Robert Masarovič: Jsme hrdou dcerou Dopravního podniku hlavního města Prahy

Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel podniku Pražská strojírna. Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel podniku Pražská strojírna.

S předsedou představenstva a generálním ředitelem podniku Pražská strojírna Robertem Masarovičem hovoříme o tom, jak z porevoluční „komunální“ společnosti vyrostl tak významný hráč na světové scéně kolejového průmyslu.

Jak vlastně před téměř třiceti lety Pražská strojírna vznikla?

Výrobní haly Pražské strojírny.Pražská strojírna byla založena 1. 4. 1994 a navázala tak na historii strojírenské výroby v Libni sahající až do 19. století. Tato výroba v areálu přetrvala dvě světové války, požár v roce 1958 a povodně v roce 2002. V roce 2007 jsme se přestěhovali do nového areálu ve Vinoři, který jsme rozsáhle přetvořili pro své potřeby. Vydělení areálu a výroby kolejových konstrukcí z Dopravního podniku hl. m. Prahy a založení akciové společnosti mělo několik cílů. Především zefektivnit vlastní výrobu, nastartovat prodej výrobků a znásobit naši výrobu pro ostatní dopravní podniky v České a Slovenské republice. Právní subjektivita akciové společnosti nám výrazně zjednodušila především export našich výrobků do zahraničí. Z původní porevoluční „komunální“ společnosti jsme vybudovali výhybkárnu světového významu: naše výrobky dodáváme nejen pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je naším hlavním odběratelem, ale i do ostatních dopravních podniků s tramvajovou dopravou v České republice, na Slovensku a též zákazníkům do Polska, Německa, Bulharska, Austrálie, Ruska, Itálie, Švédska, Maďarska, Estonska, Alžírska a dalších zemí.

Věnujete se čistě jen tramvajové dopravě, nebo může vaše kapacity využívat i pražské metro a lanovka?

Fotografie z přejímky kolejové harfy, zakázka pro brněnskou Vozovnu Pisárky.Naší specializací je výroba a servis tramvajového kolejového svršku – tramvajové výhybky a výhybkové systémy přestavující jazyky výměn do požadovaného směru, tramvajové křižovatky a ohýbání kolejových oblouků, mostní kolejové dilatační zařízení, odvodnění tratí a další komponenty. Další podstatnou částí naší výroby je oprava a repase tramvajových kol pro téměř všechny typy tramvají provozovaných v České republice a na Slovensku. V roce 2021 jsme dodali i nové sady kol pro lanovku na Petřín. Věnujeme se nejen nové výrobě, ale i servisu tramvajových tratí – naše servisní středisko brousí a navařuje tramvajové tratě v českých i slovenských městech, brousí i kolejnice v pražském metru. Procesem broušení kolejnic se odstraňují nerovnosti na kolejnicích, a s tím i vibrace vozidel s cestujícími a hluk přenášený do okolí, v případě metra jsou to vibrace přenášené do budov nad ním. Provoz vozidel na kolejích způsobuje tzv. vlnkovitost. Pro zjednodušení, stejně jako přetvoří lyžaři ráno upravenou sjezdovku do večera na stráň s muldami a hroudami sněhu, tak podobně kolejová vozidla v dlouhém horizontu přetvoří povrch kolejnic do vlnkovitosti – a cílem broušení kolejnic na tramvajových tratí i v metru je uvést povrch kolejnic do bezpečného původního správného tvaru, odstranit vibrace a hluk a zvýšit tak komfort jízdy pro cestující.

Jak důležitá je pro vás čerstvě prodloužená smlouva s DPP?

