Přestavba Letohradu je v plném proudu, nejtěžší práce čekají stavaře v roce 2020

Železniční uzel Letohrad projde modernizací, která umožní mj. řízení stanice z centrálního dispečerského stanoviště v Praze. Na další podrobnosti jsme se zeptali stavbyvedoucího Přemysla Krejsy z divize kolejových staveb společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., která je vedoucím účastníkem sdružení zhotovitelů.

Kdy jste začali pracovat na modernizaci Letohradu a v jakém stavu jste železniční uzel přebrali?
V průběhu února proběhlo předání staveniště a od 1. 3. 2019 jsme zahájili přípravné práce na stavbě základů pro sloupy trakčního vedení.

Překvapilo vás něco oproti projektu?
Zatím má stavba standardní průběh, takže pouze dolaďujeme vzájemné drobné nesrovnalosti v projektech jednotlivých stavebních objektů.

Jak probíhaly přípravné práce a co už máte za sebou?
V současné době máme hotovou většinu základů pro sloupy trakčního vedení a provádíme převěšování trakčního vedení. Zahájili jsme práce na výstavbě nové trafostanice a provádíme stavební úpravy v technologickém objektu zabezpečovacího zařízení. Provedli jsme demolici stávajícího objektu SŽDC, aby bylo možno zahájit přípravné práce pro výstavbu podchodu.

Jaký je další harmonogram prací a které stavební části budou nejsložitější?
V letošním roce proběhnou dvě etapy nepřetržitých výluk, každá v délce trvání 90 dní. Zbývající práce budou probíhat v příštím roce. Naplánovaná je 52denní nepřetržitá výluka, kdy veškerá přeprava cestujících bude prováděna pomocí náhradní autobusové dopravy. Nejsložitější bude právě tato etapa v r. 2020, kdy zde budeme vkládat 17 kusů nových výhybek a postupně je zapojovat. Zároveň budeme zřizovat nové trakční vedení a provádět nové zabezpečovací zařízení. Po dokončení prací bude žst. Letohrad řízena z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze, popř. z žst. Lichkov nebo Česká Třebová.

Jaké bude nové vybavení uzlu a v čem se zvýší komfort cestujících?
Bude zřízeno nové ostrovní nástupiště v délce 200 m s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a dále budou zřízeny další dvě nová nástupiště. Příchod k nástupištím bude zabezpečen pomocí nového podchodu, který bude veden pod celým kolejištěm a umožní průchod cestujících pod kolejištěm z jedné strany obce na druhou. Bezbariérový přístup cestujících bude zajištěn pomocí výtahů a výstupní rampy z podchodu.

Jak jsou rozděleny práce mezi členy sdružení?
Vedoucím účastníkem sdružení je společnost Chládek a Tintěra Pardubice a. s., která na této stavbě realizuje stavební práce o objemu 45 % prací, druhým společníkem je firma Elektrizace železnic Praha a. s., přičemž jejich podíl na stavebních pracích je 55 %. Významný podíl prací zde provádí i firma AŽD Praha.

Jak velká je to zakázka pro CHT Pardubice a pracoval jste již na srovnatelně velké stavbě?
Cena stavebních prací je 820 mil. Kč bez DPH. V současné době je to nejvýznamnější zakázka pro naši společnost. Co se týká mých zkušeností, tak už v minulosti jsem realizoval jednu z etap rekonstrukce žst. Hlavní nádraží v Praze, kde byla hodnota zakázky 1,5 mld. Kč.