Václav Marvan: Chceme i nadále posilovat naše postavení na trhu a stát se jedním z nejvýznamnějších hráčů v našem oboru činnosti

publikováno:
Václav Marvan: Václav Marvan: "Konkurence je důležitým faktorem, který nás motivuje k neustálému zdokonalování a inovacím."

V roce 2023 se společnost KOMOVIA s.r.o. vydala #spravnoucestou. Jeden z jednatelů společnosti Václav Marvan zhodnotil uplynulý rok a představil cíle a plány pro ten letošní.

Kam společnost KOMOVIA s.r.o. dorazila k dnešnímu dni?

Od roku 2023 jsme sledovali pevně vytyčené cíle a úspěšně se ubírali správnou cestou k jejich dosažení. Díky nasazení celého týmu jsme dosáhli všech podstatných cílů, které jsme si stanovili. Mezi největší úspěchy minulého roku patří otevření nové pobočky v Plzni, vytvoření týmu pro majetkoprávní činnost a inženýring a rozšíření naší činnosti o dronové služby.

Vaše oblast služeb a aktivit je jako každý jiný segment rozvíjí a posouvá vpřed. Děje se něco nebo bude se dít něco zásadního v rámci dozorování a dalších vašich aktivit?

V oblasti dozorování a našich dalších aktivit plánujeme posílit stávající tým zejména v oblasti mostních konstrukcí a pozemních staveb. Zaměřujeme se čím dál tím víc na získávání absolventů, neboť jsem si vědom faktu, že lidé v technických oborech nám stárnou a je potřeba se připravit na generační obměnu. Navíc vnímáme i potřebu zajistit investorovi co nejširší služby v rámci našeho oboru, abychom dokázali pokrýt všechny jeho požadavky a přání v rámci realizace zakázky.

Pokračujeme i ve vzdělávání našich zaměstnanců, abychom byli schopni sledovat nejnovější trendy a zásady ve všech našich oborech. Jsem hrdý, že se kolegům daří získávat nové certifikáty a oprávnění.

S ohledem na zvyšování digitalizace stavebnictví, připravujeme a testujeme nasazení software pro zefektivnění práce technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce. Zatím jsme ve fázi testování a hledání nejlepšího řešení, ale věřím že budeme brzy u reálného nasazení, což zlepší naší činnost a zjednoduší předávání dat jak uvnitř týmu tak směrem k investorovi a zhotoviteli stavby.
 

Komovia
 

Které projekty za uplynulý rok řadíte mezi nejúspěšnější a na co se chystáte v dalším období?

Mezi naše nejúspěšnější projekty za uplynulý rok patří stavby dílčích úseků dálnic D7 a D6, ale vážíme si i drobných projektů a investorů, kdy se občas dostaneme k zajímavým projektům jako byl Tenisový areál při ulici Pekárenská na Praze 4 nebo Demolice elektrárny Prunéřov. Nesmím zapomenout ani na bezpečnostní audity pozemních komunikací nebo první zakázky pro dron, kdy kromě pasportů a dokumentace stavby děláme i měření kubatur zemích prací.

Pro další období se chystáme pokračovat v dalších stavbách dálničních úseků, ale i rozšířit svoji působnost v oblasti majetkoprávní činnosti a inženýringu, stejně jako claimové agendy. Chceme i nadále posilovat naše postavení na trhu a stát se jedním z nejvýznamnějších hráčů v našem oboru činnosti. Postupně rozšiřujeme naši činnost ze staveb dopravní infrastruktury i pozemní stavby (stavby budov). V roce 2024 nás čeká stěhování pobočky v Mostě do nových prostor a zároveň bychom se chtěli rozšířit do dalšího kraje České republiky.

Jak se Václav Marvan a jeho tým kouká na konkurenci?

Konkurence je důležitým faktorem, který nás motivuje k neustálému zdokonalování a inovacím. Sledujeme zejména pokroky konkurence v digitalizaci oboru a snažíme se poučit z jejich dobrých, ale i špatných kroků. Vzhledem k velikosti trhu v České republice, jsme si vědomi faktu, že někdy musíme spolupracovat i s konkurencí a jsem moc rád, že dokážeme spolupracovat na férové a profesionální úrovni vlastně s kýmkoli v rámci České republiky.

Autor: Tomáš Syryčanský, KOMOVIA s.r.o.