Jsme za ni rádi a považujeme za nejvyšší možné ocenění, že jsme v evropské konkurenci vysoutěžili dodávky pro DPP na dalších osm let. Pražský dopravní podnik je pro nás objemem výroby a poskytovaného servisu prioritní zákazník; jedná se o téměř polovinu našeho obratu, přičemž druhou polovinou je export do zahraničí a ostatní dopravní podniky v Čechách a na Moravě. Dodávky pro pražský dopravní podnik nám dodávají nejen stabilitu prodeje, a tím i strategickou stabilitu, ale též jsou technicky velmi náročné na provedení našich výrobků, neboť frekvence a hustota tramvajové dopravy v Praze je jedna z největších v Evropě. Dopravní podnik hl. m. Prahy masivně investuje do oprav a rekonstrukcí stávajících tramvajových tratí, stejně jako do výstavby nových, a my jsme rádi, že pro další strategické období budeme jeho významným partnerem. Inovace v použitých materiálech, technologiích a v konstrukci našich výrobků jsou nezbytnou součástí naší strategie. Za tímto účelem spolupracujeme s pražskou ČVUT a Univerzitou Pardubice. A díky životnosti a výdrži našich výrobků dodáváme i tramvajové výhybky, křižovatky a i výhybkové systémy přestavující jazyky výměn např. i do australského Melbourne, které má největší tramvajový provoz na světě. Společnost YARRA Trams z Melbourne je naším druhým nejvýznamnějším zákazníkem.

Práce s obráběcím centrem AXA.Proč se uzavírala minulá i tato smlouva právě na období osmi let?

Delší kontrakt v konkurenčních cenách nám otevírá prostor investovat do nových strojních kapacit, zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschopnosti dnes, zítra i ve vzdálenějším budoucnu. Další podstatnou výhodou je možnost nasmlouvání dodávek kolejnic a dalšího těžkého hutního materiálu na podobně dlouhou dobu a udržovat tak finanční stabilitu nákupu. Tento faktor nám umožňuje držet dlouhodobě ceny v kontraktu beze změn. V neposlední řadě držíme strategické pohotovostní zásoby klíčových dílů i celků v několika kusech pro okamžitou instalaci do tratí. Díky dlouhodobé spolupráci s pražským dopravním podnikem jsme vybudovali moderní, ziskový a vysoce produktivní strojírenský podnik, který ve svém oboru, kolejových svršcích, dosáhl světového významu. Jsme oceňováni za vysokou kvalitu a trvanlivost naší produkce a zákazníci si váží i komplexního záručního i pozáručního servisu, který nabízíme. Pětiletá záruka je závazek.

Z jakých důvodů je nyní zdvojnásobena částka, kterou budete na základě uzavřené smlouvy s DPP inkasovat?

Kontrakt reflektuje strategii hlavního města Prahy a DPP v oblasti rozvoje veřejné dopravy. Významným faktorem pro objem smlouvy jsou probíhající a plánovaná rozšíření tramvajové sítě v Praze. Tento evropský tendr jsme vyhráli v tvrdé konkurenci. V žádném případě se nejedná o dvojnásobné ceny. Cenová politika Pražské strojírny nutně musí zohlednit cenový vývoj nakupovaných kolejnic, těžkého hutního materiálu a polotovarů do výroby v nové geopolitické situaci a samozřejmě také ve významně změněné makroekonomické situaci České republiky. Připomeňme si, že v minulém roce došlo k prodloužení tramvajové tratě z Barrandova do Holyně, letos v květnu otevřenou novou trať ze sídliště Modřany do Libuše, v současnosti probíhající prodloužení tratě ze smyčky v Divoké Šárce na Dědinu, zahájenou stavbu Dvoreckého mostu pro autobusovou a tramvajovou dopravu, připravovaný návrat tramvají na Václavské náměstí atd. Dále v dlouhodobém výhledu plánované prodloužení tramvajové trati ze smyčky Kobylisy do Zdib, z Libuše na Nové Dvory, z Kobylis do Bohnic, z Malovanky na Strahov. Je toho hodně a jsme za to rádi.

Co vše smlouva zahrnuje?

Rámcová kupní smlouva na období osmi let zahrnuje dodávky našich výrobků a jejich údržbu. V ceníku máme ceny za výrobu ohýbaných kolejových oblouků, tramvajové výměny všech běžných provedení – čepové výměny, výměny s pružnými jazyky, blokové výměny s výměnnými jazyky, výměny všech rádiů R20m, R50m, R100m, R150m, pravé i levé výměny, rozřazovací splítkové výměny ukončené paralelním souběhem kolejnicových pasů, vytápění výměn, přechodové kolejnice pro různé provozované profily kolejnic, mostní dilatační zařízení všech potřebných typů – provedení pro trať na Barrandov, pro estakádu Ohrada–Palmovka a i pro aktuálně stavěný Dvorecký most, dále odvodňovací skříně tramvajových tratí, všechny typy výhybkových systémů – rozjezdové motorizované VSP-1-K a VSP-12-K, manuální výhybkové systémy pro sjezdové výměny a i výhybkové systémy pro tramvajová depa, izolaci tramvajových výměn proti bludným proudům, montáže na pražce, kolejové křížení a křižovatky, ale i geodetické zaměření a vytyčení a projekty tramvajových křižovatek, údržbářské práce na trati a náhradní díly pro veškerý uvedený sortiment provozovaný v Praze a drobné kolejivo.

