Plný sortiment drceného kameniva doplňuje kvalitní servis

Letecký pohled na etážový lom Mirošov u Velkého Meziříčí (foto: COLAS CZ) Letecký pohled na etážový lom Mirošov u Velkého Meziříčí (foto: COLAS CZ)

Dvanáct kamenolomů, které provozuje firma COLAS CZ, má za sebou rekordní rok. Loni závod Lomy vyprodukoval celkem 3,35 milionů tun kameniva, které putovalo na nejrozmanitější stavby v oblasti silniční, železniční i vodohospodářské infrastruktury. Široká paleta dodávek a služeb se přitom snoubí s péčí o zákazníka – od výběru vhodného materiálu až po dodávku přímo na stavbu.

Po více než čtvrt století, co COLAS CZ působí na českém trhu, se naše firma řídí pravidlem, podle něhož není důležitý jen objem zakázky, ale i spokojenost klienta, kvalitní servis a maximální kvalita dodaného materiálu či služeb. Platí to i o kamenivu, ať už míří na stavby realizované přímo jednotlivými závody naší firmy či jako dodávka pro jiné stavební společnosti nebo soukromníky. Naše kamenivo proto najdete v nejrůznějších realizacích, počínaje lesními a polními cestami, obecními chodníky nebo cyklostezkami až po silnice a dálniční tahy. Mezi naše specializace patří také drážní kamenivo, na které má pět našich lomů (Čenkov, Císařský, Svržno, Bory a Vicenice) příslušné atesty. Dodáváme rovněž materiál pro významné vodohospodářské stavby. Samozřejmostí jsou pak dodávky pro betonárky, prefy a obalovny – v těchto provozech končí zhruba pětina naší produkce.

Kromě drceného kameniva všech frakcí (tedy od 0/2 až po 63/200) v našem sortimentu zákazník najde také lomový kámen. Kromě samotných fyzikálních vlastností kamene, jejichž soulad s příslušnými technickými normami hlídají laboratoře COLASu CZ, hraje svou roli i jeho estetická kvalita. Například lom Čenkov nedaleko Prahy produkuje magmatickou horninu spilit, lom Tasovice u Znojma zase dodává devonský pískovec ve fialových odstínech, který je k vidění mimo jiné také na výstavišti v německém Düsseldorfu.

Náš sortiment se snažíme neustále rozšiřovat a vycházet vstříc poptávce. Kromě již zmíněného lomového kamene prodáváme například kamenivo expedované na paletách, které se hodí pro suché zídky nebo dláždění. Maloodběratelům nabízíme v rámci kompletního servisu také dodávky kameniva od jiných výrobců – sem patří třeba oblíbené vymývané oblázky. Našim zákazníkům jsme schopni kromě kameniva a kamene dodat i některé specifické stavební materiály. COLAS CZ patří v řadě míst Česka mezi jednu z mála firem, která je přímo v provozovně schopna namíchat směs s hydraulickým pojivem, takzvaný stabilizační beton, a to i ve velkých objemech určených na stavbu silnic a dálnic. Dodáváme také mechanicky zpevněné kamenivo (MZK).

I když drtivá většina našich výrobků končí na domácím trhu, daří se nám také v blízkém zahraničí. Příkladem může být sousední Rakousko, kam jsme loni dodali asi 200 tisíc tun kameniva. Využíváme přitom nejen faktu, že v blízkém příhraničí Rakušané realizují řadu silničních a vodohospodářských staveb, ale i geografické blízkosti lomu Tasovice, který je schopný „obsloužit“ také část rakouského trhu. Do budoucna má podobný potenciál náš lom Císařský, který leží ve Šluknovském výběžku a může tak být alternativou pro některé stavební společnosti v sousedním Sasku. Malou část výroby tam již dnes dodáváme.

Stejně jako ostatní výrobci drceného kameniva, snaží se i COLAS CZ o optimalizaci výroby, a to co do ekonomických i ekologických aspektů. Kombinuje například různé technologie při zpracování kamene. „Ve čtyřech malých lomech používáme výhradně mobilní linky. V lomech, které mají vlastní stacionární drtiče, nasazujeme podle aktuální potřeby buď celé mobilní linky, nebo jen jednotlivé stroje z nich. Je to náročné na organizaci výroby i přepravu, ale vysoce efektivní,“ říká Josef Lapšo, ředitel závodu Lomy společnosti COLAS CZ.

Přestože těžba a zpracování kamene často naráží na špatnou pověst, COLAS CZ se systematicky snaží provozy v jednotlivých lomech modernizovat tak, aby ekologická zátěž byla co nejmenší. Dobrým příkladem může být lom Tasovice. Nainstalovali jsme zde další odsávací zařízení pro snížení prašnosti, je zde umístěno i výkonné čerpadlo důlních vod, s jehož pomocí zkrápíme drcený kámen, abychom víření prachu ještě více snížili. Dbáme i na přírodu a krajinu, která lomy obklopuje. Kropicí vozy či zařízení používáme také na příjezdových cestách, i zde je naším cílem, aby se prach zbytečně nešířil po okolí. Samozřejmostí je pak fakt, že se držíme těžebních limitů, které stanovuje příslušný báňský úřad. O tom, že dokážeme skloubit ekologické aspekty s výrobou, svědčí příklad již zmíněného lomu Tasovice – ten totiž leží v evropsky významné lokalitě Natura 2000.

Neustále také inovujeme náš technický park, ať už jde o bagry, nakladače nebo nákladní vozy, které splňují nejpřísnější emisní limity v dané kategorii. Nejde ale jen o zplodiny. Každá nová technologie používaná v lomech je obecně méně hlučná a méně prašná než ta z předchozí generace. A také bezpečnější co do rizika možného úrazu při obsluze – byť dnes v lomech čím dál více těžké práce zastávají namísto lidí stroje.

Pro moderní stavební společnosti je typické, že dokáží skloubit své podnikání s ekologickými aspekty a dbají na udržitelné aspekty svého působení. Platí totiž, že zejména při těžbě a zpracování kamene využívají skryté bohatství země. A k takovým společnostem se COLAS CZ hrdě hlásí.

COLAS CZ, a. s.