Modernizace žel. koridoru Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) zvýší rychlost vlaků

Příprava štěrkového lože pro pokládku koleje Příprava štěrkového lože pro pokládku koleje

Modernizace úseku Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), na kterém aktuálně probíhají práce, je součástí transevropské sítě železničních koridorů. Náročnou stavbu, která má zvýšit efektivitu mezinárodního vlakového spojení a přepravy osob i materiálu, realizuje zhotovitel pod názvem „Společnost Černošice“, přičemž vedoucím společníkem je společnost EUROVIA CS. Dalšími společníky jsou pak Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název: Optimalizace traťového úseku Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
  • Objednatel: Správa železnic
  • Zhotovitel: Společnost Černošice – EUROVIA CS, Strabag Rail, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha
  • Doba realizace: 08/2019 – 08/2022

Práce na modernizaci úseku Praha‑Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) byly zahájeny v srpnu loňského roku. Start projektu byl spojen s přípravou staveniště a kácením dotčené zeleně. V polovině března letošního roku byla zahájena výluka jedné ze dvou kolejí přes železniční most v Radotíně, jehož rekonstrukce probíhá právě nyní za omezeného kolejového provozu pří výluce silniční dopravy pod mostem.

V rámci modernizace je v plánu rekonstrukce železniční infrastruktury komplexně jako celek, a to včetně souvisejících napojení. Předmětem rekonstrukce jsou nástupiště v železniční stanici Praha-Radotín, která budou nově dostupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, počítá se s vybudováním výtahů. Dále dojde ke zřízení nových nástupišť v přesunuté zastávce Praha-Velká Chuchle, i zde budou vybudovány bezbariérové přístupy. Do železniční stanice Praha-Radotín je zapojena také odbočná trať z Prahy-Vršovic seřaďovacího nádraží, která bude od výjezdu z tunelu rovněž rekonstruována v rámci výhledového rozšíření tratě na čtyři koleje na výjezdu ze stanice Praha-Radotín směrem na Černošice.

V rámci stavby se optimalizují provozní parametry na současně požadovanou úroveň, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy a zajištění vyšší spolehlivosti provozu. Pro běžné vlaky bude zvýšen limit rychlosti na 100 – 130 km/hod a na 120 – 140 km/hod pro naklápěcí soupravy. Pro snížení hlukové zátěže budou rovněž zřízeny protihlukové stěny v celkové délce dvou kilometrů. Celý úsek bude mít po skončení prací nové trakční vedení a nové zabezpečovací zařízení, které bude odpovídat současným standardům pro spolehlivý provoz.

Největší výzvou projektu je zajistit kompletní kvalitativní přeměnu železničního úseku při nutnosti permanentního zabezpečení plynulosti dopravy s co nejmenším počtem výluk. To se v současné době daří i mimo jiné díky vložení dvou provizorních odboček – vzájemných propojení vždy dvou a dvou sousedních kolejí zhruba ve třetinách úseků tak, aby omezení rekonstruované části mělo co nejmenší vliv na propustnost tratě. V aktuální situaci i přes úskalí způsobené mimořádnou situací, při níž důsledkem blesku vyhořela stávající trakční měnírna v Malé Chuchli, kdy bylo nutné urychleně zprovoznit převoznou trakční měnírnu, se přitom daří plnit harmonogram stavby a dodržet stanovené termíny výstavby.

Úsek Praha‑Smíchov (mimo) – Praha-Radotín je situován na železniční trati Praha-Smíchov (mimo) – Řevnice – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby se nachází v km 10,561. Modernizace koridoru by měla v budoucnu pokračovat rekonstrukcí a optimalizací trati Černošice – Beroun (mimo) dalšími navazujícími stavbami.

EUROVIA CS, a.s.

Všechny informace o projektu a průběhu prací na stránkách: https://smichov-cernosice.cz/