Jak dlouho dopředu ve firmě plánujete?

Strategie Pražské strojírny je formulována vždy na pět let. Strategický výhled máme rozpracovaný na dalších deset let. Zkoumáme teritoria, zákazníky, technologie přepravy i konkurenci. Máme taktické plány a scénáře pro různé varianty vývoje. Vše probíhá pod pečlivou kontrolou dozorčí rady společnosti.

Je spuštění vaší vlastní fotovoltaiky odpovědí na energetickou krizi?

Přípravu jsme zahájili v roce 2020. V roce 2021 vybraný partner od projektu odstoupil. S novým dodavatelem jsme zahájili diskuse obratem a výsledek je dnes skoro hotový. Politiky EU byly v oblasti energetiky stále méně racionální, čitelné a predikovatelné. Nemohli jsme sedět a čekat se založenýma rukama. Očekávání růstu cen elektrické energie bylo racionálním a logickým důsledkem vývoje na evropském trhu.

Pražská strojírna dělá repase tramvajových kol pro pražský dopravní podnik.Co vše si od tohoto projektu slibujete?

Měsíční účty za elektrickou energii máme od roku 2022 více než dvojnásobné. Již v přípravě projektu v roce 2021 jsme věděli, že cena energie poroste a prognózy nárůstu jsou zakomponované v analýze návratnosti FVE. Skutečná cena elektrické energie v roce 2022 poskočila nad plánovanou prognózu a zkrátila dobu návratnosti projektu. Hlavním záměrem je snížit náklady na elektrickou energii ve strategickém období nejbližších deset let a vytvořit pro společnost jeden z pilířů cenové stability produkce.

Probíhalo vše podle vašeho očekávání?

Spolupráce se společností Prometheus, která realizovala projektovou přípravu, i se společností Atlantis Management, která realizovala kompletní výstavbu, probíhala bez jakýchkoli problémů, hladce a velmi profesionálně. Podpora Dopravního podniku hl. m. Prahy i vedení hlavního města Prahy v průběhu projektu hodně napomohla.

Jaké máte další plány v rámci města Prahy?

Prvořadým úkolem naší společnosti je naplňovat smlouvu s pražským dopravním podnikem v nejvyšší možné kvalitě a ve sjednaných časech. Dále jsme smluvně vázáni k poskytování komplexních služeb v oblasti broušení a navařováním kolejnic v metru a na povrchu pro tramvaje. No, a v Praze reagujeme na všechny projekty stavebních firem realizujících investiční akce pro DPP. Praha a vše, co s ní souvisí, je naším strategickým zájmem. Jsme hrdou dcerou Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Jak nedávné události, především mezinárodní, ovlivnily vaše zahraniční exportní aktivity?

Především se stalo to, že několik let příprav a pilotních projektů na území Společenství nezávislých států vlivem sankcí našeho státu i Evropské unie vyšumělo do ztracena. Z trhů jsme ustoupili, zatímco naši francouzští konkurenti tam zůstali. Opustili jsme velmi perspektivní trhy a obávám se, že již nevratně. Naopak v Austrálii jsme vstoupili do období velkých, robustních projektů, v nichž těžíme z dlouhodobého vztahu a detailní znalosti prostředí.

Co vy osobně považujete za stěžejní zakázky pro Pražskou strojírnu a díky čemu je firma získala?

Bráním se tomu označit jednu zakázku za stěžejní. Ke každé zakázce přistupujeme precizně, s maximální péčí a soustředěním. Vážíme si každého jednoho zákazníka. Ceníme si důvěry, kterou vložil do objednávky pro Pražská strojírna a.s. Tvrdě jsme pracovali po restrukturalizaci na kvalitě, rychlosti a také na servisní péči o naše produkty a zákazníky. A trh naši dřinu ocenil a stále oceňuje objednávkami, kterých máme množství větší než velké.