Zelené koleje pro Ostravu

Zatravnění přineslo nižší hlučnost a prašnost (Foto: Colas CZ, Dopravní podnik Ostrava) Zatravnění přineslo nižší hlučnost a prašnost (Foto: Colas CZ, Dopravní podnik Ostrava)

Colas CZ postavil v ostravské Výškovické ulici novou tramvajovou trať. Technologické řešení má delší životnost, nižší hlučnost a vibrace. Díky zatravněnému krytu také přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městě.

Centrum ostravské městské části Zábřeh se zábavním centrem Alexandria a kinem Luna protíná Výškovická ulice, jejímž středem vede tramvajová trať. Ta se letos změnila k nepoznání. Zmizely nevzhledné dřevěné pražce a násyp z kameniva, kolejový svršek je zapuštěn v trávě a nad tratí je napnuto nové trolejové vedení. Výrazně se proměnilo také okolí trati. Staré zábradlí bylo odstraněno, vozovku opticky odděluje nové dopravní značení a přechody pro chodce jsou posunuté tak, aby lépe navazovaly na zastávky městské hromadné dopravy.

Na kompletní rekonstrukci tramvajové trati ve Výškovické ulici, kudy projíždí hned pět linek městské dopravy, se významně podílela společnost Colas CZ, která od Dopravního podniku Ostrava získala v roce 2020 zakázku na 645 metrů dlouhý úsek mezi křižovatkami s ulicemi Čujkovova a Svornosti. Druhý navazující úsek tramvajové trati pak souběžně rekonstruovala firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Hlavní část prací proběhla loni na podzim. Během 53 dnů (přesně tak dlouho trvala naplánovaná výluka) stavaři Colasu CZ rozřezali a demontovali staré koleje, odtěžili kolejový spodek a položili nové podkladní vrstvy. Původní příčné pražce byly nahrazeny podélnými prefabrikovanými panely rámového typu, do nichž se kolejnice montovaly do upevňovacích uzlů. Prefabrikáty mají hned několik výhod – odpadá mokrý proces betonování, výstavba pokračuje rychleji, a navíc takto uložený kolejový svršek ve výsledku přispívá ke klidnější jízdě tramvají.

Další výhodou podélných prefabrikátů je efektivnější položení vegetačních dílců a travního koberce. Zatímco u běžných pražců je možné navršit jen asi 15 centimetrů humózní vrstvy, v případě prahů je to zhruba dvojnásobek. Trávník se tak v létě pomaleji vysouší a v období dešťů se zase méně rozbahňuje, porost vedle estetických kvalit také snižuje hlučnost a prašnost. „Zelené koleje“ pro Ostravu jsou navíc napojeny na moderní údržbu v podobě závlahového systému s modulární řídicí jednotkou, elektromagnetickými ventily a senzory vlhkosti půdy.

Nový tramvajový úsek v Ostravě, který Colas CZ stavěl, poslouží jako referenční stavba. Investor, tedy Dopravní podnik Ostrava, chce porovnávat realizační a provozní náklady této technologie rekonstrukce s jinými zakázkami a stanovovat tak ekonomickou výhodnost jednotlivých řešení. Již teď je nicméně možné říct, že co do estetických kvalit úsek rekonstruovaný společností Colas CZ významně přispěl ke zlepšení kvality veřejného prostoru v Ostravě.

Colas CZ, a. s.