otevřená Obalovna Chvaletice. Zde jsme zvolili opět technologii od firmy AMMANN, ale s vyšším hodinovým výkonem pod označením UNIBATCH 210.

Obalovna ve Chvaleticích je relativně nová, změnilo se za léta technologické vybavení obaloven a v čem?
Nová obalovna ve Chvaleticích má velkou výhodu v podobě druhého topného média, kterým je uhelný prach. Můžeme tak zvýšit denní výkon obalovny bez ohledu na rezervovanou kapacitu dodávky plynu.

Jaký sortiment asfaltových směsí můžete nabídnout?
Ceník Obalovny Týniště čítá přes 30 položek. Troufám si tvrdit, že nabízíme téměř kompletní sortiment od standardních směsí přes nízkohlučné až po směsi s vysokým modulem tuhosti. V podobném rozsahu bude i nabízený sortiment Obalovny Chvaletice.

Děláte i speciální směsi na míru zákazníkovi?
Ano i to je možné. Jsme připraveni spolupracovat na návrhu směsi. Například v loňském roce se v Obalovně Týniště vyráběla směs, ve které byla do pojiva přidávána nanosilika.

Změnila se nějak i logistika vzhledem k tlaku zákazníků na čas oprav a výstavby komunikací?
Z pohledu obaloven se logistika příliš nemění. Jen Obalovna Týniště to má trochu složitější, protože musí uspokojit požadavky 3 společníků.

Jak řešíte vliv na okolí a životní prostředí?
Obě naše obalovny odpovídají svými technologiím posledním celosvětovým trendům. Jsou tedy i šetrné k životnímu prostředí. Ve Chvaleticích je například osazen filtr o velikosti 1 000 m2, přes který nehrozí únik škodlivin do ovzduší. Dále zde pracujeme na skrápění skládek kameniva a zakrytování násypek, abychom své okolí obtěžovali co nejméně.