České vysokorychlostní vlaky budou jezdit podle norem francouzského TGV!

Místopředseda Správní rady SŽDC Martin Kolovratník připomíná, že jednou z možností, jak financovat železniční projekty v následujících letech, jsou výhodné úvěry od Evropské investiční banky (EIB). Místopředseda Správní rady SŽDC Martin Kolovratník připomíná, že jednou z možností, jak financovat železniční projekty v následujících letech, jsou výhodné úvěry od Evropské investiční banky (EIB).

V Dřítči u Pardubic se v půli dubna konala Železniční konference, kterou organizuji již pátým rokem. Jedním z mých politických témat, kterému se intenzivně věnuji, je vybudování sítě vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Není tak překvapující, že hlavní témata diskuze byla zaměřena na českou železnici a její rozvoj. Společně s vrcholnými politiky a předními odborníky jsme během dvoudenní konference jednali o financování výstavby dopravní infrastruktury a o plánování vysokorychlostních tratí. Vrcholem celé konference byl podpis smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a francouzskou SNCF Mobilités o tvorbě technických standardů pro projektování VRT v České republice a o spolupráci na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí.

Operační program Doprava (OPD) II představuje z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období 2014 – 2020 jeden z největších operačních programů EU v České republice. Připadá na něj přibližně 123 miliard korun. Rokem 2020 ale program nekončí. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica nás informoval, že žádosti o čerpání je možné podávat ještě do konce roku 2023. Nicméně otázkou zůstává, jakým způsobem bude Česko financovat dopravní projekty v letech následujících.

V předchozím programovém období Česká republika OPD dočerpala prakticky v plné výši a nepochybuji, že tomu tak bude i nyní. Rokem 2023 ale OPD II skončí a v současné době neznáme podobu navazujícího dotačního programu. Osobně tvrdím, že do budoucna nemůžeme spoléhat na evropské zdroje z OPD. Česko se ekonomicky rozvíjí a v některých ukazatelích už dosahuje úrovně západních zemí. Navíc ministryně financí Alena Schillerová nás upozornila, že nesmíme zapomínat na Brexit a jeho dopad na rozpočet EU. Už nyní je ale jasné, že Unie přijde o část zdrojů, což bude mít logicky dopad i na navazující program.

Jsem přesvědčený, že výstavba dopravních projektů je absolutní prioritou. Vláda musí garantovat zajištění dostatku finančnících prostředků, aby se nezastavil žádný dopravní projekt, který bude připraven ve fázi stavebního povolení. Rozhodně si nemůžeme dovolit žádná zpoždění. Jedním z možných řešení je financování evropskými penězi formou výhodných a dlouhodobých úvěrů od Evropské investiční banky (EIB).

Bylo to právě na loňské Železniční konferenci Pardubice, na které Vláda ČR uzavřela s EIB memorandum, které zjednodušeně řečeno vyjadřuje vůli České republiky využívat evropské zdroje. SŽDC již evropské peníze tímto způsobem čerpá a v následujících letech využije až 11,5 miliardy korun na modernizaci železnice mezi roky 2019 – 2025. Nejedná se tak o nic neobvyklého. Stejným způsobem byla financována například výstavba Eurotunelu pod kanálem La Manche nebo francouzské TGV.

Důležitým tématem konference byla rovněž příprava vysokorychlostních železnic. Pokud přípravy budou probíhat bez výrazných komplikací, celá síť by měla být kompletně dokončena kolem roku 2050. Výraznou měrou tomu pomůže spolupráce SŽDC a francouzské SNCF Mobilités, která byla na konferenci stvrzena podpisem smlouvy o tvorbě technických standardů pro projektování vysokorychlostních tratí v České republice a o spolupráci na přípravě výstavby rychlých spojení.

Společně tak vytvoří nové technické normy, jejichž předlohou se stanou francouzské standardy. Ty jsou již velmi detailní a zabývají se konkrétními technickými parametry, například pro tunely, mosty nebo koleje. Jsem rád, že u takto významného projektu využijeme know‑how renomované firmy. Jako místopředseda Správní rady SŽDC mohu potvrdit, že s výstavbou prvního vysokorychlostního úseku z Prahy Běchovic do Poříčan chceme začít do roku 2025.

Martin Kolovratník
poslanec PSP ČR